66 godina od priključenja Kotara Buje Matici zemlji (II.dio)

15.10.2020

66 godina od priključenja Kotara Buje Matici zemlji (II.dio)

Oblici državnosti Zone STT-a

Formiranjem Zone „A“ i Zone „B“ kao i kasnije Zone Slobodnog teritorija Trsta u sebi je nosio i državno -pravnost navedenog područja. Teritorijalni ustroj, granice područja vojska i policija (milicija) jedno su od karika državnosti.
Novčane jedinice, sredstva plaćanja jedan su segment oblika državnosti. Do kraja rata 1945. sredstvo plaćanja bile su Reichsmarke. Istovremeno su na području Istre koja je smatrana i djelom talijanskog teritorija (Mussolinijeva Republica di Salo') kao često platežno sredstvo koristile metropolitanske lire u izdanju Banco d,' Italia. Metro lire su cirkulirale i nakon ulaska Jugoslavenske Armije u Istru posljednjih dana rata. Plaćanje se protegnulo do 20. rujna 1947. godine kako u Zoni „A“ tako i u Zoni „B“ obzirom da nije bilo u mogućnosti na ovom području uvesti plaćanje u dinarima. Od 18. listopada1945. godine uvodi se novčana jedinica jugo-lira. Tako na području Istre monetarna podjela neposredno nakon rata je Zona „A“ sredstvo plaćanja bile su metro lire i AM lire. U Zoni „B“ sredstvo plaćanja bile su metro lire a od 18. listopada 1945 i jugo-lire Koristeći svoja međunarodna prava VUJA je odlučila da radi osiguranja razvitka gospodarstva i plaćanje administrativnog aparata izda svoj novac na području Zone „B“. Prema zapisniku Gospodarske banke od 17. listopada 1945. g vidljivo je da je obavljena misija jugo-lira u vrijednosti od milijarde lira. Novčanice su tiskane u Ljubljani i Zagrebu, a puštene su u promet u onoj kvoti koja je za Zonu „B“ predviđena u financijskoj zemaljskoj politici. Paritet je iznosio 30 dinara za 100 jugo-lira. Kako Bujština i Koparština 1947. godine nisu postale sastavni dio Jugoslavije u istim je jugo-lira i dalje bila osnova plaćanja. Navedena jugo-lira bila je sredstvo plaćanja u Zoni „B“- STT-a sve do 5. srpnja 1949. godine kada dinar FNRJ postaje jedino zakonsko sredstvo plaćanja.
Posebnost državnosti su i poštanske marke. Danas su one u većini slučajeva gotovo nepoznate čak i u rukama najzagriženijih filatelista. Poštanske marke tiskane su za Trst, Rijeku, Istru i Slovensko primorje tzv. Zona „B“ u relativno malom broju izdanja i ne u posebno velikim količinama. Marke tiskane za Zonu „A“ bile su nominirane u lirama. Marke tiskane za Zonu „B“ od 15. kolovoza 1945 nemaju oznaku valute nominalne vrijednosti, već samo vrijednost jer nije bila poznata valuta koja će biti u opticaju.
Od 1. svibnja 1948. godine do 9. listopada 1954. godine izdavane su redovne marke, redovne marke za zračni promet, dodatne marke, porto marke, prigodne marke s nominalnom vrijednošću. Do 15. kolovoza 1949 godine nominalna vrijednost bila je u jugo-lirama a od tog datuma do završetka i ukidanja Zone STT-a nominalna vrijednost izražavala se u dinarima.

Piše: Zlatan Varelija

U idućem nastavku: Kultura i kulturna aktivnost