9. Gradsko vijeće Umaga: Prijedlog proračuna od 37,8 milijuna eura i borbene akcije oporbenjaka

30.11.2022

9. Gradsko vijeće Umaga: Prijedlog proračuna od 37,8 milijuna eura i borbene akcije oporbenjaka Foto: Via, via, vani s Galovićem

Tko je dno dna u umaškom gradskom vijeću?

Umag – Ono što sada već postaje indikativno jest  ritam odražavanja sjednica gradskog vijeća koje se moraju u skladu sa zakonom održavati najmanje jedanput u tri mjeseca, što je u Umagu postala praksa. Prethodna je osma sjednica, naime, održana 29. kolovoza. Deveta sjednica Gradskog vijeća u Umagu protekla je po starome. U žargonu bi rekli, u fajtu između oporbenjaka i gradonačelnika Vilija Bassanesea, koji se nemalo puta postavljao poput vrhovnog zaštitnika „autodemokracije“ u Umagu, vidno rastrojen nakon oporbenjačkih istupa ili upita. Na dnevnom se redu našlo 13 točaka među kojima su neke bile osobito na meti gradskih vijećnika, naravno onih iz oporbe. Kao i do sada, vladajući vijećnici su šutjeli gotovo čitav tijek trajanja sjednice (je li svaki put šutnja zlato?), pa ostaje dvojbeno je li Bassanese u jednoj od svojih tirada gdje nadmeno grdi ovaj postav gradskog vijeća riječima: „ Vi ste najgore gradsko vijeće do sada, dno dna…“ to mislio prvenstveno na određene vijećnike u poziciji uronjene ispod površine svih točaka dnevnog reda ( u zoni komfora) koji još nisu izronili s dna na gradsku govornicu. Nije jasno artikulirao tko je na dnu, a tko na površini događanja u gradskoj vijećnici, te svojim vlastitim stajalištem pokazuje odgovorno, participativni interes za razvoj  grada.

Veliki investicijska ulaganja u 2023. godini

Gradonačelnik i pročelnica resornog Upravnog odjela Barbara Krištofić Brenčić prezentirali su prijedlog gradskog proračuna za 2023. godinu u visini od 37, 8 milijuna eura te projekcije za 2024. i 2025. tzv. prvo čitanje proračuna. Vijećnici mogu podnijeti svoje amandmane u roku od osam dana. Bassanese se više zadržao na predavanju i prodici vijećnicima što je proračun i načinu funkcioniranja istoga, ističući proračunsku transparentnost (op.a. Umag je jedan od rijetkih gradova u Istri koji još nije uveo aplikaciju (libusot) i-transparentnog vođenja da javnost ima precizan uvid u to kako se planira trošiti i kako se zaista troši javni novac za sve, čime se omogućava kontrola od strane građana i drugih aktera, te se značajno umanjuje mogućnost koruptivnih radnji.*) U narednoj godini planira se nastavak značajnih ulaganja, kao sanacija odlagališta komunalnog otpada u Donjem Picudu, nastavlja se izgradnja odlagališta reciklažnog dvorišta i sortirnice građevinskog materijala "Valdemat", uređenje OŠ Marije i Line i Osnovne škole "Galileo Galilei", početak izgradnje novog objekta Područne škole u Svetoj Mariji na Krasu, uređenje nužne okolne infrastrukture oko zgrade Srednje škole (vrijednost preko 1.350.00,00 eura!) izgradnja nove tržnice, još jedne POS zgrade… i druge brojne infrastrukturne investicije po okolnim naseljima.

Povlašteno parkiralište za stanovnike starog grada

Razmatran je prijedlog izmjene i dopune odluke o organizaciji, upravljanju, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima u  sustavu naplate na području Grada, a koji između ostaloga, djelomično predviđa „povlaštene“ parkirališne karte za stanovnike povijesne jezgre, jer su aktualnim sustavom naplate bili najviše zakinuti za parkiranje u gradu. Prema novom prijedlogu sada će pravo  na jednu povlaštenu parkirališnu kartu tj. parkirno mjesto za lokaciju te tzv. ZONE 0 „ili stari grad“ ( parkinzi od ribarskog gata do hotela Kristala) po obiteljskom domaćinstvu imati fizičke osobe koje imaju prebivalište u starogradskoj jezgri i to one s adresom u sljedećim ulicama: Trg Venecije, Ulica svetog Mihaela, Ulica Marina Bemba, Trg svetog Martina, Ribarska ulica, Svodna ulica, Riječka ulica, Ulica Epifanio, Ulica pod urom i Trg slobode,  što dokazuju osobnom iskaznicom o adresi stanovanja i registracijom vozila na svoje ime. Nezavisni vijećnik Goran Galović je u svojoj diskusiji tvrdio da nema dovoljno osiguranih parkinga za stanare povijesne jezgre na tom potezu, navodno 60, a gradonačelnik je to zanijekao. Nezavisnog je vijećnika Marina Paretića zanimalo vrijedi li taj benefit i za iznajmljivače apartmana u starom gradu, a gradonačelnik mu je odgovorio da ne vrijedi, i nitko nije kriv što je stari grad sagrađen prije 700 do 800 godina, predmnijevajući time da u to doba nije bilo automobila. Vijećnik Damir Grünbaum (AM) je malčice negodovao što u popis 0 ZONE nije uvrštena i Garibaldijeva ulica (op.a. u kojoj on ima prebivalište) jer ona presijeca ulicu Pod urom (koja je obuhvaćena povlasticom). Međutim, opaska vijećnika nije razmotrena. Sandi Fabac (IDS) je ustvrdio kako je konačno nešto od IDS-ovih primjedbi i prijedloga za koje su se zalagali tijekom godine u ime stanovnika starogradske jezgre prihvaćeno i smatra da im je time nepravda ispravljena. Vijećnik Galović je upozorio predlagatelja neka provjeri je li zakonita odredba u toj odluci ( Iza članka 21. dodaje se članak 21.a ) u kojem se predviđa ponovno uvođenje tzv. lisica  na vozila zatečena i ostavljena bez nadzora na javnom parkiralištu, a za koje nije plaćena dužna naknada) jer je Ustavni sud to u neki gradovima  proglasio nezakonitim i protuustavnim, ali na njegovu zamjedbu nije odgovoreno.** Odluka je prihvaćena.

Rat u Ukrajini i povećanje komunalne naknade

I o prijedlogu Odluke o povećanju vrijednosti boda komunalne naknade sa 3,36 kuna /metru2 na 0,60 eura ( cca 35%povećanje) zapodjenula se diskusija. Naime pročelnik UO za komunalni sustav i prostorno planiranje Diego Banković je iznio prijedlog odluke, a Bassanese to povišenje ukratko obrazložio faktima da deset godina nije promijenjena vrijednost boda i da je jedan od vodećih razloga za tu promjenu povećanje cijene energenata i globalne krize. „Pa mi živimo u Europi…rat je u Ukrajini…želite li da grad bude u marku…“ bile su samo neki od navoda kojima je gradonačelnik objasnio krajnje razloge povećanja boda. U diskusiji je vijećnik Zlatan Varelija (ISU) negodovao kazujući da to u ovom trenutku nije oportuno i da je to dodatni udarac na džep građana( osobito umirovljenika), jer su porasli svi troškovi života, a ustvari građani će vrlo malo ili ništa dobiti na kvaliteti usluge zbog promijene boda, pa je naveo primjer oko svoje zgrade u centru grada (J. Rakovca) gdje stanari sami održavaju svoju neuređenu okućnicu. Galović je zatražio precizniju financijsku konstrukciju dosadašnjih prihodovanih sredstva i trošenja iz naplate komunalne naknade, kao i aproksimaciju troškova s kojom će se s novim iznosom komunalne naknade pružati kvalitetnija usluga građanima, ravnopravna u svim naseljima tj. zonama grada (poglavito nultoj zoni) Umaga jer je očigledan taj nerazmjer brige i ulaganja u centar grada i izvangradskim naseljima. O prijedlogu Galovića nije raspravljano, tj. vrlo brzo je udaljen s govornice od strane predsjednika gradskog vijeća Ivana Belušića, čime je zanemaren njegov istup. Odluka je prihvaćena kao u prijedlogu materijala.

Vareliji se plakalo nakon uvida u financijsku dobit Müllera

Zanimljiv diskurs poveo se i oko prijedloga Zaključka o odobrenju sklapanja dodatka na ugovor o kupoprodaji nekretnine u vlasništvu grada Umaga s tvrtkom Müller. U godini 2019. Grad Umag je u blizini Doma za starije i nemoćne osobe Atilio Gamboc prodao drogerijskoj tvrtki Müller parcelu k.č.br 2599/8 k.o. Umag pod uvjetima da u roku od godine dana (12 mjeseci) ishode građevinsku dozvolu, a u roku od 36 mjeseci izgrade građevinu prema utvrđenoj namjeni. Zbog epidemiološke situacije iz tvrtke je bio zatražen prolungat/produljenje ugovornih obveza od 8. siječnja 2020. za naredno razdoblje od dvije godine, a sada su ponovno zatražili odgodu preuzetih obveza do 8.siječnja 2025. za izdavanje akta gradnje, a do 8. siječanja 2027. izgradnju objekta, navodeći kao razloge globalnu energetsku krizu, rast cijena građevinskih materijala, probleme oko lanca opskrbe i sl. Vijećnik Varelija se sarkastično sažalio na „jadnu drogerijsku kompaniju“ koja je u teškoj financijskoj situaciji da mu se plakalo nakon uvida u njihovu dobit. Vijećnik Galović je konstatirao da su parcelu kupili po vrlo ugodnoj cijeni od 108 eura/metar2, te da se ovom odlukom ne radi o zaštiti interesa Grada nego se pogoduje velikoj kompaniji koja ne poštuju uvjete iz ugovora te bi trebali vratiti parcelu Gradu (prema odredbi iz ugovora). Na to je vijećnica Mersada Borić, podsjetila vijećnike da im je Grad Umag izišao već jednom ususret stoga ne vidi opravdanje za novim produljenjem tj. odgodom izvršenja prihvaćenih ugovornih obveza. Vijećnik Fabac je tražio da im se naplate penali ( piše u ugovoru ugovorna kazna 200 tisuća kuna!) i to uvećano za kamate, a vijećnica Ilirjana Croata Medur je zatražila da se s vlasnikom Müllerom potpiše aneks ugovora o čišćenju i održavanju parcele, jer ovako nepokošeno vizualno narušava vizure grada. Od svih iznesenih primjedbi, skraćen im je jedino rok odgode ishođenja građevinske dozvole za šest mjeseci a time i  gradnje objekta te će se sklopiti aneks o uređenju parcele (čišćenju tj. košnji trave). Na taj način su, reklo bi se, vijećnici glasali u korist Müllerova zahtjeva, a protivno interesu Grada.

Grad Umag ostaje bez RAZUMA!

Na dnevnom redu se našla još jedna intrigantna točka. Prijedlog odluke o prestanku rada Agencije za razvoj Grada Umaga RAZUM. Osnivanje te ustanove je već pred pet godina izazvalo buru reakcija u gradskom vijeću jer su se gradonačelnik i ondašnji predsjednik gradskog vijeća dr. Jurica Šiljeg zdušno angažirali za utemeljenje jedne takve samostalne ustanove (do tada se taj posao s EU projektima obavljao u gradskoj upravi!) pa se u javnosti i političkim krugovima kalkulirao kome je obećano rukovodeće radno mjesto u novoj agenciji. Ženskim političkim „zvijezdama“, Ilirjani Croati Medur (HDZ) ili Tanji Vrbat (SDP) koja je nakon konzumiranog saborskog mandata bila nezaposlena. Ipak je na kraju, SDP-ov koalicijski partner HDZ u diobi vlasti, sa čvrstim Šiljegom na čelu, očito „istrgovao“ tu funkciju za svoju predsjednicu lokalne organizacije Medur, a Vrbatica  je zaposlena nešto kasnije (u velikoj tišini) kao službenica u RAZUMU. Nakon toga se EU timu pridružila Elena Bernich (bila je zaposlena na tim poslovima u Gradu Buje ), a iz gradske uprave je još preraspoređena i Iva Grgić, najkompetentnija u obavljanju tih poslova, jer ih je samostalno obavljala do tada u gradskoj upravi. O novom prijedlogu ukidanja, tj. ponovnog vraćanja poslova u gradsku upravu, pruženo je vrlo šturo i donekle nesuvislo obrazloženje poput onoga da se  to najviše radi  zbog  izmjene  zakonskog propisa,  Zakona  o  društveno  poticanoj  stanogradnji. Ustanovi  je  onemogućeno  obavljane određenih poslova, u konkretnom slučaju poslova vezanih za poticanu stanogradnju. Međutim, nije navedeno eksplicite gdje to u Zakonu piše tj. što točno članak zakona priječi. Osim toga, isti je Zakon doživio izmjene u 2019. godini (nakon nacionalne afere Banković) pa je nejasno zašto je agencija radila/ tj. postojala sve do sada, tri godine poslije tih zakonskih prepreka?! Inače se po ukidanju sve zaposlenice raspoređuju u Upravni odjel za financije i proračun gdje će s jednakom učinkovitošću obavljati poslove iz svoga djelokruga, kazao je gradonačelnik .S time da je Medur još prošle godine sporazumno napustila agenciju i zaposlila se kao ravnateljica u Domu za odrasle osobe Motovun (Brkač). Odluka je glatko prošla, ali je vrlo zanimljivo bilo gledati vijećnika Mirka Grgića kako je među prvima izvukao zeleni kartončić (ZA) da bi razumno glasao za ponuđeni prijedlog, kao i premještaj svoje supruge Tanje Vrbat iz RAZUMA u gradsku upravu. Nije li tu riječ o nekom obliku sukoba interesa?  

 Galović ipak udaljen sa sjednice!

U zadnjoj točki dnevnog reda,  Financijsko izvješće za 2021. godinu trgovačkog društva Komunela d.o.o, ( Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu)  nisu se pojavili na sjednici niti član uprave Fulvio Valenta (SDP) ili predsjednik uprave Goran Slavujević (SDP) već je izvještaj vrlo šturo, skoncentriravši se na ukupne prihode i potom dobit tj. gubitak od cca 1,5 milijun kuna u 2020. godini, i sličan iznos gubitaka u 2021. godini, iznijela Mirjana Novacco, rukovoditeljica računovodstva, financija i općih poslova društva. Ne govori li to u prilog ignoriranja narodne vlasti kojoj treba podnositi račune? Vijećnicu Borić interesiralo je radi se o ukupnom financijskom gubitku za obje godine ili je svake godine Komunela poslovala s minusom od 1,5 milijuna kuna. Novacco je odgovorila da se radi o gubicima za svaku godinu s time da su gubitku, osim amortizacije za Dom umirovljenika (u vlasništvu Komunele) te uz loše poslovanje Gradske kavane, pogodovale dvije iznimno teške pandemijske godine, a što je dodatno naveo i gradonačelnik.

I na kraju devete sjednice gradskog vijeća, što je začudilo brojne pratitelje umaških sjednica (in live) u ovom mandatu i koje podsjećaju na predstavu u predstavi, gdje monologe drži gradonačelnik, a vijećnici su samo sporedni dramski likovi ili statisti ,vijećnik Galović, „apsolutni šampion“ u udaljavanju sa sjednica ovaj put je dočekao  završetak vijeća u gradskoj vijećnici, radi čega se na govornici zahvalio. No odmah je iz prve klupe gradonačelnik neurotično suflirao rukom predsjedniku vijeća Belušiću da ga „najuri“ da bi  ovaj kao vjerni poslušnik to učinio.. „Molim vas imali ste puno prilika…evo sada vas udaljavam, tj. izbacili ste se sami…“ rekao je ne navodeći kao i obično koji je članak Poslovnika povrijeđen, ustvari čime je to vijećnik ometao sjednicu. Pri tome ostaje nejasno zašto je gradonačelnik nakon svoje neverbalne intervencije, samoga sebe udaljio sa sjednice?! Tako je Belušić „spasio“ u zadnji čas demokraciju po umaški. Pri tome valja navesti da je vijećnik Paretić preduhitrio Galovića. Zaradio je svoj prvi vijećnički crveni karton prije njega zbog nekoliko izrečenih opomena. Ali, koliko je to nekoliko opomena, vjerojatno da ni Belušić ne zna njihov točan broj.

Sanja Bosnić

 Pojašnjena

*(Pogledati primjer Bjelovara i većine istarskih gradova. Također, tu se ne radi o usmjerenosti na mjerenje dosega proračunske transparentnosti (broj objavljenih proračunskih dokumenata), posebice putem kvantitativnih pokazatelja, nego o dubinskom prikazu proračunske politike trošenja javnog novca. Precizan uvid u kako se planira trošiti i kako se zaista troši javni novac ! Dana 24. prosinca 2020. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20), a kao jednu od najznačajnijih zakonskih novina valja istaknuti uvođenje obveze svim jedinicama lokalne i područne samouprave na internetsku objavu potrošenih javnih sredstava, na način da informacije budu lako dostupne i pretražive).

**( Blokiranje vozila lisicama Ustavni sud je proglasio nezakonitim i protuustavnim.

Na prijedlog za ocjenom ustavnosti, koju je podnijela Hrvatska parking udruga, a na inicijativu krčkog koncesionara, varaždinske tvrtke Crtorad, Sud je odlučio da je blokiranje osobnih vozila lisicama nerazmjerno potraživanju koncesionara prema korisniku parkinga. Zbog toga su odredbe gradskog Pravilnika o načinu i naplati parkiranja na javnim površinama stavljene izvan snage. Ustavni sud ističe da svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju, a prisilna naplata troškova parkiranja može se provesti jednostavnije – ovrhom.)

 Foto: Gradonačelnikovo vijeće ili sufliranje predsjedniku vijeća