Anteo Milos:

19.04.2021

Anteo Milos:

Oproštajna sjednica gradskog vijeća Novigrada

Novigrad - U utorak 13. travnja održana je 35. sjednica Gradskog vijeća, posljednja u aktualnom mandatu, obzirom da uskoro slijedi raspuštanje gradskih i općinskih vijeća uoči lokalnih izbora koji bi se trebali održati 16. svibnja.

Obzirom na specifične epidemiološke okolnosti izostala su inače uobičajena uvodna obrazloženja predlagača pojedinih točaka dnevnog reda, zbog racionalizacije vremena, no predstavnici predlagača bili su prisutni na sjednici i na raspolaganju vijećnicima za eventualna pitanja i dodatne informacije.

Prihvaćeno je Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova za 2020. godinu te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu. Za ove dvije točke dnevnoga reda na raspolaganju je bio zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Istarske županije Denis Stipanov.

Usvojeni su prijedlozi financijskih planova i programa rada za 2021. godinu dviju gradskih ustanova u kulturi - Gradske knjižnice Novigrad-Cittanova i Muzeja-Museo Lapidarium, uz nazočnost ravnateljica Morene Moferdin i Jerice Ziherl.

Usvojen Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju

Prihvaćena je Odluka o usvajanju Plana ukupnog razvoja Grada Novigrada-Cittanova (PUR) za razdoblje 2021-2027. Gradonačelnik Anteo Milos tom je prigodom istaknuo kako je riječ o kvalitetno pripremljenom dokumentu, u čijoj su izradi svoj doprinos dali ključni dionici iz svih važnijih sektora s područja Novigrada. „S jedne strane PUR je jedna vrsta 'skupa lijepih želja', no na nama je da kao gradska administracija i Gradsko vijeće radimo na tome da osiguramo uvjete, financijska sredstva i sve drugo što je nužno da se što više tih želja i iskazanih potreba i realizira, u skladu s trenutnim potrebama i prioritetima“, naglasio je Milos, dodajući kako PUR nije „zatvorena knjiga“, već se s vremenom može - prema ustanovljenoj potrebi - mijenjati i nadopunjavati.

Usvojen je Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Novigrada-Cittanova za 2021. godinu, dokument nužan za dodjelu potpora poljoprivrednicima sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju. Program je izrađen u svrhu davanja potpora čijim će se provođenjem nastojati utjecati na brži, kvalitetniji i suvremeniji razvoj poljoprivrede na području Novigrada, odnosno pokušati usmjeriti u kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju i pružiti mogućnost poljoprivrednicima za njihovo uključivanje u suvremene tokove poljoprivrede. Sredstva za provedbu ovog Programa predviđena su u gradskom proračunu, a planirane su slijedeće mjere potpore: sufinanciranje nabave sadnica, subvencija troškova osnovne infrastrukture, nadoknada štete uzrokovane nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom i sufinanciranje posebnog računa županijskog „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“.

Poništena je Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada–Cittanova te je usvojena Odluka o ponovnom izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada–Cittanova. Naime, Gradsko vijeće Grada Novigrada-Cittanova je na svojoj sjednici u listopadu prošle godine donijelo Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Novigrada–Cittanova te je dostavilo nadležnom Ministarstvu radi ishođenja suglasnosti. Sredinom ožujka ove godine zaprimljeno je očitovanje Ministarstva poljoprivrede o potrebi ponovnog provođenja odabira najpovoljnije ponude za 19 proizvodno-tehnoloških cjelina, odnosno donošenju nove Odluke o izboru najpovoljnije ponude uz prethodno poništenje postojeće Odluke.

Neapolis kupuje poslovnu halu u poslovnoj zoni Vidala

Usvojene su dvije odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalnih usluga javne tržnice na malo i parkiranja na uređenim javnim površinama. Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge te način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. Prihvaćena je i nova Odluka o organizaciji, upravljanju, naplati te kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na području grada Novigrada-Cittanova. Ovom Odlukom određuju se javne parkirališne površine na kojima se vrši naplata, područja parkirališnih zona, organizacija, način naplate i kontrole parkiranja, vrste parkirališnih karata i način njihova korištenja, uvjeti upravljanja javnim parkiralištima te nadzor nad parkiranjem vozila na području grada Novigrada-Cittanova. Ova tri dokumenta usvojena su na prijedlog tvrtke Neapolis d.o.o. Novigrad, kojoj je Grad povjerio obavljanje dviju predmetnih komunalnih djelatnosti.

Vijećnici su usvojili i set predloženih točaka iz domene prostorno-planske dokumentacije. Prihvaćene su tako Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada–Cittanova, Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sportske zone i dijela naselja Karpinjan, Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Vidal, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Stancija Vinjeri te Odluka o ispravku tehničke greške u grafičkom dijelu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Stancijeta.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Neapolis d.o.o. Novigrad. Neapolis je naime Gradu, kao 100-postotnom vlasniku odnosno osnivaču, podnio zahtjev za dodjelom suglasnosti na zaduživanje u iznosu od 2.300.000 kuna, za potrebe kupnje poslovne hale u Poslovnoj zoni Vidal. Kreditno zaduženje ostvarit će se kod Istarske kreditne banke Umag d.d. Umag, na rok otplate od pet godina i kamatnu stopu od 2,3 posto.

Usvojena je Odluka o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih listi za 2021. godinu. Raspored sredstava temelji se na Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te gradskoj Odluci o financiranju političkih stranaka i nezavisnih gradskih listi, a ovisi o broju vijećnica i vijećnika u Gradskom vijeću. Hrvatska demokratska zajednica- HDZ 1 vijećnik. Kako se 16. svibnja održavaju lokalni izbori, ovom odlukom predviđeno je financiranje za prva četiri mjeseca ove godine. Temeljem broja predstavnica i predstavnika u Gradskom vijeću Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Hrvatskoj stranci umirovljenika i Kandidacijskoj listi grupe birača, koje su zastupljene s po jednim vijećnikom, pripada 7.134 kune, dok Istarskom demokratskom saboru, koji u Vijeću ima 6 vijećnica i 4 vijećnika, pripada 71.343 kune.

Zahvala vijećnicima na suradnji

Kako je bila riječ o posljednjoj sjednici Gradskog vijeća u aktualnom mandatu, vijećnicama i vijećnicima prigodno su se obratili gradonačelnik Milos i predsjednik Vijeća Vladimir Torbica, zahvalivši na suradnji jedan drugome, ali i vijećnicama i vijećnicima, zamjenici gradonačelnika Sonji Šikanić te gradskim pročelnicima. „Ovaj je sastav Gradskog vijeća bio konstruktivan, napravili smo puno, iako se naravno uvijek može i više i bolje“, naglasio je Torbica, dodajući kako svim akterima predstojeće izborne kampanje želi uspješan nastup na izborima. „Budemo li korektni u predstojećoj predizbornoj kampanji moći ćemo surađivati i nakon izbora, kad za to opet dođe vrijeme“, poručio je Torbica. Gradonačelnik je istaknuo kako vjeruje da Novigrad kao sredina i kao lokalna samouprava, uključujući i Gradsko vijeće, može biti dobar primjer mnogima kako treba funkcionirati. „U protekle četiri godine donijeli smo niz odluka važnih za naš grad i građane, a posebno vrijedi istaknuti kako je velika većina tih odluka na Gradskom vijeću donijeta jednoglasno. Želja mi je da se jednako tako, uspješno i složno, nastavi i u budućnosti, da i naredne četiri godine, nakon predstojećih izbora, ostanemo primjer drugima i kao sredina i kao ljudi, ali i da nastavimo uspješno raditi za dobrobit našega grada i naših sugrađana“, poručio je Milos.

Po završetku sjednice vijećnicama i vijećnicima gradonačelnik je uručio prigodni poklon – replike slika Bruna Mascarellija koje krase zidove novigradske kino-dvorane, obrazloživši kako je riječ o simboličnom poklonu, s obzirom da je sanacija kina najvažniji i financijski najzahtjevniji projekt u aktualnom mandatu.

Izvor:Grad Novigrad