Ćirilometodske škole na Bujštini

22.06.2022

Ćirilometodske škole na Bujštini

Ćirilometodske škole na Bujštini

 

U nekoliko nastavka kroz povijesne crtice, jednom riječju kroki predstaviti ću razvoj hrvatskih škola, njihovo nastajanje kao i učitelje koji su djelovali u školama.

 

Osnivanje Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru

 

Postoji više opisa o osnivanju Družbe. Najljepše je to dao Viktor Car Emin i piše: I kad je stvar barem u svojim najkrupnijim potezima, već prilično sazrela, započelo se najprije s kampanjom u «Našoj Slozi». Već u narednom broju tog našeg časopisa izašao je uvodnik pod imenom «Branimo se» i tu se iznosi sve o «Legi» O njenoj aktivnosti i opasnostima koje prijete od nje, kako «Lega» pomažu talijanska društva iz Kraljevine Italije i Talijani u Istarskom saboru. Potom se pisac obraća našima - »Mi se nadamo da će se naći plemenitih duša koje će nam priteći u pomoć u teškoj borbi, ali međutim ne klonimo duhom, ne odstupimo protivniku niti jedno naše dijete: borimo se protiv njegovih đavolskih spletaka sa svom odlučnošću, branimo sebe i svoje zubima i noktima» (Viktor Car Emin Moje uspomene str 26.). Pošto su pripreme izvršene i 24 veljače 1893. godine  Pravila odobrena od C.K. namjesništva u Trstu moglo se pristupiti osnivanju društva. Još je samo trebalo dati ime a i ono je prema Carevim riječima «lebdjelo» u zraku. Trebalo ga je samo složiti i objaviti narodu. Naime u Sloveniji je postojala «Družba sv.Ćirila i Metoda» u Ljubljani koja je imala i svoju podružnicu u Trstu. Svake godine na dan ovih slavenskih apostola-prosvjetitelja sakupljani su darovi za škole. Tako se na poziv «Naše Sloge» i u Istri počeli na taj dan prikupljati darove za «Bratovšćinu hrvatskih ljudi u Istri» (Kastav) pa su u toku 1892. godine u nekim mjestima skupljali priloge i za novo još neosnovano društvo. Zato i nije  čudo da se u «Našoj Slogi» pojavio tom prilikom i napis «Za družbu sv. Ćirila i Metoda», a 6 travnja 1893. godine «Naša Sloga» objavljuje da se ustanovilo školsko društvo pod imenom :»Družba sv. Ćirila i Metoda.». Teško je utvrditi tko je zapravo i od koga je potekla ideja da se društvu da ovo ime. Jedino je vidljivo da se ime počelo spominjati u «Našoj slozi» od 1 srpnja 1892. godine. Svakako je nastalo po ugledu na slovensko. Bilo je čak i prijedloga da se društva i objedine ali taj prijedlog nikada nije zaživio.

Društvo je osnovano u Puli i imalo je sjedište u Laginjinoj kancelariji. Prvi predsjednik bio je dr. Dinko Vitezić, odvjetnik u Krku, zamjenik Viktor Tomičić pomorski kapetan u Voloskom, tajnik dr. Matko Laginja, odvjetnik u Puli, zamjenik dr. Konrad Janežić odvjetnik u Puli, blagajnik dr. Andrija Stanger, odvjetnik u Voloskom, zamjenik dr. Matko Trinajstić odvjetnik u Buzetu.

 

Ćirilometodska škola u Svetoj Luciji 1905.

Po osnivanju Ćirilometodske škole u Livadama 1901. godine, zadatak Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru bio je otvoriti školu i na brdima u okolini Oprtlja, gdje uglavnom živi hrvatsko pučanstvo. Tadašnji upravitelj župe u Topolovcu svećenik i rodoljub Josip Knavs poklonio je Družbi u naselju Sveta Lucija ispod samog grada kuću u kojoj je njegovim nastojanjem sagrađena školske učionica.

O brojnosti djece koja polazi ovu školu možemo iščitati iz Izvješća Družbe za 1911. god., da školu pohađa 73 dječaka i 36 djevojčica, ukupno 109 polaznika škole.

Učitelji: gđa Wakonig (ime nisam uspio doznati), Marija Glaser, Hermina Begović, Josip Marot; Vjeroučitelji: Josip Knavs, Karlo Gregorović.

 

 

 

Ćirilometodska škola u Zrenju

 

„Lega nazionale“ 1901. godine otvara školu na talijanskom jeziku, Za Zrenjštinu i hrvatski pokret je 1902. godina prijelomna. U veljači 1902 god. zrenjski župnik Kemr je premješten, a na njegovo mjesto uskoro dolazi Šime Červar, brat narodnjaka dr. Đure Červara i nećak biskupa Dobrile. Već tada u Zrenju djeluje „Legina“ škola i njemu je jasno da jedino opismenjivanjem i podizanjem ekonomske moći, koja je preduvjet za buđenje nacionalne svijesti, može se oduprijeti nadolazećoj talijanizaciji. U to vrijeme Zrenj se među oprtaljskim podopćinama posebno ističe. U gospodarskom smislu vodeći je obrtnički grad u ovom djelu Istre, a u isto vrijeme i  vodeći u borbi za narodnu svijest. U većini slučajeva u literaturi, o ustroju hrvatske škole na Zrenjštini, spominjane su godine: 1907., 1910. ili čak 1912. godina. Nesporno je da je škola otvorena 1905. godine što je i zapisano u izvješću Družbe na Glavnoj Skupštini 1906.godine.

Učitelji :Milka Lašćan, M. Črnjeka,  Ćiril Vivoda, vjeroučitelj Šime Červar.

 

Tekst : Zlatan Varelija

Nastavlja se…

 na naslovnici nekadašnja škola u sv. Luciji