Demokracija je u Umagu dotakla dno

13.10.2021

Demokracija je u Umagu dotakla dno

Demokracija je u Umagu dotakla dno

Na današnjoj konferenciji za tisak koji je organizirao umaški IDS uz predsjednicu umaške podružnice IDS-a Anje Žužić prisustvovali su i članovi nezavisne liste, Marino Paretić i Goran Galović.

U uvodnom izlaganju Anja Žužić osvrnula se na rad Gradskog vijeća. Gradsko vijeće je mjesto gdje se donose odluke, kojima se utvrđuje kvaliteta života građana Umaga. Nažalost danas je rad gradskog vijeća otežan i  s time, gradsko vijeće je degradirano. A da ne govorimo o oporbenim vijećnicima čiji je rad ne samo otežan već jednom riječju degradiran. Mi oporbeni vijećnici nemamo pravo na mišljenja, na repliku, osim preko e maila na koji nitko ne odgovara. Sama atmosfera na Vijeću je otežana i bahata  i to se osjeća na svakom koraku. Grad i gradske službe žele prikazati grad kao visoko standardizirani demokratski grad, ali stvarna situacija je sasvim drugačija. Mediji nisu pozvani na sjednice gradskog Vijeća i jedini kanal preko kojeg se može čuti što se govori na Gradskom vijeću je loš live stream, On  tehnički ne zadovoljava uslijed lošeg i neprepoznatljivog tona, a niti je slika prijenosa koja se nudi okrenuta vijećnicima. Rad oporbe je marginaliziran. Nemoguće je da oporba nema neko kvalitetnu rješenje nekog gradskog problema. Danas u 21 stoljeću građani dobivaju informacije i obavještavanja iz pera jedne osobe, što je nepojmljivo za demokratske standarde. Ako je sve idealno kako to govori gradonačelnik zbog čega nisu sjednice gradskog vijeća otvorene za javnosti ili medije. I manje općine i gradovi otvoreni su za javnost jedino utvrde SDP-a Umag i Fažana to brane. Građani imaju pravo nadzirati nas vijećnike kao i gradonačelnika, oni su nas izabrali i njihova je dužnost da nas se nadzire.  Stoga tražim da se ovom praksom prekine i da od sutra otvorimo vrata građanima na transparentnost svake sjednice. Ako je Covid problem što se sjednice ne održavaju u kazališnoj dvorani koja i u doba Covida može primiti 50 učesnika.

Na presicu se uključili i nezavisni vijećnici koji su zatražili povratak i rad Mjesnih odbora, jer demokracija je dotakla dno u Umagu. Gradskim vijećnicima uskraćena su mnoga prava. Već od slijedeće sjednice gradskog vijeća zalagati ćemo se za transparentnost rada ove demokratske ustanove, koja je izabrana na demokratskim izborima. Zalagati se da građanima budu uvijek dostupi materijali sa sjednice vijeća, jer želimo ovaj demokratski mrak koji se nadvio nad  Umagom bude prošlost.

Stoga pozivamo i građane da nas podrže u transparentnosti sjednica gradskog vijeća, jer mnoge odluke koje se donose na gradskom vijeću tiču se građana Grada Umaga.

Tiramola