Djeluje nestvarno, uvjetna zatvorska kazna zbog zlouporabe položaja

19.02.2022

Djeluje nestvarno, uvjetna zatvorska kazna zbog zlouporabe položaja

Djeluje nestvarno, uvjetna zatvorska kazna zbog zlouporabe položaja

 

Kada sam pročitao vijest da je aktualnoj predsjednici fažanskog općinskog vijeća i nekadašnjoj načelnici općine Fažana, Adi Damjanac, odlukom Vrhovnog suda potvrđena pravomoćna presuda uvjetnog zatvora od deset mjeseci zbog zlouporabe položaja, ostao sam nemalo iznenađen.

Kako je moguće da se u državi svakakvog kriminala koje počine političari na vlasti u lokalnoj i područnoj samoupravi, odjednom, nekoga zaista i osudi, pa makar i na uvjetnu kaznu?

„LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI“ (zakon je za sve jednak) ,piše u talijanskim sudnicama iza stola predsjedavajućeg suda. Što piše ako piše u našim sudskim raspravnim dvoranama, ne znam.

 

Moje čuđenje uvjetnoj kazni za zlouporabu položaja

 

U novinskom članku kojeg sam pročitao, piše da je Ada Damjanac, osuđena na uvjetnu kaznu jer je kao načelnica Općine Fažana nezakonito zaposlila direktora komunalne tvrtke. Dakle, nezakonita odluka se sastoji u zapošljavanju bez natječaja. Ako se ne raspiše natječaj, a zaposli „tvoj“ kandidat, slijedi kaznena prijava, prvostupanjska i drugostupanjska presuda i u konačnici, potvrda presude na Vrhovnom sudu.

E sad, postavlja se pitanje, za koju razinu radnog mjesta, zapošljavanje bez natječaja predstavlja kazneno djelo? Odnosi li se to samo za direktore javnih komunalnih tvrtki? ili pak, za bilo koje drugo radno mjestu u javnim tvrtkama u vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave?.

Skrećem pažnju da nisam zaboravio da je to pitanje i državnih tvrtki, ali o njima nećemo ovom prilikom.

 

Što znači pojam zlouporaba položaja ?  

 

Zlouporaba položaja predstavlja kazneno djelo i regulirano je člankom 291. Kaznenog zakona. U tom članku, stavak 1, je propisano slijedeće:

Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do 5 godina.

Ono što mi privlači pažnju je dio odredbe „ili drugome prouzroči štetu“. Znači, ako službena ili odgovorna osoba iskoristi svoj položaj i ovlasti, te drugome prouzroči štetu, kazniti će se kaznom zatvora od šest mjeseci do 5 godina!?

Zaista, zanima me, je li ikada u državi Hrvatskoj kažnjen neki čelnik lokalne ili područne samouprave zbog nanošenja štete drugome?, a toga ima kao u priči ?

 

Što znači trgovanje utjecajem ?

 

Kazneni zakon ima i drugu odredbu koja regulira kazneno djelo trgovanja utjecajem. To je odredba u članku 292. a radi se o pogodovanju utjecajem.

U navedenom članku, stavak (1) piše: Službena ili odgovorna osoba koja na temelju sporazuma pogoduje jednom od gospodarskih subjekata prilagođavanjem uvjeta javne nabave ili sklopi ugovor s ponuditeljem čija je ponuda u suprotnosti s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do 5 godina.

U stavku (2) istog članka piše: Kaznom iz stavka 1 ovog članka kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja iskoristi položaj ili ovlast pogodovanjem u davanju, preuzimanju ili ugovaranju poslova za svoju djelatnost ili djelatnost osoba s kojima je interesno povezana.

 

 

 

Tko treba otkrivati i prijavljivati kaznena djela ?

 

Pročitao sam cjelokupan tekst Kaznenog zakona i nisam razumio tko bi trebao otkrivati i prijavljivati kaznena djela, u ovom slučaju, zlouporabe položaja i trgovanja utjecajem. Oni koji raspolažu sa najviše informacija i često puta su neposredni svjedoci činjenja kaznenih djela od strane odgovornih i službenih osoba u jedinicama lokalne i područne samouprave, u pravilu „zatvaraju oči i ne vide“. Treba li očekivati od zaposlenika, sretnika koji ima posao, a koji radi u JLS, da prijavljuje svog nadređenog pročelnika, zamjenika gradonačelnika ili gradonačelnika ? Treba li to očekivati od institucija države kao što su: policija, državno odvjetništvo, Pnuskok, Uskok ili od raznih inspekcije ? Ili možda, treba očekivati od udruga koje u svojoj registraciji djelatnosti imaju zapisano da će ukazivati na raznorazne devijacije u sustavu, nezakonite radnje odgovornih osoba i njihova materijalna i financijska nedjela, javnim novcem građana ?

 

Eklatantan primjer udruge „Naši ljudi-Gente nostra“ iz Umaga

 

Još uvijek mi „bruji“ u ušima vijećničko pitanje kojeg je vijećnik Mirko Grgić postavio gradonačelniku Viliju Bassaneseu na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga od 14.listopada 2021.

Pitanje se odnosilo:  „da li je istina da je udruga Naši Ljudi-Gente nostra podnijela kaznenu protiv Grada Umaga za izgradnju Inine benzinske crpke ?“.

Način na koji je vijećnik postavio pitanje, osim što je svakome jasno da je pitanje bilo dogovoreno, ukazuje, da svatko onaj koji prijavljuje neko kazneno djelo, može očekivati „javnu“ osudu za podnesenu prijavu. Živimo u vremenu kada je veći problem da ne kažem sramota, prijaviti kazneno djelo nego počiniti ga.

Stoga ne čudi sudbina hrabrih pojedinaca u Hrvatskoj koji su imali petlje da prijave kazneno djelo. Ne znam, vidjeti ćemo u budućnosti, u kolikoj je mjeri Zakon o zaštiti „zviždača“ uspio ohrabriti i zaštititi građane pojedince, zaposlenike u javnom sektoru, da prijavljuju kaznena djela svojih nadređenih.

U primjeru kaznene prijave udruge „Naši ljudi-Gente nostra“ znakovit je odgovor kojeg je dao gradonačelnik Bassanese vijećniku Grgiću. Bassanese ne samo da je odbacio osnovanost kaznene prijave već je imao potrebu da pokaže svu superiornost koju mu pruža gradonačelnička funkcija. Izrekao je te večeri, sa aspekta funkcioniranja pravne države, vrlo zabrinjavajuću konstataciju a to je, da će kaznena prijava biti odbačena i da će vjerojatno, nakon što će kaznena prijava biti odbačena, grad Umag podnijeti kaznenu prijavu protiv udruge i njenog predsjednika za lažno prijavljivanje jer je dokazano, da je u pitanju lažno prijavljivanje.

 

Trebamo li vjerovati institucijama države ?

 

Ne znam, što je bilo sa tom kaznenom prijavom i da li je u međuvremenu odbačena kao što je konstatirao gradonačelnik Bassanese da će se to dogoditi. U svakom slučaju, ako se dogodi da je Bassanese bio u pravu a to znači odbačena kaznena prijava, imamo vrlo ozbiljan problem funkcioniranja pravne države i povjerenja u njene institucije. Tko je taj iz institucija države koji kontaktira gradonačelnika i daje informaciju da će kaznena prijava biti odbačena ? Ili je možda, što ne isključujem, gradonačelnik Bassanese sanjao rješenje o odbacivanju kaznene prijave, što znači, da mu se ne može vjerovati kada govor, i jer je čovjek, došao u „fazu“ da miješa san i javu ?

Kako god bilo, ovakve interpretacije nisu dobre za sustav koji sebe definira demokratskim. Povezanost ljudi iz institucija države i čelnika JLS nisu neka novost, ali netko bi o tome trebao voditi brigu i sankcionirati.

 

Ako to ne može država sama, možda će se time morati pozabaviti institucije Europske unije, one iste koje su tako minuciozno i detaljno analizirale naše zakone i dale ocjenu o dostignutom stupnju razvoja pravne države, prije odluke o prihvaćanju Hrvatske u članstvo EU.

 

Napisao: Veljko Ivančić