Dodjeljuju se državne potpore za mali priobalni ribolov

24.04.2021

Dodjeljuju se državne potpore za mali priobalni ribolov

Foto: MaxPixel

Važno pripoćenje!

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede obavještava zainteresirane korisnike da je objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19 („Narodne novine“, broj 42/21).
Potpora se dodjeljuje kao pomoć za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru za korisnike koji obavljaju ribolov plovilima u segmentu malog priobalnog ribolova. Detaljni uvjeti i kriteriji propisani su Pravilnikom.
Zahtjevi za potporu i popratna dokumentacija se podnose u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom:
„Zahtjev za dodjelu državne potpore u ribarstvu – COVID-19 – NE OTVARATI“.
Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 21. svibnja 2021. godine.
Pravilnik, obrasci Zahtjeva za potporu i popis dokumentacije dostupni su na internetskim stranicama Uprave ribarstva.
Izvor: Morski.HR