Dokle će se odluke gradonačelnika ignorirati?

15.11.2021

Dokle će se odluke gradonačelnika ignorirati?

Dokle će se odluke gradonačelnika ignorirati?

Prolazeći danas uz radove na novom rotoru  zapazih na tabli koja označava gradilište kao i izvođača radova nešto neobično. Na tabli,  to se vidi i na fotografiji  ime izvođača radova stoji CPK Kopar.

Ali odlukom gradonačelnika od 21. o9 2021. godine stoji između ostalog citat:

ODLUKU O ODABIRU

ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave ev. br. 05-11/21-MV:

Izgradnja komunalne infrastrukture rotora na križanju Trgovačke ulice, Ulice Ernesta Miloša i E.Pascalia

Članak 1.

Javni naručitelj Grad Umag-Umago, G. Garibaldi 6, 52470 Umag, OIB 84097228497 u otvorenom postupku javne nabave, na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude, donosi odluku o odabiru. Predmet nabave je Izgradnja komunalne infrastrukture rotora na križanju Trgovačke ulice, Ulice Ernesta Miloša i E.Pascalia. Procijenjena vrijednost predmeta nabave je 9.300.000,00 kn. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora: Zajednica ponuditelja CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper i GRAFIST d.o.o., Sermin 7b, Koper. Cijena ponude je 8.297.757,07 kn (10.372.196,34 kn s PDV-om).

Članak 2.

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: odabrana ponuda zajednice ponuditelja CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper i GRAFIST d.o.o., Sermin 7b, Koper je valjana i prema kriteriju za odabir ponude rangirana je kao ekonomski najpovoljnija ponuda………..

Ako je Odlukom gradonačelnika a što se može  utvrditi gore navedenim citatom ODLUKE izvođači Zajednica ponuditelja CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper i GRAFIST d.o.o., Sermin 7b, Koper, zbog čega se ta odluka  ne POŠTUJE?

Zbog čega na tabli stoji samo CPK?

Vjerujem da će se gradski vijećnici dušobrižnici već na slijedećoj sjednici ustati u zaštitu lika i djela gradonačelnika i skočiti i uglas dreknuti: Zašto se ne poštuje Odluka od 21 9 2021. g? Dokle može sezati nepoštivanje Odluka gradonačelnika?

Živi bili  pa vidjeli!

Tiramola