Dokle seže oportunizam zbog posla i sigurne, dobre plaće ?

11.03.2022

Dokle seže oportunizam zbog posla i sigurne, dobre plaće ?

Dokle seže oportunizam zbog posla i sigurne, dobre plaće ?

Ovih dana, svatko, sa iole malim razumijevanjem lokalne politike i svega što ona za sobom nosi, jasno je, da je pređen „Rubikon“ normalnog ponašanja i upravljanja jedinicom lokalne samouprave.

Portal Tiramola je mali lokalni elektronski medij koji ima sjedište na području Grada Umaga. No, veličina nije prepreka da se piše istina o događajima koji se odvijaju oko nas i tu se portal Tiramola bitno razlikuje od drugih sličnih medija u Istri.

Tiramola piše istinu a drugi portali prenose priopćenja pripremljena u radionici nezajažljive lokalne vlasti. Lokalni istarski portali ali i Glas Istre, životare, pa im dobro dođe „apanaža“ javnog novca građana Umaga.

 

Staljinizam na djelu

 

Jutros sam pratio program na RAI 1,  u direktnom prijenosu na TG1, vijesti koje od početka rata u Ukrajini vodi Monica Maggioni, direktorica tog TV dnevnika.

Maggioni je u jednom trenutku imala na vezi direktora La Repubblika, Maurizia Molinaria, nekada, dugogodišnjeg dopisnika(2001-2014) La Stampa iz SAD-a i dobrog poznavatelja osobe ministra vanjskih poslova Rusije, Sergeja Lavrova.

Pita Monica Maggioni svog sugovornika: „Maurizio, kako tumačiš jučerašnje tvrdnje ministra Lavrova nakon pregovora u Turskoj, da Rusija u Ukrajini nije izvršila agresiju već da vodi specijalnu vojnu operaciju protiv nacističke vlasti u Kijevu. Kako može Lavrov, onako bezočno lagati na očigled čitavog svijeta koji tome svjedoči i tvrditi da u bombardiranoj pedijatrijskoj bolnici nije bilo djece pacijenata i bolničkog osoblja već skriveni ukrajinski vojnici?“.

Maurizio Molinari je odgovorio slijedeće: „ Bio sam nemalo iznenađen kada sam čuo Lavrova što govori. Sjetio sam se naših brojnih susreta koje je imao sa nama, stranim dopisnicima u New Yorku. Lavrov je bio skoro omiljen u našim novinarskim krugovima zbog svog modernog prozapadnjačkog ponašanja i razmišljanja. Kao ministar vanjskih poslova Rusije obećavao je mnogo a svaka njegova riječ imala je poseban značaj i težinu. Slušajući ga ovih dana, u njemu vidim nekog drugog čovjeka, gotovo neprepoznatljivog. To govori, da je u Rusiji, na djelu staljinizam kao sustav vlasti koji radikalno utječe na karakterne osobine čovjeka i sustav vrijednosti koji netko posjeduje. U strahu za vlastitu poziciju, mi ljudi skloni smo, odustati od naših principa i prikloniti se jačoj strani“ zaključio je direktor La Repubblica.

 

Ne staljinizmu u Umagu

 

Primjećujem, ima već neko vrijeme, zaposlenici u gradskoj administraciji, jedva me pozdravljaju na ulici. Osjećam u njima neku nelagodu u susretima samnom. Znam, jasno mi je, zbog čega ovakvo ponašanje. Jedan meni prijateljski naklonjen zaposlenik gradske uprave iskreno mi je priznao: „Moraš me razumjeti, školujem djecu i imam stambeni kredit“.

Naravno da razumijem. U potpunosti razumijem svakog tko ovisi o sigurnom i dobro plaćenom poslu u administraciji Grada Umaga. Svojoj sam djeci već odavna rekao da si posao potraže van Umaga jer im moje političko djelovanje neće biti preporuka već prepreka za zapošljavanje u „našem“ gradu.

Bila bi smiješna da nije žalosna „ping pong igrica“ kojoj smo svjedočili  sa posljednje sjednice gradskog vijeća.

Vijećnik Marino Paretić traži troškovnik za izgradnju parkirališta na Punti i u Centru. Zanimaju ga cijene i struktura troškova izgradnje parkirališta, posao kojeg je na javnom nadmetanju dobila Cesta d.o.o. Pula.

„Uzaludan vam trud svirači“ mogli bi ocijeniti pokušaj gradskog vijećnika da dobije nešto što bi trebalo biti normalno, uvid u troškove za izgradnju parkirališta, sasvim uobičajeni zahtjev vijećnika koji želi biti aktivan i dati svoj doprinos razvoju Grada.

Paretić ide pročelniku Buršiću a ovaj ga šalje pročelniku Bankoviću a ovaj ga upućuje službeniku za informiranje Grada Umaga, Milanu Jurkoviću. Pisani zahtjev nije dovoljan da se dobije troškovnik. Priča se nastavlja (nije završena) jer na Gradskom vijeću  gradonačelnik Bassanese „drži visokoumnu lekciju“ vijećniku i objašnjava da se vijećnici nemaju što obraćati pročelnicima već imaju „svog“ predsjednika gradskog vijeća koji je, uzgred rečeno, nedostupan na telefonske pozive. Vjerojatno ga treba juriti po gradu i organizirati „sačekušu“.

I konačno „rješenje“, vijećnik Paretić je dobio pisani odgovor na njegovu zamolbu za pristup informacijama.

U službenom odgovoru, službenik za informiranje Grada Umaga, odgovara vijećniku Paretiću „da je promašio ceo fudbal“ jer se obratio krivoj strani.

Službenik za informiranje, Milan Jurković,  poslovično vrlo detaljan i služben (odličan birokrata), tumači vijećniku Paretiću da se „postavljanje vijećničkih pitanja temelji na odredbama Zakona o lokalnoj i područnij(regionalnoj) samoupravi,( Narodne novine br.33/01,60/01,129/05, 125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17,98/19 i 144/20) i općim aktima predstavničkih tijela lokalnih jedinica, kao posebnim propisima.

U nastavku, službenik Jurković tumači vijećniku Paretiću da je njegovo pravo, regulirano općim aktima predstavničkih tijela, da postavlja pitanja, traži podatke i dobije dokumente, kako bi mogao kvalitetno obavljati svoju dužnost i zastupati odnosno predstavljati interese građana koji su ga izabrali na neposrednim izborima.

Evo kako glasi stavak 1 članka 11 Poslovnika o radu Gradskog vijeća:

„Vijećnik može tražiti od pročelnika upravnog tijela koje obavlja stručne poslove za Gradsko vijeće obavijesti i uvide u materijal o temama koje su na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća ili se pripremaju za sjednice Gradskog vijeća ili radnog tijela čiji je član“.

 

Mora li vijećnik biti stručnjak za proceduru rada gradske administracije ?

 

U čemu je pogriješio vijećnik Paretić kada se obratio pročelnicima upravnih tijela Grada Umaga ?

Rekao bih baš u ničemu, no međutim, kada imaš za gradonačelnika Vilija Bassanesea, onda je problem u svemu jer on ima potrebu da vijećniku da do znanja kako nije dovoljno educiran za dužnost vijećnika.

Mogu li se drugačije protumačiti slijedeće riječi i odgovor gradonačelnika vijećniku Paretiću: „Kao što sam vam rekao prije par puta, vi ste se natjecali da budete vijećnik, međutim  još niste sazreli da budete vijećnik, zna se kako vijećnik može funkcionirati i dobro da su uopće pričali pročelnici sa vama jer normalno da je to gubljenje vremena, jer oduzimate vrijeme u kojem pročelnici trebaju raditi svoj posao za zajednicu a ne za vašu korist. Vaša korist bi se trebala odnositi na vaše educiranje koje bi trebalo biti na jednoj razini  koje je potrebno da bi vijećnik mogao funkcionirati znači imate predsjednika vijeća i njemu se možete obratiti   a ne ovako raditi  kao što ste radili pogrešno. Da li je to s namjerom ili iz greške to ne znam ali ono što radite nije dobro........

Troškovnik sigurno ćete dobiti samo ste trebali pitati  pravu osobu. Imate predsjednika vijeća kojem ste se trebali obratiti.....“

 

Treba li možda, gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća edukacija ?

 

Gradonačelnikov problem je logično spajanje njegovih misli i „pretakanje“ u rečenice koje će izgovoriti. Što znači njegova konstatacija da „pročelnici trebaju raditi svoj posao za zajednicu a ne za vašu (vijećnikovu) korist ? Zbog čega gradonačelnik misli da su pročelnici gubili svoje „skupo“ vrijeme za onih par minuta što su vijećniku lažno odgovorili da nemaju traženi troškovnik pa ispada po gradonačelniku da su radili u korist vijećnika.

Predsjednik vijeća krši poslovnik o radu vijeća. U članku 77. stavak 7. Poslovnika koji regulira način postavljanja vijećničkih pitanja piše doslovce: Ako nakon primljenog usmenog odgovora vijećnik nije zadovoljan odgovorom, može zatražiti pojašnjenje odgovora u trajanju od   jedne minute ili zatražiti pisani odgovor.

Vijećnik Paretić je pokušao zatražiti pojašnjenje odgovora ali mu predsjednik vijeća to nije omogućio. Gradonačelnik je u svom odgovoru vrijeđao vijećnika a predsjednik vijeća nije dao mogućnost vijećniku da nešto kaže u smislu načina odgovora gradonačelnika koji ga u odgovoru ponižava.

Prema tome, tko treba edukaciju, više se odnosi na Gradonačelnika i Predsjednika vijeća a ne na Vijećnika.

Za gradonačelnika Bassanesea, po svemu sudeći, educirani su vijećnici pozicije koji podržavaju njegovu vladavinu. Oni ne diskutiraju i šutke dižu ruku za svaki prijedlog i dokument na dnevnom redu gradskog vijeća. To su pravi i educirani vijećnici koji rade za dobrobit svojih građana. Valjda bi takvi trebali biti i vijećnici opozicije.

Od takve prakse funkcioniranja Gradskog vijeća do staljinističkog načina upravljanja društvom, nije dalek put.

 

 

Piše: Veljko Ivančić