Dosada nečuveno: Vijećnik Galović dvostruko udaljen sa sjednice!!! Zaiskrilo na 4. sjednici gradskog vijeća Umaga!

27.11.2021

Dosada nečuveno: Vijećnik Galović dvostruko udaljen sa sjednice!!! Zaiskrilo na 4. sjednici gradskog vijeća Umaga!

Gradonačelnik dirigira na gradskom vijeću

Umag – Na 4. sjednici gradskog vijeća Umaga predsjednik gradskoga vijeća Ivan Belušić (SDP) opet nije dao ili dozvolio gradskom vijećniku Goranu Galoviću iz Zelenog Umaga da iznese svoja stajališta upadajući mu stalno u riječ, oduzimanjem prvenstva riječi, da bi ga naposljetku na točki 6 dnevnog reda bez artikuliranog obrazloženja udaljio sa sjednice. Prvi put je na isti način postupio već na 2. sjednici gradskog vijeća i to uvodno, na aktualnom satu kada je Galoviću, čim bi zinuo upadao u riječ, dižući glas na njega i izričući mu tri opomene zaredom, da bi ga prema poslovniku o radu gradskog vijeća potom izbacio sa sjednice.
Hipnotizirani predsjednik GV
Zanimljivo je i evidentno sa snimaka sjednica gradskog vijeća (FB) da Belušić to ne radi sam, već u „duetu“. Pozornim gledanjem prijenosa vijeća uočljivo je kako mu iz prve klupe kao kakav maestro-dirigent dirigira i suflira vrlo nervozni gradonačelnik Vili Bassanese, kako da iskuliranog Galovića najuri s govornice. Sada već postaje očito da se Bassanese uzvrpolji na klupi čim Galović stane iza govornice, meškolji se, prevrće po papirima, vrti glavom, okreće se neurotično prema vijećnicima i maše im rukama u namjeri da stopiraju Galovića, zatim to isto rukama govori Belušiću, a ovaj ga „hipnotizirano“ prati ne skidajući oči s njega kao kakav vjeran pas. Je li to Umag, da se našalimo, dobio svoga Njonja, a ako još nije, izgledno je da to kani imati. Stoga ne čudi konstatacija gradske vijećnice Mersade Borić (SDA), koja je gradonačelnika pitala hoće li Belušića već jednom smijeniti ili mu dopustiti da radi svoj posao samostalno kako najbolje umije?! Na to joj je gradonačelnik mudro odgovorio da postoji izvršna vlast, predstavnička i predsjednik gradskog vijeća. Bio je to njegov odgovor što god da mu to značilo. Naravno da Borić nije bila zadovoljna tom tvrdnjom, ali joj je replicirao sofisticiranom frazom: „Pametnom dosta!“. Nakon Belušićeva vikanja na Galovića, i gradonačelnikova ustajanja iz klupe i trčkaranja po dvorani te odlaska u adudio -salu (gdje se snima sjednica) Belušić je udaljio Galovića s govornice, a ovaj ju je sa smiješkom napustio kao da se tu radi o predstavi iz nekog teatra apsurda. Potom se Belušić nešto došaptavao sa službenikom Milanom Jurkovićem i odredio Galoviću drastičnu sankciju unaprijed. Represivnu mjeru -dvostruko udaljavanje s gradskog vijeća, drugim riječima, uskratio mu je pravo prisustvovanja i na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, što je do sada nečuveno u vijeću Umaga, a nije nam poznato da li se to ikada dogodilo na nekom gradskom vijeću. I to još sve bez obrazloženja u čemu se Galović ogriješio tj. prekršio poslovnik o radu gradskog vijeća! Tako je u vrijeme trajanja šeste točke dnevnog reda Galović udaljen sa vijeća, najvjerojatnije do sljedeće godine, jer nema pravo prisustvovati na narednoj sjednici. Pri tome valja istaknuti da je Galoviću do te točke dnevnog reda Belušić izrekao dvije javne opomene, pa se Galović iz klupe mirno pokušao pozvati na povredu poslovnika i tražiti da ga se ne udalji, no Belušić nije odustajao od svog nauma i ostao je pri svojoj odluci. Kao nogometni sudac uručio mu crveni karton čime umaški Messi ima zabranu igranja na sljedećoj tekmi.
Građani protiv prodaje vrtićke parcele u Moeli, ali Bassanese ih ne doživljava!
Do navedene kulminacije, tenzija ili insceniranog verbalnog sukoba Belušić-Galović došlo je nakon što je pročelnik UO za upravljanje imovinom, izgradnju i odražavanje Valdi Buršić predložio usvajanje najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine/građevinske parcele u naselju Moela, k.č.br. 2801/2, od 1067 četvornih metara. Najpovoljniji ponuditelji su Petra Burger Shoeppl i Alfred Burger iz Austrije koji su za parcelu ponudili 4,1 milijun kuna, a početna je cijena bila 3,5 milijuna kuna. Radi se o cca 512 eura po četvornom metru! Riječ je vrtićkoj parceli uz samu plažu za koju su se u dva navrata građani Umaga putem peticije usprotivili prodaji. Prvi put u 2016. godini, pa zatim u 2020. Uzalud vam trud građani Umaga! Ovdje dolazimo do sličnog slučaja kao i sa rekreacijskom zonom u Zlatorogu. Narod, Umažani su se usprotivili gradonačelnikovoj odluci za urbanizaciju Zlatoroga i akcija Zeleni Umag je u peticiji još u 2019. prikupila oko 1500 potpisa protiv urbanizacije i kasnije prodaje parcele, ali gradonačelnik je taj koji je u poziciji da mimo volje svojih sugrađana donosi po njih krive odluke. S kojim motivima, to je samo njemu poznato. Jer koliko je opravdano da se prodajom umaških nekretnina gradi tj. stvara nova vrijednost, ako se rješavamo najatraktivnijih parcela na kojima se mogu graditi sadržaji za vlastite građene?! Zar su stranci vrjedniji uživanja od vlastitih stanovnika? Podsjećamo kako je nešto dalje u Moeli bila prodana rekreacijska zona/parcela nekom Čehu 2016. godine, namijenjena stanovnicima Moele za rekreaciju. Dotični, najvjerojatnije još čeka da se nekretnina urbanizira i na njoj podigne novi objekt jer do sada ju još nije stavilo u funkciju. Razmišlja li itko koliko se Čehu pogodovalo kad mu vrijednost parcele koju je platio 240 eura urbanizacijom duplo naraste. I postigne, recimo cijenu kao ova vrtićka, prodana za 512 eura? Zar zaista postoji prava cijena za vrtićku parcela u Moeli gdje se mogao (do)graditi novi vrtić za djecu Umaga (a postoje i projekti!) nego da neki Austrijanci (svaka čast ponuditeljima na lijepoj cifri!) uživaju ili rentaju nove stambene jedinice na kojima mogu višestruko profitirati na vrtićkoj livadi i neposrednoj plaži. (Nadamo se da će ju uzeti u koncesiju!). Zar toga roditelji i djeca Umaga nisu bili dostojni? A sljedeći korak mogla bi biti prodaja zgrade vrtića Moela („Cvrčak“), a ne bi čudilo da isto planiraju i sa zgradom vrtića („Mali princ“) kraj Intercommerca jer djeca su već raseljena po drugim objektima. Dobar ih dio putuje i za Murine, u novi vrtić koji nije mogao popuniti djecom sve grupe pa su bili prisiljeni preseliti mališane iz Umaga. Čak i iz Moele. No da bi umaški gradonačelnik opravdao svoje metode agenta za prodaju nekretnina građana Umaga, roditelje stalno ucjenjuje puštanjem priče: „Pa što hoćete, vrtići su vam besplatni“. Kao da su to roditelji Umaga to tražili? Zar su zaista roditelji boljeg imovinskog stanja iskazivali svoje nezadovoljstvo participiranjem u cijeni vrtićke usluge od 600 kuna mjesečno u gradu koji spada u pet najrazvijenijih u Hrvatskoj (prema izjavi gradonačelnika?). Sada su roditelji Umaga i svi drugi građani postali taoci gradonačelnikove odluke koju im stalno stavlja pod nos ne bi li opravdavao samovolju koju koristi za postizanje svojih ciljeva. Naravno, uz pomoć svojih poslušnika – vijećnika što bespogovorno dižu ruke i upućuju mu pohvale na razini servilnih ljudi. No vratimo se šestoj točki dnevnog reda. Galoviću i Belušiću.
Nakon Buršićeva obrazloženja prodaje nekadašnje vrtićke nekretnine Belušić je otvorio raspravu na koju se javio vijećnik Galović. Pohvalio je visinu ponuđenih novaca koja će popuniti gradsku blagajnu, pri čemu je povišenim tonom pokušao istaknuti da je to sramota jer se ne poštuje volja građana…, no nije uspijevao rečenicu izreći do kraja jer ga je Belušić stalno “rezao”. Tako je zaiskrilo, čime je uslijedilo Galovićevo dvostruko udaljavanje sa sjednice. Nema pravo pristupa sljedećoj sjednici vijeća. Točka je usvojena sa deset glasova za, tri suzdržana i jednim protiv.
Vijećnica Borić ustvrdila da je poslovnik o radu gradskog vijeća nezakonit!
Nakon toga je uslijedila još jedan sporna točka dnevnog reda vezana uz novi prijedlog Izmjena i dopuna poslovnika o radu gradskog vijeća. Službenik Milan Jurković je pojasnio najveće promjene a koje se odnose na članak 77 poslovnika. Tiču se trajanja govora vijećnika od dvije minute koje počinju istjecati kada vijećnik dobije riječ od predsjednika vijeća. Druga je novost da odgovor vijećniku može dati gradonačelnik ili ovlaštenik gradonačelnika u trajanju od pet minuta, a do sada je to bilo dvije minute. Zatim se predlaže, ukoliko vijećnik nije zadovoljan odgovorom može zatražiti pojašnjenje u trajanju od jedne minute, a gradonačelnik na to postavljeno pitanje ima dvije minute vremena za odgovor. Nastavno, izmjena se odnosi i na članak 94. gdje vijećnik po novom prijedlogu u slučaju pozivanja na povredu poslovnika mora navesti točan članak te povrede. Nakon Jurkovićeva obrazloženja vijećnica Mersada Borić (SDA) javila se za riječ. Konstatirala je da su već prve izmjene i dopune poslovnika usvojene na svečanoj sjednici prilikom polaganja prisege vijećnika bile nezakonite i nestatutarne.
-U članku 63. Statuta Grada Umaga, stavak 4 piše da predsjednik ili jedan od dva potpredsjednika gradskog vijeća mora biti pripadnik talijanske nacionalne manjine, a što u nas nije slučaj. Svi se predsjedavajući izjašnjavaju kao Hrvati. Mislim da ste nas već na toj sjednici doveli u zabludu sa izmjenama poslovnika pa se aktom kakvog sada imamo više bavimo prozaičnim pitanjima oko nekih komentara, odijevanja i aplaudiranja… nego suštinskih problema radi kojih smo tu, čime nam je skrenuta pozornost s protuzakonitog izbora predsjedavajućih vijeća, stoga predlažem da se uskladi Poslovnik sa statutom i moja primjedba bude unesena u ovaj poslovnik kako je to bilo u starom poslovniku. Predlažem da se pokrene proces novih izbora predsjednika/ potpredsjednika u skladu sa statutom grada Umaga, kazala je Borić, te dodala kako je izgledno da primjena aktualnog poslovnika ima za cilj ograničiti vijećnike u govoru, ali da će ona uvijek, ali baš uvijek pronaći načina da dođe do riječi, naglasila je to izrijekom. Gradonačelnik ju je uputio da svoj prijedlog pokrene kroz redovnu proceduru. I vijećnik Damir Grünbaum (Akcija mladih-Barijera) iskazao je nezadovoljstvo prijedlogom izmjena i dopuna poslovnika preslikavši to na stanje u proteklom sazivu vijeća kada su vijećnici bili žrtve jednog vijećnika, ali nije jasno precizirao na kojega je vijećnika mislio pa se moglo posumnjati da se radilo o vijećniku/predsjedniku gradskog vijeća dr. Jurici Šiljegu (HDZ) s obzirom da i Belušić ima sličan stil vođenja sjednica i mnogi su vijećnici nezadovoljni njegovim načinom nastupanja. Tim više što je produžena ruka gradonačelnika. Prijedlog izmjena poslovnika je izglasan sa devet glasova za i pet protiv.
U prijedlogu proračuna za 2022. planirana prodaja nekretnina za 42 milijuna kuna
Ostale točke s dnevnog reda vijeća, iako se radilo o krucijalnim temama protekle su formalno, u narativnoj prezentaciji predlagača, bez većih rasprava ili primjedbi. Gradonačelnik je predstavio prijedlog proračuna Grada Umaga za 2022. godinu i projekcije za 2022 i 2024. godinu. Istaknuo je da se radi o uravnoteženom i transparentnom proračunu dostavljenom vijećnicima na trećoj razini (u skladu sa zakonom), u kojem se predlaže iznos proračuna od 256 milijuna kuna, od čega se 42 milijuna kuna odnosi na nenamjenske prihode, 120 milijuna kuna na namjenske, 58 milijuna kuna na raspoloživa sredstva iz proteklih godina i 33 milijuna kuna vlastitih prihoda. Izdvojio je planirani utržak od 42,3 milijuna kuna od prodaje nefinancijske imovine kazujući da je glavni razvojni potencijal u kojem se ogleda mogućnost izgradnje objekata koji su u vlasništvu grada bilo da se radi o prometnicama, trgovima, zgradama ili starom gradu. Nabrojao je neke od vodećih planiranih investicijskih zahvata: parkiralište Centar –Punta, nastavak izgradnje šetnice Crveni vrh (umaške promenade koja bi do 2030. trebala stići do Pirana), izgradnje POS stanova, gradnje terena sportske namjene u Stella Marisu - kampus 10 nogometnih igrališta, prometnice Valfontane ( u blizini naselja Petram), prometnice Petrovija, Kaldanija, rekonstrukcija Trgovačke ulice, cesta opskrbne zone Ungarija, izgradnja i uređenje parkinga na autobusnom kolodvoru, rekonstrukcija Doma u Babićima, projekti nove tržnice ( u rujnu), uređenje Trga Sv. Martina, izrada razne planske dokumentacije, postavljanje novih javno-rasvjetnih tijela…

Nekome se dobro upalilo svjetlo u firmi
-U 2008. godini imali smo 1800 javno-rasvjetnih tijela, a danas ih imamo 6000 i to je razvoj grada, istaknuo je u kontekstu svega nabrojanog, upozorivši na kraju vijećnike da moraju predložiti, tj. dostaviti svoje amandmane na Prijedlog proračuna za 2022. godinu najkasnije do 1. prosinca i to na propisnim obrascima.
Usvojen je i zadnji rebalans proračuna, III. Izmjene i dopune proračuna po redu ove godine, za 2021. godinu. Obrazložila ih je pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Barbara Krištofić Brenčić. Umjesto planiranih 269 milijuna kuna u ovoj godini konačni prijedlog proračuna za tekuću godinu sada iznosi 261 milijun kuna, sve u skladu sa ostvarenjem prihoda i rashoda u tekućoj godini. To je za 8,5 milijuna kuna manje koliko je bilo predviđeno u ovoj godini. Prema klasifikacijskoj strukturi ostvarenih prihoda svi prihodi/rashodi su raspoređeni prema organizacijskoj klasifikaciji koja prikazuje raspored sredstva planiranih prema upravnim odjelima Grada i proračunskim korisnicima koji su nositelji planiranih aktivnosti, pojasnila je Krištofić Brenčić. Prijedlog III. rebalansa proračuna je jednoglasno usvojen.
Stare rane izazivaju strasti
I što reći na kraju još jedne vrlo teatralne sjednice gradskog vijeća Umaga gdje i vrapcima na grani postaje sve evidentnije kako gradonačelnik naprosto gubi živce i smješta „opomene“ kad za govornicu istupi Galović, a da ovomu pak postaju sve izazovniji i ignorirajući takvi ispadi ili obračuni. Djetinje smiješni. Jedan političar i njegovo jato ovakvim nedoličnim vladanjem u narodnoj vlasti izjedaju i one zadnje mrvice demokracije koje su preostale građanima Umaga. U svakoj normalnoj zemlji bi ovakvo ponašanje ozbiljnog „vođe“ nekog visokorangiranog kulturnog grada (JLS) izazvalo sablazan i zgražanje, ali nedoraslima u ulozi čelnika Grada to očito u svom sebeljublju nije jasno. A sve što bi spasilo stvar i bilo bi društveno korisno i zdravo, je da gradonačelnik prije sjednice gradskog vijeća popije jednu pilulu, sedativ i zaboravi na protivnike iz prošlost te produženoj ruci svoje samovolje Belušiću omogući samostalan rad jer bi se time relativizirao gradonačelnikov obračun sa protivnikom (cima). Njegove rane se ne bi otvarale i smirile bi se strasti te nesuglasja u ovome vijeću. Izvršna i predstavnička vlast bi podijelile uloge u vlasti i kako otprilike kaže Grünbaum, tada vijećnici i građani Umaga ne bi bili ničije žrtve starih razornih trokuta. Da pojasnimo trokut, gradonačelnik-vijećnik-predsjednik vijeća.
Sanja Bosnić
Foto:Nervozni gradonačelnik -dirigent