Dvanaest novigradskih studenata ostvarit će pravo na stipendiju za 2020./21. akademsku godinu

28.10.2020

Dvanaest novigradskih studenata ostvarit će pravo na stipendiju za 2020./21. akademsku godinu

Natječaj otvoren do 9. studenoga

Novigrad - Grad Novigrad ubraja se među vodeće gradove Hrvatske po novčanoj visini učeničkih i studentskih stipendija. U tijeku je natječaj za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija upisanih u akademsku godinu 2020/2021.
Iz Grada planiraju dodijeliti 12 novih stipendija i to ciljno: četiri stipendije za nadarene studente, četiri za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa, te četiri za deficitarna zanimanja

Tko ostvaruje pravo na stipendiju od 800 kuna?

Ove potonje, stipendije za deficitarna zanimanja predviđene su za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz medicine, zatim, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz matematike- nastavnički smjer, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz fizike- nastavnički smjer i još preddiplomski ili diplomski studij sestrinstva.
Četiri stipendije predviđene za nadarene studente i za deficitarna zanimanja mogu ostvariti oni redovni studenti s prebivalištem na području Grada Novigrada čiji je prosjek ocjena u posljednjem, završenom razredu srednje škole bio najmanje vrlo dobar (4,00), i za studente viših godina kojima je prosječna ocjena bila najmanje tri i pol (3,50).
Studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa mogu ostvariti stipendiju kao redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Novigrada ako udovoljavaju uvjetu da prosječni mjesečni prihod po članu studentova kućanstva, ostvaren u prethodnoj godini, ne prelazi 50 posto proračunske osnovice određene Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za godinu u kojoj se natječaj za dodjelu stipendije raspisuje.
Sve navedene stipendije dodjeljuju se za preddiplomski, diplomski i integrirani sveučilišni studij, te stručni i specijalistički studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i visokim učilištima u inozemstvu, za razdoblje trajanja studijskog programa koje donosi visoko učilište koje student pohađa.

Deset mjeseci teče isplata

Isplata ostvarene stipendije teče deset mjeseci tijekom akademske godine počevši od 1. listopada tekuće godine do 31. srpnja slijedeće kalendarske godine. Visina utvrđenih stipendija za sve studente iznosi po 800 kuna mjesečno. Iz Grada Novigrada isplatit će uz stipendiju i mjesečni dodatak u iznosu od 100 kuna onim korisnicima stipendija koji radi školovanja imaju boravište izvan mjesta prebivališta.
Natječaj je otvoren do 9. studenog 2020. godine, a više o tekstu natječaja, dodatnim informacijama i pripadajućim obrascima za ostvarenje stipendije može se saznati na službenim internet stranicama Grada (http://www.novigrad.hr) ili osobno preuzeti obrasce u pisarnici Gradske uprave.
Sve prijave pristigle u utvrđenom roku razmotrit će Povjerenstvo za stipendije, te izvršiti bodovanje i utvrditi bodovnu listu na temelju kriterija utvrđenih Odlukom o dodjeli stipendija.
Konačna bodovna lista bit će objavljena na oglasnoj ploči i na službenim internet stranicama Grada.

Obradila: S. Bosnić