EDUKACIJE U SKLOPU PROJEKTA “(A)MARE?!”

27.11.2021

EDUKACIJE U SKLOPU PROJEKTA “(A)MARE?!”

EDUKACIJE U SKLOPU PROJEKTA “(A)MARE?!”

Od 25. do 27. listopada novoosnovana ekološka udruga „MAREMIO“ iz Umaga održala je svoje prve edukacije i predavanja u talijanskoj osnovnoj školi „Galileo Galilei“. Edukacije su održane u sklopu projekta „(A)Mare?!“ čiji je nositelj Grad Umag. U prvoj polovici sljedeće godine održati će se edukacije i u osnovnoj školi „Marija i Lina“, ovisno o epidemiološkom stanju i mjerama. Udrugu su osnovali studenti na magistarskim studijima biologije i ekologije, a neki od njih bili su uključeni u spomenute edukacije; Ariana Turković (predsjednica udruge), Luka Petrokov i Ivan Kodela Pacenti. Udruga će djelovati na području zaštite okoliša, s naglaskom na morski okoliš, a voditi će se i razne edukacije kako bi se građani upoznali sa raznim konceptima u biologiji, organizirati radionice i akcije čišćenja plaža i još mnoštvo drugog.

Program edukacija bio je prilagođen ovisno o uzrastima učenika i obrađenim temama po obrazovnom kurikulumu. Niži su razredi upoznati s vrstama riba i raznim beskralježnjacima koji žive u Jadranu. Uz to, upoznati su i s konceptima stranih i invazivnih vrsta, te su im ukazane invazivne vrste koje nalazimo u Jadranu. Višim razredima se uz temu invazivnih vrsta predavalo i o ekologiji Jadranskog mora, ali i o najvećim prijetnjama morskim ekosustavima. Osnovnoškolci su svojim pitanjima pokazali zainteresiranost i dobru volju da nauče još nešto novo.

Važnost ovakvih edukacija je u vidu širenja znanja i obzirnosti mlađe populacije prema okolišu koji ih okružuje, te prikazivanje zašto je bitno odnositi se prema njemu zdravo i s najboljim namjerama. Promjene koje se događaju u prirodu prisutne su sada i neće nestati dok god se ljudi prema njoj ponašaju kao da njeno zdravlje ne utječe na zdravlje svih nas, a upravo zbog toga je potrebno generacije koje će biti stup budućeg društva obrazovati o istom i potaknuti ih na bolje navike. Edukatorima su dobra volja i veliki broj pitanja učenika pokazala da budućnost okoliša može i mora biti bolja od sadašnje.

Ivan Kodela Pacenti.