Gradska galerija Fonticus Grožnjan / Grisignana, predstavlja dvije samostalne izložbe

04.09.2021

Gradska galerija Fonticus Grožnjan / Grisignana, predstavlja dvije samostalne izložbe

Gradska galerija Fonticus Grožnjan / Grisignana,

predstavlja dvije samostalne izložbe,

 

subota / sabato, 4. IX. 2021, u 19.00 h

 

Aleksandar Sascha Kuzman: POKRET KAO ZNAK   

samostalna izložba / mostra personale

&

Darija Stipanić: REVIZUALIZACIJA SLUČAJNOG

samostalna izložba / mostra personale

 

Kustos izložbi: Eugen Borkovsky

 

otvorenja / aperture:

subota / sabato, 4. IX. 2021, u 19.00 h

Gradska lođa / La loggia della città -

Gradska galerija Fonticus Grožnjan/Grisignana

 

-Molimo da se pridržavate propisanih zdravstvenih preporuka. Zahvaljujemo!

-Siete pregati ad attenersi alle raccomandazioni sanitarie prescritte. Ringraziamo!