Grue hvale vrijedan kulturni projekt

20.10.2021

Grue hvale vrijedan kulturni projekt

Grue hvale vrijedan kulturni projekt

Ribari našeg priobalja na domišljat način stvorili su jedinstvene drvene dizalice znane i kao GRUE. Etimološki riječ možemo vezati za nazive dizalice (talijanski  le gru, francuski les grues, španjolski las grullas)

Grue su gradili od bagremovog drva, radi jeftinoće drva, a i u to vrijeme pošumljavanja priobalja sjeverozapadne Istre  bagremom. Radili su stupove od bagremova drva utvrđenih u kamenu obalu ili mol na kojem su sistemom kolotura i konopa podizali i spremali barke. Nastale su kao potreba za sigurnom zaštitom plovila prilikom nagle promjene vjetra uz plitku i hridovitu obalu  specifičnu za obalu umaštine. Pretpostavlja se da su prvu dizalicu  ali urađenu od željeza postavili svjetioničari svjetionika u Savudriji, te oka kao takva postaje uzor ribarima od Savudrije do Novigrada. Domišljato su za gradnju upotrijebili drvo materijal jeftin i dostupan.

Nepomična drvena konstrukcija grua sastoji se od dva bagremova stupa  dužine od 5 metara. Stupovi se ukopavaju u stijenu ili betonski mol na razmak od 4 metra jedan od drugog poštujući  nagib svakog stupa prema moru.  Potom se nosači ojačavaju s dvije do tri tanje drvene prečke. Na vrhu stupova montiraju se željezne kuke za vješanje koloturnika (paranco). Koloturnik se sastoji od  dva drvena kolotura, kotača sa žljebom za uže. Preko kolotura prolazi uže čijim se natezanjem može podići veliki teret malom ljudskom silom.

Ovim hvalevrijednim projektom  GRUE valorizira se kulturna baština a ujedno i promocija ovog jedinstvenog umijeća spremanje barki na sigurno i zaštićeno mjesto

Tiramola