Gubitaš kupio gubitaša – javnim novcem Ukorak s vremenom

13.11.2021

Gubitaš kupio gubitaša – javnim novcem Ukorak s vremenom

Gubitaš kupio gubitaša – javnim novcem

Ukorak s vremenom

 

Nakon svega što smo dosad doživjeli i to smo mogli očekivati.

Komunalno poduzeće „Komunela“ d.o.o. u 100 %-tnom vlasništvu Grada Umaga, kupilo je koncem prošle godine, preostalih 51,5% poslovnog udjela tvrtke Radio Star TV d.o.o. koja ima u vlasništvu Radio Eurostar.

Odluku o kupnji radijskog gubitaša donijela je Skupština Komunele odnosno Vili Bassanese koji je zahvaljujući svojoj gradonačelničkoj funkciji jedini član Skupštine ove gradske komunalne tvrtke i odlučuje o svemu sam, pa tako i o kupnji lokalnog gradskog radija.

Živjela demokracija !

 

Do „bola“ potkupljivi mediji

 

Vili Bassanese jako voli medije. On dobro zna da ga mediji mogu dizati u „nebeske visine“ ali i baciti u „živo blato”. Zbog toga je spreman „masno“ platiti za jačanje kulta ličnosti i njegove gotovo nadnaravne sposobnosti upravljanja Gradom Umagom u čemu mu nitko ne može konkurirati.

Zašto ne koristiti mogućnost trošenja javnog novca kako mu se hoće kada mu „demokratski“ zakoni to omogućuju ?

Biti 100% vlasnik nekog medija, elektronskog ili štampanog, poželjno je za svakog vlastodršca i potencijalnog autokrate. Ako baš ne možeš kupiti radio, televiziju, novine ili portal, uvijek postoji mogućnost da ih potkupiš i stvari držiš pod kontrolom. A mediji su do „bola“ potkupljivi i spremni se prodati svakome za lovu. Imaju i oni svoju cijenu. Sto im je slabija tiraža, gledanost ili slušanost, veća je potreba novca za plaće pa im je cijena niža a sklonost potkupljivosti veća.

Npr. za 100.000 kuna spremni su ne objaviti „nezgodan“ članak pa narod neće saznati istinu o nekoj važnoj temi ili štetnim odlukama koje Vlastodržac donosi a glavni urednik će zadovoljno trljati ruke da su osigurali novac za plaće novinarima, za „ovaj“ mjesec.

Neki mediji toliko su se izvježbali u „sakupljanju“ novca za plaće da su razvili  kolokvijalno rečeno „aktivnost marketinga“ koja se u svakom normalnom sustavu i državi prepoznaje kao medijsko reketarenje. Naglasili smo, u svakoj normalnoj državi, što znači, ne kod nas.

„Plati određeni iznos kao „fol“ za promidžbu, čak ćemo i ugovor potpisati, pa nećemo ništa objavljivati o svinjarijama koje činiš“.

Toliko o potkupljenima i potkupljivačima.

 

Priča o radiju Eurostar

 

Radio Eurostar već dugo godina emitira svoj program na području Bujštine i šire u Istri. Sjedište radija je u Umagu a tvrtka se zove Radio Star TV d.o.o.

Od svog osnutka i početka emitiranja programa daleke 1992.god., Radio Eurostar je mijenjao vlasnike i članove uprave ali se čitavo vrijeme od osnutka, aktivnost radija veže za ime dugogodišnjeg vlasnika i direktora Darka Tuđmana.

Nema potrebe vraćati se na početke radija Euorostar za ovu našu priču već možemo krenuti od 21.04.2004. kada se zaključuje Društveni ugovor o osnivanju Radio Star TV d.o.o. u kojem se vrši promjena osnivača a to su Darko Tuđman i Grad Buje. Prema navedenom društvenom ugovoru temeljni kapital društva iznosio je 602.700,00 kuna od čega je Tuđmanu pripalo 97% poslovnih udjela a Gradu Buje 3%.

Dana 10.listopada 2005. Ugovorom o prodaji udjela u društvu s ograničenom odgovornošću, većinski vlasnik prodao je dio svog temeljnog uloga od 33% u vrijednosti od 198.890,00 kuna društvu PUNTA INTERNACIONAL d.o.o. za iznos od 137.358,00 kuna. Kasnije, u ožujku 2007.god. poslovni udjel PUNTA INTERNACIONAL d.o.o. bio je 48,5%, Darko Tuđman 48,5% i Grad Buje 3%.

Godine prolaze, rezultati poslovanja tvrtke Radio Star TV d.o.o. su uglavnom pozitivni a 02.ožujka  2017.god. Gradsko vijeće Grada Buje razmatra i prihvaća prijedlog odluke o prodaji poslovnog udjela od 3% u tvrtki Radio Star TV d.o.o. zainteresiranom suvlasniku Darku Tuđmanu. Kupnjom poslovnih udjela od Grada Buje, Tuđman postaje većinski vlasnik sa 51,5% udjela.

Uslijed stečajnog postupka tvrtke PUNTA INTERNACIONAL, stečajni upravitelj daje na natječaj prodaju poslovnog udjela u tvrtki Radio TV Star d.o.o. koja je manjinski vlasnik radija Eurostar.

Na natječaj se javlja jedini zainteresirani kupac, tvrtka Komunela d.o.o  Umag koja preuzima 48,5% poslovnog udjela tvrtke Radio Star TV d.o.o., plaća iznos od 292.500,00 kuna te na taj način postaje manjinski vlasnik radija Eurostar. Komunela d.o.o je imala 48,5% a Darko Tuđman 51,5% poslovnog udjela.

Saga o radiju Eurostar se nastavlja i Vili Bassanese kao predsjednik Skupštine Komunele d.o.o. odlučuje kupiti većinski poslovni udio od 51,5% Darka Tuđmana. Dana 22.12.2020. g. Komunela d.o.o. je platila 300.000,00 kuna za 51,5% poslovnog udjela Radio Star TV d.o.o.

Sa danom 19.01.2021. Goran Slavujević osim što je predsjednik uprave Komunele d.o.o. imenovan je članom uprave Radio Star TV d.o.o. istovremeno sa registracijom  gradske tvrtke koju vodi, za novog 100-postotnog vlasnika poslovnih udjela radija.

 

Komunela, u korak s vremenom

 

Ništa bolje i slikovitije ne mogu se objasniti potezi tvrtke Komunela d.o.o. od njihovog slogana da su u „koraku s vremenom“.

„Zlonamjerni“ Tiramola komentari tiču se beskrupuloznog razbacivanja javnog novca , donošenja štetnih odluka u poslovanju ove gradske tvrtke što utječe na njen temeljni kapital od 24.420.000 kuna koji je nastao financijskim transakcijama iz gradskog proračuna a to znači od novaca građana Umaga.

Jedna skupina ljudi na čelu sa gradonačelnikom zloupotrebljava svoju povlaštenu poziciju i čine znatnu štetu u javnom sektoru Grada Umaga.

Komunela d.o.o. ostvarila je u 2020.g. gubitak u poslovanju od 1.433.329 kune. Gubitak je nastao zbog smanjenih prihoda od parkinga i to u iznosu od 1.388.098 kn tj.40% manji prihodi. S druge strane pak, povećani su prihodi od komunalne djelatnosti za 681.515 kn tj. bili su veći za 11% u odnosu na prethodnu 2019.god.

Evidentno je, prihodi od komunalne djelatnosti ne donose profit kao naplata parkinga. Stoga i ne čudi da je politika Grada Umaga, svaku slobodnu površinu staviti pod režim naplate parkinga sa relativno visokim cijenama parkiranja.

Osim manje ostvarenih prihoda, značajan razlog ostvarenja gubitka u poslovanju Komunele bio je porast poslovnih rashoda.

U pandemijski opterećenoj i neizvjesnoj godini kada je trebalo paziti na troškove poslovanja, Komunela ima porast troškova za zaposlene u iznosu od 629.768 kn tj. 12%.Tu su i materijalni troškovi koji su bili viši za 336.233 kn tj.12%, dok je amortizacija viša za 494.249 kn tj.16%. Toliki porast obračunate amortizacije posljedica je nabave osnovnih sredstava od kojih neka sredstva za rad još uvijek nisu u funkciji i stoje neraspakirana u skladištu, mjesecima.

Zaista, vrhunac neracionalnog ponašanja i lošeg poslovnog upravljanja. Porasli su i ostali troškovi i rashodi u iznosu od 155.448 kn tj. za 20% pa je sve izneseno utjecalo na gubitak u poslovanju ove gradske tvrtke.

Ukupni rashodi poslovanja Komunele d.o.o u 2020.god. viši su za 1.615.698 kn tj.16% u odnosu na 2019.god. U ukupnim rashodima poslovanja troškovi za zaposlene sudjeluju sa nešto preko 50% odnosno 6.002.727 kn u odnosu na 11.878.531 kn ukupnih poslovnih rashoda .

 

Što kazati?

Poslovodstvo Komunele na čelu sa predsjednikom Skupštine tvrtke odnosno gradonačelnikom, svojim su poslovnim odlukama odlučili da gradska tvrtka ostvari ovoliki gubitak u poslovanju. Koncem prosinca 2020.g., kada je isplaćeno 300.000 kuna za poslovni udjel radija Eurostar, znali su da će Komunela imati značajan gubitak jer su raspolagali podacima o znatno nižim ostvarenim prihodima od naplate parkinga.

To ih međutim nije spriječilo da kupe radio jer su predviđali da im apsolutna kontrola nad tim lokalnim medijem, može pomoći u izbornoj kampanji za 4. mandat Vilija Bassanesea. A to je bilo „biti ili ne biti“ za buduće osobne planove Gradonačelnika.

 

Poslovni rezultati tvrtke RADIO STAR TV

 

Sa financijskog aspekta gledano, tvrtka koja posjeduje radio Eurostar je poslovno neuspješna jer vuče gubitke u poslovanju u iznosu od 175.442 kn iz prethodnih godina. U 2020.g. tvrtka Radio STAR TV d.o.o. je ostvarila gubitak u poslovanju od 313.630 kn što ukupno iznosi  489.072 kn gubitka za poslovanje u proteklom razdoblju.

Nominalno upisani temeljni kapital društva bio je 602.700 kuna i taj iznos je praktički potrošen ostvarenim gubicima u poslovanju obzirom da tvrtka nema skoro nikakve dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine ili financijskih potraživanja.

U pitanju je poslovni subjekt koji, osim što emitira radijske programe, nema nikakve materijalne vrijednosti ni financijske dobiti.

Postavlja se osnovno pitanje, zašto bi gradska komunalna tvrtka u 100 %-tnom vlasništvu Grada Umaga trebala potrošiti 292.500,00 kuna javnog novca za kupnju 48,5% radija Euorostar iz stečajne mase PUNTA INTERNACIONAL i 300.000,00 kuna javnog novca u prosincu 2020.g. za tvrtku koja materijalno i financijski vrijedi malo ili ništa?

Komunela d.o.o. je ukupno platila 592.500,00 kuna za tvrtku koja je gubicima u poslovanju „pojela“ 489.072,00 tj. 81,1% temeljnog kapitala od 602.700,00 kune. Komunela je kupila tvrtku koja ima staru amortiziranu opremu bez ikakve knjigovodstvene vrijednosti sa poslovnim rashodima značajno većima od poslovnih prihoda i nekim financijskim stavkama u materijalnim i ostalim troškovima koje bi trebalo dublje analitički istražiti.

Ako se pogleda u Bilancu stanja Komunele d.o.o. na dan 31.12.2020. može se primijetiti u Aktivi, na kontu dugoročne financijske imovine, iznos od 592.000 kuna što je iznos kojeg je Komunela isplatila za kupnju 100% poslovnog udjela tvrtke Radio STAR TV d.o.o. Ova stavka je samo brojčana (fiktivna) jer ne odgovara stvarnoj vrijednosti poslovnih udjela tvrtke koja posjeduje radio Eurostar i koja je dosad akumulirala gubitak od 489.072,00 kuna i u stvarnosti za taj iznos umanjila visinu njenog temeljnog kapitala.

 

Zašto kupnja radija Eurostar bez ikakvih tržišnih i poslovno-financijskih kriterija ?

 

Odgovor je samo jedan, za potrebe promidžbe gradonačelnika Vilija Bassanesea, njegovih „veličanstvenih“ djela i „mudrog“ upravljanja Gradom Umagom.

Kada se treba diviti „caru na njegovom novom ruhu“, nijedna cijena nije previsoka a posebice ako se mlati tuđim........ odnosno, novcima građana Umaga.

 

Analizirala grupa autora

 

Preuzimanje radija Eurostar obavljeno je u godini lokalnih izbora, za svaki slučaj, da se umaški radio ne „otme kontroli“ i na neki način stavi u funkciju javnosti tokom izborne utakmice za gradonačelnika i Gradsko vijeće Grada Umaga.