HUT pozdravio postignuti dogovor o kretanju putnika unutar EU

13.10.2020

HUT pozdravio postignuti dogovor o kretanju putnika unutar EU

Zajednička karta o epidemiološkom stanju u državama EU

Zagreb - Na razini Europske unije danas je postgnut zajednički dogovor o mjerama ograničavanja slobodnog kretanja zbog pandemije koronavirusa, koje će od sada biti jasnije i predvidljivije.
„Pozdravljamo donošenje zajedničkih europskih preporuka koje su preduvijet za ukupno odvijanje turističkog prometa u Europskoj uniji. Kako smo i do sada isticali, a Vlada RH u tome nam je pružala podršku – regionalni pristup jedna je od ključnih pretpostavki uspješne organizacije kretanja ljudi i borbe s pandemijom. Uz to, posebno pozdravljamo preporuku da se informacije o mjerama za putnike objavljuju 24 sata prije stupanja na snagu“, kazao je direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
Kako se navodi u odluci Vijeća, svim putnicima na raspolaganju će biti zajednička karta koju je izradio Europski centar za kontrolu bolesti i na kojoj će bojama biti označena epidemiološka stanja svih regija EU-a prema zajedničkim kriterijima i podacima koje će tjedno dostavljati države članice.
Države članice trebale bi svakog tjedna Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) dostavljati dostupne podatke o sljedećim kriterijima:
• broj novoprijavljenih slučajeva na 100 000 stanovnika u posljednjih 14 dana
• broj testova provedenih u proteklom tjednu na 100 000 stanovnika (stopa testiranja) te
• postotak pozitivnih testova provedenih u proteklom tjednu (stopa pozitivnih testova).
Na temelju tih podataka ECDC bi trebao objavljivati tjedne karte država članica EU-a s pojedinačno označenim regijama kako bi doprinio donošenju odluka u državama članicama. Područja bi trebala biti označena sljedećim bojama:
• zelenom ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva niža od 25, a stopa pozitivnih testova manja od 4 %
• narančastom ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva manja od 50, ali je stopa pozitivnih testova 4 % ili veća, ili ako se 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva kreće od 25 do 150, ali je stopa pozitivnih testova manja od 4 %
• crvenom ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva 50 ili veća, a stopa pozitivnih testova 4 % ili veća, ili ako je 14-dnevna stopa prijavljenih slučajeva veća od 150 te
• sivom ako ne postoji dovoljno informacija ili ako je stopa testiranja 300 ili manja.
Uz to, dogovoreno je i uzajamno priznavanje testova između država. Iako će države same odlučivati koje će mjere ograničavanja primjenjivati, trebale bi najprije 48 sati ranije obavijestiti dotičnu državu članicu, kao i ostale države članice i Komisiju, a javnost u pravilu 24 sata prije nego što mjere stupe na snagu.
Sve informacije bit će dostupne na platformi „Re-open EU”.

Izvor:HUT