I opet o komunalnom otpadu

25.02.2022

I opet o komunalnom otpadu

I opet o komunalnom otpadu

Ovih dana zablistao je tekst u novinama da je općina Medulin nabavila 150 kompostera, zapremnine 350 litara za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta na otvorenom u vrijednosti 57.187,50 kuna, što bi po jednom komposteru iznosilo 382,oo kuna.  Samo tri osobna dohotka našeg gradonačelnika.

Kompost je poznat kao smeđe gnojivo predstavlja organsku materiju razgrađenu aerobnim putem. Koristi se u vrtlarstvu, hortikulturi i agrokulturi kao poboljšivač kvalitete zemljišta i kao gnojivo. Uz to može se koristiti i za kontrolu erozije, poboljšanje obale potoka, konstrukciju močvare i prekrivač deponija. U kompostu proces humifikacije ide do kraja te se kompostna organska tvar pritvara u trajni humus.

Uz dovoljna vremena sav biorazgradivi materijal će postati kompost. Osnovni cilj procesa je da zadrži što više razgradivog materijala, kako ne bi završio na otpadu. Mali kućni sistemi ne dosižu visoku temperaturo za ubijanje patogena i sprječavanje štetočina. Zato je svrsishodno da životinjski izmet, otpatke od mesa i mliječnih proizvoda najbolje ostaviti na razgradnju većim sistemima. Kompostirati se mogu i gotovo svi biljni ostaci lišće, granje, ostaci povrća i voća ostaci prehrambene industrije.

Sama konstrukcija kompostera koristi se cijele godine. Montaža je jednostavna. Obično posude kompostera omogućuju direktan kontakt s zemlje ištem, jer jednostavno nemaju dno i na taj način omogućuju pristup crvima, mikroorganizmima. Obično ti komosteri sa strane  imaju vratašca koja se podizanjem omogućuje vađenje komposta.

Samo za primjer koliko bi uštedjeli na gnojivu kojim hranimo naše parkove. Ne bi li ta sredstava bilo bolje negdje drugdje iskoristiti kada kompostiranjem dobijemo besplatno gnojivo. A i na kraju krajeva može se i kompost prodavati!

Tekst : Zlatan Varelija