IDS Umag o aferi „Saning“: Odgovornost za štetu prebačena na vijećnike koje se do ove sjednice ništa nije pitalo

25.08.2020

IDS Umag o aferi „Saning“: Odgovornost za štetu prebačena na vijećnike koje se do ove sjednice ništa nije pitalo

U cijelosti prenosimo priopćenje za medije Gradske podružnice IDS-a Umag vezano za „slučaj Saning“ i njihova protestnog izbivanja sa 22. sjednice Gradskog vijeća, dana 19. kolovoza, na kojoj se odlučivalo o Sporazumu izvansudske nagodbe s tvrtkom Adria Commodities d.o.o. iz Zagreba

Priopćenje

Umag – Na posljednjoj, 22. po redu sjednici Gradskog vijeća Grada Umaga – Umago izglasan je prijedlog izvansudske nagodbe u „slučaju Saning“, po kojemu će se iz gradskog proračuna morati isplatiti 11 milijuna kuna poreznih obveznika tvrtki Adria Commodities d.o.o. Zagreb, koja je kupila prava i tražbine tvrtke Adriatic Assetsa d.o.o ., a ovi još prije od tvrtke Saning d.o.o., Pula.

Vijećnici IDS-a nisu prisustvovali ovoj sjednici kako ne bi, svojim prisustvom, dali legitimitet ovoj točci dnevnog reda. Naime, jasna je namjera gradonačelnika da se uvrštavanjem te točke na dnevni red želi prebaciti odgovornost za nastalu štetu na vijećnike. Napominjemo još da do ove sjednice, kao što su i pojedine kolege u Vijeću istaknuli, vijećnici nikad nisu interpelirani po tom pitanju, nikad im se ništa nije prezentiralo, a kamo li pitalo. Dakle, jasno je da je na naplatu došla odluka pojedinaca, koji sad traže da kolektivno tijelo amenuje njihovu grešku.
Smatramo da je to u najmanju ruku nekorektno jer da je gospodin gradonačelnik uvažio bilo koju od primjedbi oporbenih vijećnika, prije svega IDS-ovih, prihvatio bi ranije ponuđene nagodbe i time znatno ublažio štetne posljedice za proračun Grada Umaga.
Naime, vijećnici IDS-a su u brojnim javnim nastupima, a posebice kroz pitanja na aktualnom satu u više navrata tijekom ovih 11 godina upozoravali da će građani izgubiti veliki novac i da se gradonačelnik ne smije inatiti. Naš je stav, vjerujemo, svima poznat, a to je da se takva ogromna šteta mogla izbjeći da se pristalo razgovarati s predstavnicima Saning-a kad je za to bilo vrijeme.
Svjesni važnosti ove situacije, ili bolje rečeno posljedica ove afere, od gradonačelnika, odnosno predsjednika Gradskog vijeća Grada Umaga – Umago tražimo tematsku sjednicu. Umageži zaslužuju i moraju znati zašto se tek sada priznaju sudske presude, zašto je tek sada došlo do nagodbe s tvrtkom Adria Commodities, dok se punih 11godina nije prihvaćena isplata Saningu i Assetsu. Isto tako, moraju dobiti jasan odgovor na pitanja zašto nisu prihvaćene ranije ponuđene nagodbe, koje su bile manje štetne za proračun i tko će građanima Umaga vratiti izgubljeni novac u proračun u visini od šest cca milijuna kuna.
Odgovori na ta pitanja jednostavno su izostali na posljednjoj sjednici vijeća, a s obzirom kako se odvijala rasprava može se zaključiti da ni tom prilikom vijećnicima nije prezentirana kompletna dokumentacija. O ozbiljnosti situacije govori i činjenica da se vladajuća većina raspala po tom pitanju. No, vladajući su manjak ruku nadoknadili zahvaljujući rezervnim glasovima koji su ovim činom potvrdili pravi razlog prelaska u „nezavisne“.
No, važnije od integriteta pojedinih vijećnika je činjenica da je naš Grad izgubio spor, nastala je velika novčana šteta koju sada moraju platiti naši građani. IDS Umag će inzistirati na onomu što smatramo da je jedino logično i ispravno, a to jest da se utvrdi odgovornost i da se transparentno obrazlože sve informacije.

Gradska podružnica Umag
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR