Ignoriranjem sudskih presuda gradonačelnik Grada Umaga prouzročio najmanje pet milijuna kuna štete građanima Umaga?!

17.08.2020

Ignoriranjem sudskih presuda gradonačelnik Grada Umaga prouzročio najmanje pet milijuna kuna štete građanima Umaga?!

 

Slučaj „Saning“ nakon deset godina u završnici?! Izglasavanje Sporazuma o izvansudskoj nagodbi od 11 milijuna kuna na dnevnom redu gradskog vijeća

Umag – Sudski proces ili slučaj zvan “Saning” zavlači se u gradu Umagu više od 10 godina i možebitno da bi u srijedu, 19. kolovoza, mogao ući u svoju završnicu na zakazanoj sjednici Gradskog vijeća.

Novi Vjerovnik u igri umjesto trgovačkog društva Saning d.o.o.

Naime, na dnevni je red uvršten i Prijedlog Sporazuma izvansudske nagodbe u visini od 11 milijuna kuna Grada Umaga s Vjerovnikom, tvrtkom ADRIA COMMODITIES d.o.o., (Zagreb) koja je kupila prava i tražbine tvrtke ADRIATC ASSETSA d.o.o., a ovi još prije od Saninga, a novac je u sporovima između trgovačkog društva Saninga i Grada Umaga presuđen pravomoćno na Visokom trgovačkom sudu u korist Saninga.
Podsjetimo se sudske trakavice “Saning” i desetljetnog odugovlačenja i potezanja Grada i Saninga po sudovima, Općinskom, Županijskom i Trgovačkom, kao i revizijama postupaka, gdje su sve parnice presuđene u korist Saninga, što je vidljivo iz materijala dostavljenih gradskim vijećnicima.

Idilično naselje Bonaca, tvrtke Saning, Grad Umag pretvoreno u grobnicu

Trgovačko društvo Saning d.o.o., Pula u vlasništvu Božene Črnac, Sanjina Marinca i Ivana Mandlija je u 2008. godini na području Zambratije započelo s gradnjom 111 atraktivnih apartmana u 17 objekata, nazvavši projekt-naselje Bonaca. Podignut je kredit za realizaciju investicije u HYPO-ALPE –ADRIA- BANK d.d. Zagreb. Nakon formiranja građevinskih parcela izdano je društvu 13 građevinskih dozvola u skladu s DPU Zambratija u kojima je, temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, uvjetovano da se uporabna dozvola za izgrađene objekte može izdati tek kad se izgrade prometnice prema urbanističkom planu. Tvrtke i osobe ne mogu prema našim propisima biti vlasnici cesta, pa Saning u uredu državne uprave poziva Grad na davanje izjave o preuzimanju građevinskih parcela na kojima moraju sagraditi prometnicu. Međutim, dolaskom na vlast Bassanesea, on izričito odbija prihvatiti u vlasništvo Grada nekretnine za prometnice i isplatu naknade društvu prema utvrđenoj cijeni sudskog procijenitelja. I tada započinje nerazumno, višegodišnje sudsko sporenje sa Saningom oko toga. Najprije predmet završava na Općinskom sudu u Bujama koji donosi 23. rujna 2009. godine Rješenje u korist Saninga da se izvrši prijenos zemljišta na Grad Umag te isplati utvrđena visina naknade Saningu u iznosu od 6,4 milijuna kuna, za 4219 četvornih metara zemljišta (195 eura/m2) za izgradnju prometnica. Gradonačelnik ne prihvaća Rješenje Općinskog suda, izvlačeći se na prostorne planove, na bankovnu hipoteku na nekretninama i slično, te nastavlja brojna sudska parničenja. U spomenutom Rješenju Općinskog suda stoji i pismo namjere HYPO –ALPE -ADRIA –BANK d.d. u kojem banka potvrđuje da će izdati brisovno očitovanje za brisanje hipoteke na nekretninama nakon što se zaključi ugovor između Grada i Saninga!

Prvi apel za mirno rješavanje spora upućen Slavujeviću i Bassaneseu još u 2010. godini!

Opunomoćenici Saninga iz Odvjetničkog društva Čerin -Čohilj –Rovis iz Pule šalju dopis/apel, 16.11. 2010. gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća Goranu Slavujeviću da se mirnim putem dogovore oko naknade. Mole da se s podneskom upoznaju gradski vijećnici i spriječe gradonačelnika u nastavku parničenja zbog bespotrebnog gomilanja kamata i nanošenja štete građanima. Ni Bassanese, a ni Slavujević nisu o tom podnesku obavijestili gradske vijećnike i bez njihova dopuštenja se gradonačelnik odlučuje za nastavak suđenja.

Pravomoćna presuda na 13, 2 milijuna kuna u korist Saninga

Tako se Grad Umag sa Saningom sporio gubeći niz sudskih postupka i revizija sve do 11. veljače 2015. godine kada Visoki trgovački sud u Zagrebu donosi pravomoćnu presudu u korist Saninga, te presuđuje isplatu naknade društvu, uvećanu sa 6,4 milijuna kuna s kamatama na iznos od 13,2 milijuna kuna. Saning se ni tada ne uspijeva naplatiti iz Grada, čak ni ovrhom, koju mu stopira (odgađa) Općinski sud u Bujama zbog žalbe Grada Umaga, a kao glavni se razlog navodi u Rješenju OS izvanredan pravni lijek-revizija pred Vrhovnim sudom RH kojega je Grad pokrenuo. Zato iz Saninga, 27. rujna 2016., predlažu Gradu mirnu nagodbu i spuštaju iznos sa 13,2 milijuna kuna (plus stotine tisuća odvjetničkih i sudskih troškova) na iznos od 8 milijuna kuna, što smatraju velikom uštedom za proračun Grada Umaga, piše u Prijedlogu mirne nagodbe iz Saninga. Opet uzaludni pokušaj mirnog dogovora.

Tražbinu Saninga cesijom pokušava naplatiti novi Vjerovnik ADRIATIC ASSETS d.o.o.

Dolazi do novog momenta. Zbog nemogućnosti nastavka gradnje i ishođenja uporabnih dozvola uvjetovanih pristupnom prometnicom, iz društva ne mogu nastaviti s gradnjom, prodajom stanova i onemogućeni su servisirati kreditno zaduženje te završavaju u stečaju. Prava i tražbine Saninga od HYPO-ALPE –ADRIA-BANK (H-ABDUCO) otkupljuje tvrtka ADRIATIC ASSETS d.o.o., Zagreb i kao novi Vjerovnik nastoji se dogovoriti s Gradom da se izvrši cesija te presuđena naknada Saningu uplati na račun ASSETSA, koja je zbog naraslih kamata iznosila već 15,2 milijuna kuna. Opunomoćeno odvjetničko društvo ASSETSA Ostremann iz Zagreba, obraća se u 2016. godini gradskim vijećnicima Veljku Ivančiću, Slavenu Pajiću, Daglasu Koraci i Blažu Vidoviću da interveniraju na gradskom vijeću i pritisnu gradonačelnika na mirne dogovore s Gradom kako bi šteta po građene Umaga bila što manja. Odvjetnik iz Ostermanna naziva Bassaneseovo parničenje prema sudskoj terminologiji “obijesno parničenje”, a riječ je, otprilike, o parničenju kada utuženi ignorira izrečene sudske presude, a sve s jedinim ciljem, da se iscrpljuje protustrana i nanese joj materijalna šteta, u ovom slučaju društvu Saning. U rujnu 2016., na tematskoj sjednici gradskog vijeća, pročelnica Ureda Gradonačelnika Maja Galović opravdavala je obijesno parničenje raznim razlozima, pa je tako zaključno tvrdila da je u tijeku izvanredni pravni lijek –revizija pred Vrhovnim sudom i izgledan uspjeh u korist Grada Umaga!

Čudo u pregovorima zove se ADRIA COMMODITIES

Valjda svjesni činjenice da bi novi sudski spor između ASSETSA i Grada Umaga ( a već su ga bili pokrenuli!) predugo trajao odlučuju tražbinu i sva prava, prenijeti novom cesijom, potpisanom 1. srpnja 2020. godine na novog, sada već trećeg po redu, Vjerovnika, tvrtku ADRIA COMMODITIES d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu zastupanoj po direktorici Kseniji Herceg koja, gle čuda, nakon silnih desetogodišnjih sudskih presuda u korist Saninga, svih uzaludno vođenih parnica, dugogodišnjih pokušaja Saninga i ASSETSA za iznalaženje mirnog rješenja, sada, za samo 50 dana postiže dogovor s Bassaneseom za izvansudsku nagodbu.

Predlažu sporazum nagodbe na 11 milijuna kuna, a raniji od 8 milijuna kuna je bio nepovoljniji?!

Sposobna gđa. Herceg nudi nagodbu od 11 milijuna kuna Gradu Umagu što je za tri milijuna kuna više nego što je nudio Saning u 2016. godini. Takoreći, preko noći je Bassanese prihvatio Sporazum ove izvansudske nagodbe s društvom ADRIA COMMODITIES otvorivši niz dvojbenih pitanja. U najmanju ruku ovakav iznenadan obrat i gubitak pamćenja gradonačelnika o svemu što se u zadnjih deset godina događalo, odbijanje Saningove i ASSETSOVE namjere za mirnim dogovorom, možda ukazuje da Bassaneseu matematika, kad je u pitanju gradski proračun nije jača strana?! 

Vještiji pregovarači od svojih prethodnika

Iz svega bi se dalo iščitati da su ovi iz ADRIA COMMODITIES-a bili duboko uvjerljiviji u pregovorima od svojih prethodnika. Što je bio ključni faktor koji je prosvijetlio Bassanesea da sada prihvati prijedlog za ovakvu izvansudsku nagodbu, poznato je samo njemu i njegovim vještim pregovaračima. K svemu se još čini da se ova točka dnevnog reda na gradskom vijeću želi banalizirati jer je vijećnicima dostavljeno toliko dokumenta u prilogu da bi i dobrom odvjetniku trebalo puno vremena da ih sve pročita i shvati, pa bi ih to moglo samo odvratiti od suštine problema. A nema čak ni pisanog obrazloženja gradonačelnika u prilogu o razlozima predlagane izvansudske nagodbe i odustajanju Grada od izvanrednog pravnog lijeka- revizije koja je u tijeku pred Vrhovnim sudom RH u čiji su se pozitivan ishod nadali i vijećnike uvjeravali?! No, sve što i bude usmeno rečeno, ne opravdava gradonačelnika što se upustio u obijesno paničenje, iskalivši na taj način svoj bijes prema hrvatskom pravosuđu, protustranama u sporu i građanima Umaga jer je svojim postupcima oštetio proračun za najmanje pet milijuna kuna i više stotina tisuća sudskih i odvjetničkih troškova.

Tko će podmiriti građanima Umaga nastalu štetu u proračunu?

Hoće li gradski vijećnici Umaga u srijedu izglasati odluku Sporazuma i preuzeti svu odgovornost na sebe za gradonačelnikovo obijesno parničenje ili će zatražiti u časnom domu umaškog naroda da prouzročenu štetu narodu plati gradonačelnik novcima iz svoga džepa? Možda će oporbeni vijećnici IDS-a zatražiti da odstupi s mjesta gradonačelnika što su već i zatražili ranije zbog svih njegovih afera nakon „muljanja“ sa svojim poljoprivrednim zemljištem u Materadi. Gradonačelnikov odgovor vijećnicima, da tek sada predlaže izvansudsku nagodbu, jer su oni godinama inzistirali na tome, dok se on herojski sve vrijeme borio za spas proračuna, više ne drži vodu! Svako dijete iz vrtića zna da je 6, 4 milijuna kuna manje od 11 milijuna kuna, jer se zemljište za ceste moralo po Zakonu preuzeti još u 2009/10. godini bez samoinicijativnog parničenja s novcima poreznih obveznika i luzerskih poteza pa tako sačuvati puniji proračun Grada Umaga u ovim teškim gospodarskim vremenima.

Piše: Sanja Bosnić