Ima li posla USKOK na lokalnoj razini ? Umaški primjeri......(drugi dio)

28.02.2022

Ima li posla USKOK na lokalnoj razini ? Umaški primjeri......(drugi dio)

Ima li posla USKOK na lokalnoj razini ? Umaški primjeri......(drugi dio)

 

Nakon prvog teksta u kojem smo se pitali ima li posla za Uskok na lokalnoj razini, u slijedećim tekstovima, namjeravamo pokazati kako funkcionira hrvatski (ne)demokratski sustav na primjeru Grada Umaga s time da, uopće ne sumnjamo, postoje slični primjeri i u drugim jedinicama lokalne samouprave. A kada primjera ima vise, to je pokazatelj, da „nešto je trulo u državi Danskoj“.

Stvar je samo percepcije, koliko „svinjarija“ na rubu ili preko ruba zakona ima u pojedinim JLS a to puno ovisi o oporbenim snagama koje djeluje u nekom gradu ili općini. Tamo gdje nema kvalitetne oporbe ispada da je sve u redu a tamo gdje oporba radi svoj posao (ukazivanje na nepravilnosti) tamo je sve loše.

Ne mislim da je u Umagu baš sve loše ali obzirom da se vlast i sama na veliko hvali,  putem medija koje plaća novcem građana, svojim postignućima odnosno upotrebom javnog novca u razne projekte, mišljenja sam, da treba sagledati i drugu stranu medalje, i ukazivati na štetne posljedice lošeg upravljanja sustavom a naročito imovinom i financijama u našem gradu.

 

Funkcioniranje gradske komunalne tvrtke

 

Nije ovo prvi put da se na stranicama portala Tiramola piše o poslovanju komunalnih tvrtki od kojih je

Komunela d.o.o. u 100-postotnom vlasništvu Grada Umaga a 6.Maj d.o.o. 59,77%  i 6.Maj Odvodnja d.o.o.  59,77% u vlasništvu Grada Umaga.

Komunela d.o.o prema izvješću za 2020.g. je ostvarila gubitak u poslovanju od 1.433.329 kuna. U prethodnoj 2019.godini ostvarila je pozitivan rezultat od 481.589 kuna. Netko će kazati, sasvim normalno kada je poslovna 2020.godina bila opterećena covid pandemijom. No međutim, stvari stoje drugačije. U čemu je problem ?

Ukupan prihod Komunele d.o.o u 2020.g. je manji od ukupnog prihoda 2019. za 369.275 kuna odnosno za 4,4%. (2020. – 10.473.659 a 2019.- 10.842.934).

 Ukupni rashodi su u 2020.g. bili veći od rashoda u 2019.g. za 1.545.643 kune odnosno za 13,7%. (2020.-11.906.988 a 2019.-10.361.345).

Dakle, u 2020. su prihodi pali a rashodi porasli. Najznačajniji razlog povećanja rashoda poslovanja u 2020.g. u odnosu na 2019.g. bili su troškovi osoblja tj. troškovi za zaposlene. U 2020.g. troškovi za zaposlene su iznosili 6.002.727 kuna a u 2019.g. 5.372.959 što je predstavljalo povećanje od 629.768 kuna odnosno porast troškova od 11,7%.

Da je komunalno poduzeće Komunela d.o.o. u privatnom vlasništvu, uprava koja ostvaruje gubitak u poslovanju bi „letjela“ a direktori bi tražili neki drugi posao.

Obzirom da je Komunela d.o.o u vlasništvu Grada Umaga a predsjednik Skupštine društva gradonačelnik, nije se dogodilo ništa. Članovi uprave su i dalje na svojim funkcijama sa zadatkom, tko zna kakvim, ali sasvim sigurno na „usluzi“ gradonačelniku, pa se mogu očekivati novi poslovni gubici.

Komunela d.o.o. je ostvarila značajan gubitak u 2020.g. ali se o izvješću o poslovanju tvrtke nije raspravljalo na Gradskom vijeću što je uobičajeno u jedinicama lokalne samouprave. Na Gradskom vijeću Grada Umaga podnosila su se izvješća o poslovanju gradskih komunalnih tvrtki sve do 2016.g. za 2015.g. Od 2017.g. sa novim sastavom Gradskog vijeća izvješće gradskih komunalnih tvrtki se više ne razmatraju.

Gradonačelnik je odlučio da vijećnici ne trebaju više ništa znati o tome kako posluju gradske tvrtke. Sve po zakonu, naravno, gradska tvrtka ima Skupštinu koja razmatra njeno poslovanje, to je gradonačelnik koji kao pojedinac predstavlja najviši organ upravljanja tvrtke i odlučuje o svemu.

Objasnili su nam da je to demokracija !

 

 

 

 

Zapošljavanje podobnih kadrova

 

Komunela d.o.o. imala je na dan 31.prosinca 2020.g. 50 zaposlenih a isti broj, prema revizorskom izvješću tvrtka  je imala i na dan 31.prosinca 2019.

Zanimljivo, broj zaposlenih ostao je isti a troškovi za zaposlene porasli za 629.768 kuna. O čemu se radi ? Nema se koga pitati jer vlastodršci tu vrstu informacija drže za sebe jer ne smatraju potrebnim da nekome odgovaraju za poslovanje Komunele d.o.o.

Zapošljavanje je posebna priča obzirom da je Komunela svojevrsni „uhljebistan“ za podobne ljude među kojima se ističe pravnik iz Pule koji je „slučajno“ neki politički kadar u istarskom SDP-u na čijem je čelu Vili Bassanese.

Kažu, da javna komunalna tvrtka ne mora raspisivati natječaj za radna mjesta koja otvara i na kojima zapošljava „uhljebe“. Čudna je ovo država u čijem Ustavu, članak 44. piše da svaki državljanin RH ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe.

Posao u gradskoj komunalnoj tvrtci Komunela d.o.o. nije javna služba pa njeno rukovodstvo prema uputi gradonačelnika (predsjednika Skupštine tvrtke) može zapošljavati koga hoće.

 

A gdje je u svemu tome Država ?

 

Sa ovakvim poslovanjem Komunele d.o.o., Država nema koristi, što se vidi iz iznosa plaćenog poreza na dobit. U 2019.g. Komunela je platila poreza na dobit u iznosu od 103.532 kune a za 2020.g. nula kuna. Još i gore, jer će se nagomilani poslovni gubitak u 2020.g. prenositi još nekoliko godina kao porezni gubitak pa država neće naplatiti porez na dobit još neku godinu.

Zar našu država ne zanimaju ta pitanja poslovanja gradske javne tvrtke od kojih nema koristi u obliku poreza na dobit ?

Ako bi se građanin pojedinac usudio podnijeti kaznenu prijavu protiv uprave komunalne tvrtke koja je svojim poslovnim odlukama bitno utjecala na gubitak u poslovanju, je li očekivana kaznena prijava u suprotnom smjeru zbog lažnog prijavljivanja ?

DORH piše na svojoj službenoj stranici da je državi u interesu otkrivanje kaznenih djela. Tko zna, možda je u poslovanju Komunele d.o.o. počinjeno kazneno djelo iz gospodarskog poslovanja a to se ne zna sve dok nadležne službe ne izvrše temeljitu provjeru materijalnog i financijskog poslovanja.

Može li se npr. odluka o kupovini poslovnih udjela tvrtke Radio STAR TV d.o.o koja posjeduje radio Eurostar, svesti po zakonite ili nezakonite odluke Skupštine Komunele d.o.o. u osobi Gradonačelnika ?

Potrošiti 300.000 kuna javnog novca u prosincu mjesecu 2020.g. u Komuneli, za koju se zna da će imati gubitak u poslovanju, i tim novcem  preuzeti 100% vlasništva privatne tvrtke koja posjeduje lokalni radio i koja je također gubitaš, i to u izbornoj godini, jako važno za produženje mandata gradonačelnika, predstavlja dopuštenu poslovnu odluku ?

Ako je to zakonito, onda nije problem u onima koji to čine jer valjda je to dopušteno, već u onima koji donose zakone koji to omogućuju. Ili je A ili je B, nema tu neke filozofije.

 

Piše: Veljko Ivančić

 

Nastavlja se.........