Istra in Primorsko-goranska županija, ki pokriva območje Kvarnerja in Gorskega Kotarja, pa za zdaj še ostajata oranžni.

24.10.2020

Istra in Primorsko-goranska županija, ki pokriva območje Kvarnerja in Gorskega Kotarja, pa za zdaj še ostajata oranžni.

Furlanija-Julijska krajina na rdečem seznamu, možnost preverjanja zdravstvenega stanja

Vlada v novem odloku o ukrepih za preprečitev širjenja covida-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah schengenskega območja spet uvaja možnost preverjanja zdravstvenega stanja oseb, ki prehajajo mejo. V skladu s petim protikoronskim zakonom pa se spreminjajo pravila odrejanja karantene ob vstopu v državo. Na slovenskem rdečem seznamu je tudi bližnja Furlanija-Julijska krajina.
Ljubljana - Novi odlok, ki ga je vlada izdala na petkovi večerni dopisni seji, bo začel veljati v ponedeljek in bo nadomestil dosedanji odlok. V njem vlada ohranja določitev kontrolnih točk na notranjih mejah, na katerih je v času njihovega obratovanja edino dovoljen prestop državnih meja. Gre za največje mejne prehode z Italijo, Avstrijo in Madžarsko.
Z odlokom je vlada skrčila seznam zelenih epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav, iz katerih je mogoč vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Na njem tako ni več Srbije, med zelenimi državami ostajajo le še Avstralija, Nova Zelandija in Urugvaj. Razširil pa se je seznam rdečih držav oziroma regij. Na rdečem seznamu se je znašlo več predelov Italije, ki je bila doslej v celoti oranžna. Med 14 rdečimi italijanskimi deželami so tudi Furlanija-Julijska krajina ob meji s Slovenijo, Veneto in druge severnoitalijanske dežele. Doslej šestim hrvaškim administrativnim enotam se je na rdečem seznamu pridružilo še osem županij, med katerimi je tudi zagrebška vključno z mestom Zagreb. Istra in Primorsko-goranska županija, ki pokriva območje Kvarnerja in Gorskega Kotarja, pa za zdaj še ostajata oranžni. Na rdečem seznamu je po novem celotna Avstrija, razen avstrijske Koroške. Na rdečem seznamu sta tudi obe madžarski regiji ob meji s Slovenijo, poleg teh pa še 14 regij v tej državi, vključno z Budimpešto.
Mejo zunaj kontrolnih točk bodo lahko prestopali tudi državljani EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v obmejnih regijah
Ob tem pa novi odlok nekoliko razširja možnost prestopanja državne meje zunaj kontrolnih točk ob meji z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. Doslej je bil ta prestop dovoljen samo državljanom Slovenije in omenjenih treh držav na meji s posamezno državo, po novem pa bodo mejo zunaj kontrolnih točk lahko prestopali tudi državljani EU ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v obmejnih regijah.
Z odlokom se črtajo doslej veljavna pravila odrejanja karantene ob vstopu v Slovenijo, saj peti protikoronski zakon, ki je začel veljati danes, določa pravila napotitve v karanteno in pravila vstopa v Slovenijo za osebe, ki prihajajo iz držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z novim koronavirusom. Te bo policija na meji napotila v karanteno. Osebe, ki prihajajo iz zelenih ali oranžnih držav ali administrativnih enot držav, pa lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev, so zapisali v sporočilu vlade po dopisni seji.
Pravila dovoljujejo vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa tudi 17 izjemam, med katerimi so čezmejni dnevni delovni migranti, mednarodni prevozniki, osebe v tranzitu, člani tujih uradnih delegacij. Izjema so tudi nujni neodložljivi opravki ali nujni poslovni razlogi ter zdravstveni posegli ali pregledi. Prav tako lahko mejo prečkajo lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi, pri čemer nekatere izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane, če potujejo skupaj.
Kot so pojasnili, se osebo, ki v Sloveniji nima prebivališča, v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo oseba nastanjena. Stroške prestajanja karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.
Osebo, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, pa se v karanteno na domu napoti na naslov, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje.
Karanteni se lahko izognete z negativnim izvidom testa na prisotnost novega koronavirusa
Karanteni se je mogoče ob prehodu meje izogniti z negativnim izvidom testa na prisotnost novega koronavirusa. Po določbah odloka mora biti test opravljen v državi EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, in ne sme biti starejši od 48 ur.
Odlok vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa na prisotnost novega koronavirusa dovoljuje tudi 17 izjemam, med katerimi so čezmejni dnevni delovni migranti, mednarodni prevozniki, osebe v tranzitu, člani tujih uradnih delegacij. Izjema so tudi nujni neodložljivi opravki ali nujni poslovni razlogi ter zdravstveni posegli ali pregledi. Prav tako lahko mejo prečkajo lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi, pri čemer nekatere izjeme veljajo tudi za ožje družinske člane, če potujejo skupaj.
Kot so pojasnili v sporočilu, pa med izjeme po novem ne sodi več oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države EU ali schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.
Odlok ob tem spet uvaja možnost, da lahko po navodilu epidemiološke službe Nacionalnega inštituta za javno zdravje na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

Izvor:Primorske novice