JA NE MOGU TRPJETI NI VAS NI NJEGA.VI SI NAPRAVITE SVOJE PRIVATNO VIJEĆE PA SI GOVORITE KOLIKO HOĆETE

17.10.2021

JA NE MOGU TRPJETI NI VAS NI NJEGA.VI SI NAPRAVITE SVOJE PRIVATNO VIJEĆE PA SI GOVORITE KOLIKO HOĆETE

GRADONAČELNIK VILI BASSANESE:

„ JA NE MOGU TRPJETI NI VAS NI NJEGA.VI SI NAPRAVITE SVOJE PRIVATNO VIJEĆE PA SI GOVORITE KOLIKO HOĆETE“

Sve mi se čini da će ova 3. sjednica Gradskog vijeća ući u anale Grada Umaga po zbrkanosti, ne demokratičnosti i netoleranciji, broju intervencija i arogantnosti Gradonačelnika Vilija Bassanesea.

Moglo bi ga se pitati, „na čemu si gospodine ili što ti je bilo one večeri“ ?

A možda je Vili Bassanese, sa svojih 63 navršenih godina prestar, „nema više živaca“ da se „nosi“ sa potencijalno, za njega, uvijek neugodnim pitanjima vijećnika ?

Vrijeme će pokazati u čemu je problem i kolike je dimenzije ?

U toku je bila sjednica Gradskog vijeća, tekla je 107. minuta do tada već vrlo konfuzne rasprave i brojnih nervoznih intervencija Gradonačelnika Bassanesea prema Predsjedniku GV Ivanu Belušiću i pojedinim vijećnicima, gdje je prvi čovjek Grada uzastopno upozoravao Belušića da ne vodi kvalitetno sjednicu.

Bila je na dnevnom redu 7.točka: „ Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja Zambratija“.

Nakon što je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje Diego Banković ukratko obrazložio razloge inicijative za stavljanje van snage DPU Zambratija, za riječ se javio vijećnik Goran Galović.

 

Vili Bassanese ne trpi Gorana Galovića, svima je to jasno i vidljivo

 

Evidentno je, Gradonačelnik Bassanese ne trpi, iz samo njemu znanih razloga, vijećnika Galovića.

Galović nije uspio izgovoriti niti prvu rečenicu i već je Bassanese tražio od Belušića da ga prekine.

A što je vijećnik Galović rekao u nastavku svog nastupa za govornicom ?

Rekao bih, sasvim uobičajene primjedbe nezadovoljnog i zabrinutog vijećnika da se kreće u proceduru stavljanja van snage DPU Zambratija upozoravajući da se time stvaraju uvjeti za nastanak kaosa u prostoru jer će se građevinske dozvole, izdavati na temelju plana višeg reda a to je PPUG Umag koji je usvojen na prethodnoj 2. sjednici Gradskog vijeća.

Ništa posebno ali dovoljno da Bassanese revoltirano izađe za govornicom i da se vrlo oštro obrati svom (on ga je izabrao) predsjedniku Gradskog vijeća Ivanu Belušiću slijedećim riječima:

 „ Predsjedniče Vijeća, znači govorimo o točci koja je na dnevnom redu. Točka se zove razmatranje prijedloga o donošenju odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja Zambratija. To je početak provođenja, ne o formi ne o sadržaju, o sadržaju će se govoriti kada za to dođe vrijeme.

Molim Vas, da vi reagirate a ako vi nemate dovoljno znanja molim vas da se naučite i da reagirate.    Ja ne mogu trpjeti ni vas a ni njega.

Vi si napravite vaše privatno vijeće pa si govorite koliko hoćete. Ovo je sjednica Gradskog vijeća Grada Umaga ne vijećnika Grada Umaga. Prema tome niz laži i neistina je govorio, nastavio je Bassanese pokazujući rukom u pravcu vijećnika Galovića. Vidite da radi političku promociju i obmanjuje narod......

Neću više o svemu što je Bassanese izgovorio te večeri. Ima previše toga i moram kazati, čovjek treba, da bi ostao miran, ili biti nedovoljno upućen u prostorno-plansku problematiku pa bespogovorno vjerovati Gradonačelniku ili pak mora imati „dobar želudac“ da svari ono što čuje.

U svakom slučaju, ovaj 4. mandat gradonačelnikovanja  Vilija Bassanesea i njegove intervencije na Gradskom vijeću pokazuju, da će sadašnjim oporbenim vijećnicima biti jako teško djelovati i zalagati se za prava i potrebe građana Umaga.

Prejak je propagandni i administrativni stroj gradskog vlastodršca koji „gazi“ sve pred sobom i donosi odluke u svom interesu. Pozivanje na narod i građane je samo lukava fora koja nažalost zbunjuje ljude i stvara utisak da Vlastodržac misli na njih. Skoro da i ne spava koliko ga muče potrebe građana Umaga pa im onda na lukav i podmukli način podvali benzinsku pumpu. Možda i nije u svemu kriv Vili Bassanese, on je takav kakav je, ima pedigree, kriv je sustav koji omogućuje nastanak tih lokalnih despota kakvih je puna država a to je već problem na višoj razini.

Obzirom da se Vili Bassanese zaprijetio na sjednici Gradskog vijeća da će najvjerovatnije podnijeti kaznenu prijavu protiv udruge Naši ljudi-Gente nostra i njenog predsjednika Marina Paretića za lažno prijavljivanje u predmetu benzinska pumpa, treba očekivati jako turbulentan nastavak političke „sezone“ u našem „malom mistu“.

 

Piše: Veljko Ivančić