JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag-istok

17.01.2022

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag-istok

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag-istok

 

 Danas 17. o1.2022. godine održana je u Gradskoj vijećnici Grada Umaga JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Umag-istok, kao i javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Umag.

Pred desetak znatiželjnika izlaganje o prijedlogu prezentirao je autor projekta i stručne službe Grada Umaga. U raspravi koja je uslijedila nakon prezentacije iskristaliziralo se nekoliko pitanja:

Koji je javni interes Grada Umaga?

Koje prednosti  donosi ovaj plan za bolji život građana Umaga?

Što donosi građanima Grada Umaga usvajanje ovog Urbanističkog plana?

Kome i za koje građane je predložen urbanistički plan?

Je li se kome pogoduje?

Sva ova potanja ostala su otvorena. Iako od bitnog značaja za građane grada Umaga, a posebno se to odnosi na građane koji žive u istočnom djelu grada vijećnica je ostala takoreći prazna. Čak ovaj plan nije interesirao vijećnike pozicije niti gradske vijećnike koji drže skute vlasti. Jedino oporbene vijećnike.

 

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti najkasnije do 01. veljače 2022. godine na: Grad Umag-Umago, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg Slobode 7, 52470 Umag-Umago ili osobno u pisarnici Grada Umaga-Umago. 

 

Tiramola