JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANOVA

03.10.2021

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANOVA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS) NA PODRUČJU GRADA BUJA-BUIE RADI UTVRĐIVANJA LISTE REDA PRVENSTVA

 

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21, dalje: Zakon), članka 65.a Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18) i odredbi Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Buje-Buie od 15.09.2021.godine („Službene novine Grada Buja“ broj 13/21), Gradonačelnik Grada Buja-Buie, dana 27.09.2021., objavljuje

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Buja-Buie radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Buje-Buie, sukladno Zakonu.
Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Buje-Buie imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Tiramola