Još nekoliko riječi o sedmoj sjednici Gradskog vijeća

15.06.2022

Još nekoliko riječi o sedmoj sjednici Gradskog vijeća

Još nekoliko riječi o sedmoj sjednici Gradskog vijeća

 

Analizirajući nekoliko posljednjih sjednica gradskog vijeća ova sedma trajala je najduže. Preko tri sata! Obično bi trajala sat do sat i po i ova bi trajala duže da se za mnogobrojne točke dnevnog reda uključila i pozicija. Od nje šutnja! Jedna od zanimljivijih točaka bila je i točka Odluka o davanju stanova u najam. Ovom odlukom propisuju se uvjeti, mjerila i postupak i tijela za davanje  u najam stanova koji su u vlasništvu Grada Umaga ili s onima  kojima gospodari Grad Umag. Značajna tema ali u diskusiji dva diskutanta. U većini jasno je da mnogi vijećnici ili su ovlaš tekst pročitali ili ga nisu niti vidjeli. Čak niti predlagatelj ove odluke nije znao koliko stanova Grad Umag posjeduje ili s koliko stanova raspolaže. Ipak je u članku 18.  na prijedlog vijećnika Varelije dodano da Povjerenstvo ima 5 članova od kojih su dva predstavnika iz Gradskog vijeća i to jedan predstavnik oporbe i jedna predstavnik pozicije. Donošenjem ovog akta neka dosadašnja prava i obveza se mijenjaju između ostalog nanovo se regulira visina slobodno ugovorene najamnine.

Bez diskusije usvojen je Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, ako i Odluka o novom mrtvozorniku. Iako na prvi pogled ove dvije točke nemaju poveznicu, ali ustvari pona postoji. Novi mrtvozornik  uz muke ježove je pronađen objasnio je predlagatelj ove točke. Pa kako i ne bi! Jer za mrtvozornika torba grijati sveučilišne klupe šest godina, a biti gradski službenik možeš biti  uz sadašnje dopisne škole. A plaća skoro da ista, uskoro i viša novim načinom obračuna plaća. Usporediti plaće gradskih službenika ili nekih drugih javnih službi nije usporedivo, ali niti rad nije usporediv. Ali kada se može neka se može!

 

Tiramola