Kako može Poreč?

06.10.2021

Kako može Poreč?

Kako može Poreč?

Jučer je objavljena vijest kako će Grad Poreč sufinancirati dopunsko zdravstveno osiguranje  porečkim umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina koje nisu u mirovini. Sufinancirati će 50 posto premije uplaćene u 2021. godini s iznosom od najviše 35,oo kuna mjesečno odnosno najviše s iznosom od   420,oo kuna. Pravo ostvaruju osobe koje imaju prebivalište na području Grada Poreča. Pravo ne ostvaruju umirovljenici koji imaju mirovinu  veću od 5.000,oo kuna i osobe koje pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju na teret državnog proračuna. Svakako za Grad Poreč stavka koja vjerojatno se kreće negdje oko 2 miliona kuna.

Kako to da Poreč čiju vlast obnaša IDS, a po prozivkama Županijske organizacije Socijaldemokratske Partije stranka neoliberalnog svjetonazora; svjesna je teškog stanja porečkih umirovljenika, stoga im iako ne velikom pomoći izlazi u susret da mjesečno prežive svoje umirovljeničke dane. A u Umagu vlast obnaša socijaldemokracija koja u svom ideološkom predznaku nosi naziv socijalnosti, a od socijale je miljama daleko. I nije samo ovo porečka vlast podarila svoje građane treće životne dobi, već porečki umirovljenici imaju svoje prostorije za druženje, medicinsku rekreaciju, čak i dramsku grupu; sufinanciranje umirovljenika u nizu komunalnih i ostalih davanja, a od ove godine ponudio je i besplatan prijevoz umirovljenicima svojim kombi vozilom pri dolasku ka liječniku u Poreč. I što da se sve ne nabraja!

A Umag podaruje svojim umirovljenicima jednom riječju „šipak ili ti roge“ kako se ovdje kaže. Ma što da MI plaćamo dopunsko osiguranje umirovljenicima uzvikuju umaški socijaldemokrati, što di im osiguramo nekakve prostorije za druženje imaju za to kafiće, a za neki oblik medicinske skrbi umaški socijaldemokrati podarili umirovljenicima DAR da moraju otvoriti svoje novčanike.

A koliki bi iznos iz proračuna grada Umag trebalo namiriti za sufinanciranja dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima umaštine, poput porečkog sudjelovanja u  navedenom financiranju. Na području umaštine živi negdje oko 3.500 umirovljenika i jedan dio njih prima mirovinu iznad 5.000,oo kuna. Uzmimo okvirno 3000 umirovljenika kojima se pokriva 50 posto dopunskog zdravstvenog osiguranja 35,oo kuna što iznosi mjesečno 105.000,oo kuna ili ti godišnje 1.260.000,oo kuna. Ako raspolažemo podacima da se samo na zalijevanje umaške hortikulture troši između 5i 6 miliona kuna, ovaj iznos skoro da je kap u umaškom netransparentnom trošenju novaca iz gradskog proračuna. I ono što je najžalosnije, u 12 godina vlasti socijaldemokracije nijednom se na Gradskom vijeću nije poteklo pitanje života umirovljenika Grada Umaga, a da ne govorimo o nekoj tematskoj sjednici na ovu temu.

Jer odavno je od umaške socijaldemokracije ostao samo „soc“ ili ti talog.

Tekst:  Zlatan Varelija