Kako se poštuje gradski Statut?

21.08.2021

Kako se poštuje gradski Statut?

Kako se poštuje gradski Statut?

Statut nekog grada osnovni je gradski  dokument (akt) i štuje se poput svete vodice.  Njega se treba pridržavati kao pijan plota. Još u mletačko doba Umag je imao svoj Statut. Vrlo oštar, temeljen na mletačkim zakonima kojeg se moralo pridržavati. I u doba austrijske vladavine, kao i kasnije, Statutom su se regulirali gradski odnosi. I danas Grad Umag u svojoj vitrini drži Statut Grada. A je li ga se pridržava, i tko je dužan brinuti se oko pridržavanja članaka Statuta, i tko je dužan provoditi Statut? pitanja su na koja nema odgovora.

Nekada u prošla vremena to se vrlo dobro znalo i za ne pridržavanje odredbi Statuta se i odgovaralo. Danas u nazovi gradskoj demokraciji, koja se svodi na šerifovanje o tome se šuti, jer šutnja je  za svitkovce (beskičmenjake) zlato.

Na drugoj sjednici Gradskog vijeća postavljeno je vijećničko pitanje: zbog čega ne djeluju Mjesni odbori, prestao im je mandat, a izbori nisu održani,  iako je to  Statutom propisano? Kao što je to uobičajeno na gradskoj sjednici Umaga na postavljeno pitanje odgovara gradonačelnik, vrlo nemušto, s obrazloženjem : da ON gradonačelnik misli mijenjati granice dosadašnjih mjesnih odbora i u budućnosti po njegovim riječima novom teritorijalnom reorganizacijom  budućih mjesnih odbora biti će četiri maksimalno pet. I svi vijećnici su zašutjeli, čak i vijećnik - predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i pravne poslove.

A što o tome piše u Gradskom Statutu Grada Umaga usvojenog 24. veljače 2021. g. U glavi 12. navedenog Statuta od čl 89 -108. govori se od djelokrugu Mjesne samouprave.. Između ostalog u čl. 97. piše: Grad Umag je dužan provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora u koliko su mjesni odbori osnovani ! . Pitanje: Je su li u Gradu Umagu osnovani mjesni odbori? Ako jesu  je su li provedeni izbori za mjesne odbore na području Grada Umaga?  (Mjesnim odborima istekao je mandat još početkom 2019. godine)

Predsjedniku Odbora za Statut Poslovnik, kako bivšem tako i sadašnjem, s obzirom na čl. 38. Poslovnika alineja 3 gdje piše: Prati i razmatra provedbu Statuta, Poslovnika! A je li prati? Koliko je meni poznato Statut je napisan latinicom, niti ćirilicom niti glagoljicom. Stoga bi predsjednik Odbora trebao znati što u njemu piše, i tako se vladati.

Pitanje izvršnoj vlasti: Zbog čega se ne provodi Statut Grada Umaga, jer neprovođenje Statuta je kršenje demokratskih prava građana Grada Umaga.

Zanimljiv je odgovor gradonačelnika o budućnosti mjesnih odbora. Biti će maksimalno četiri, pet budućih mjesnih odbora, Što o granicama piše u Statutu Grada čl 107. :  Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i gradonačelnik. Nije li suspenzijom novih izbora (čl 97) Statuta  gradonačelnik prekršio Statut jer nepostojanjem tijela mjesnih odbora sam određuje granice područja budućih mjesnih odbora.

Gradski vijećnici bez obzira je su li iz pozicije ili opozicije dužni su provoditi Statut ili upozoriti na kršenje Statuta, a osobito to treba činiti predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik  (osobe i imena nisu važne, već obnašanje funkcija koje su građani grada Umaga povjerili navedenim osobama). I u prošlom sazivu i sadašnjem sazivu običaj je i demokratska uzanca da predsjednik Odbora za Statut bude iz opozicijskih redova kako bi mogao kontrolirati rad gradskih službi i izvršne vlasti  u sukladnosti s  Statutom Grada. U prošlom sazivu Gradskog vijeća to je bio član HDZ-a koji nije predstavljao oporbu, a niti u novom sazivu predsjednik je iz Akcije mladih koja ničim ne predstavlja oporbu.

I nadam se da tekst neće izazvati buru u jednoj od pozicijskih stranaka, jer ne činjenje, i ne upozoravanje na kršenje odredbi  gradskog Statuta je i kršenje demokratskih načela, onih načela za koje su mnogi naši građani dali živote.

Tekst: Zlatan Varelija