Kako su naši stari obilježavali SISVETE

31.10.2021

Kako su naši stari  obilježavali SISVETE

Kako su naši stari  obilježavali SISVETE

Oduvijek se za naše stare Sisvete obilježavale kao blagdan. Blagdan koji je oduvijek obilježen tugom i sjećanjem na svoje mrtve. Tog dana susjedi su odlazili jedni drugima, ali šutnja je nadvladala razgovore. Dan prije ljudi upale svijeću za pokojne duše. U čašu se ulilo vina ili vode, a povrh se stavilo malo ulja. I to ne bilo koje ulje već šibičino. Izradio bi se tronožić i na svaku nožicu tronožića stavilo bi se komadić plutenog čepa da tronožac pliva, a u sredinu tronožca  provukao bi se komadić tkanine koja bi služila kao fitilj. Lumin bi gorio cijelu noć i slijedeći dan na Si svete i  Dušni dan.

Na Si svete se odlazilo na groblja i zapalila svijeća za pokojne duše i uredili  grobovi. Cijeli dan ljudi su obilazili grobove svojih pokojnika. Osobito se pazilo kao si obučen. Poslije podne se odlazilo u crkvu moliti za svoje pokojnike.  Predvečer nakon zvonjave Zdrave Marije odlazilo se kućama. Večera je bila posna. Narezan kupus na salatu koji krumpir ili malo radića. Na slovima je morala gorjeti svijeća i večeralo se u potpunoj tišini. Nakon večere upalilo bi se toliko malih svijeća koliko je ljudi obitavalo u kući. Svijeće bi bile poredane u krug oko velike svijeće koja je smještena na sredinu stola. Dok svijeće gore najstarija osoba u kući uzela bi molitvenik i cjelokupna obitelj bi molila za pokojne .

Velika svijeća stavila bi se u posebnu posudu dok su male svijeće izrađivala djeca u korijenu od kupusa. U krijen kupusa svako dijete stavi svoju malu svijeću, i svaki korijen bi bio obojan drugom bojom da se zna čija je svijeća

Svi nadziru gorenje svijeće. Jer čija svijeća prva izgori taj će najprije umrijeti.

N a Dušni dan svi mole na Mašama za pokojne.

Tekst : Zlatan Varelija ( na temelju dostupnih podataka iz zapisa Mate Bastijana, Ive Jardasa)