Koliko se poštuje vlast?

24.05.2022

Koliko se poštuje vlast?

Koliko se poštuje vlast?

Ovih dana možemo preuzeti glasilo Grada Umaga pod nazivom „humagum“. O glasilu sam već pisao; o tekstovima, o  fotografijama na kojima je jedina i glavna ličnost naš gradonačelnik, i što šta drugog. I listajući najnoviji uradak zapazih na stranici 30 fotografiju koja oslikava svu nemuštost ove tiskovine. Fotografiju koja je primjer : Kako fotografija u medijima ne smije biti objavljena. Samu fotografiju možete vidjeti na naslovnici teksta.  Fotografija je sastavni dio medija, približava i vizualno tekst čitatelju. I ona  kao takva  izučava se  na fakultetu koji školuje buduće novinare. A što prikazuje fotografija? Lica gradskih čelnika okrenuta fotografu i potiljci župana i županijskih čelnika. Iole obrazovani novinar nikada ne bi stajao iza teksta s ovakvom fotografijom. Jer fotografija obezvrjeđuje demokratsku izabranu vlast fotografirajući njihove potiljke, a ne lica. Uspoređujući s drugim fotografijama u tiskovini  na kojima  sudjeluju i drugi politički faktori nigdje fotografija ne prikazuje njihove potiljke, već lica.

Iz ovoga je jasno vidljivo da po mojem sudu to nije novinarski i uređivački  gaf, već nešto što govori o demokratskom izričaju i promišljanju naše gradske vlasti. Nije li ovo obezvrjeđivanje županijskih čelnika i ujedno županijske vlasti? A ujedno i slika našeg umaškog ćudoređa!  

Komentar gl. urednika Z. Varelije

Zanimljivo bi bilo da sutra objave fotografiju predsjednika RH pri neodavnom posjetu gradu Umagu sa leđa ili ti potiljka.