KOLIKO TREBA ISTINI DA UGLEDA SVIJETLO DANA

19.10.2021

KOLIKO TREBA ISTINI DA UGLEDA SVIJETLO DANA

KOLIKO TREBA ISTINI DA UGLEDA SVIJETLO DANA

U današnjem osvrtu na 3. sjednicu Gradskog vijeća upalo mi je u oko izlaganje i ujedno vijećničko pitanje vijećnika koji vrlo rijetko govori ili ti postavlja pitanja. Obično su to pitanja i odgovori u loše režiranoj demokratskoj predstavi. I vijećnik g. Grgić u svom vijećničkom pitanju pita kroz odgovore o krivičnoj prijavi udruge Naši ljudi Gente Nostra protiv grada Umaga. Krivičnoj prijavi povodom izgradnje benzinske postaje? Još nije niti zasjeo na svoje mjesto, a  gradonačelnikov odgovor  stigao je  poput puščanog zrna. Značajan je odgovor gradonačelnika jer iz njegovog odgovara ON već zna da će krivična prijava biti odbačena, te usput napominje i protu tužbu protiv udruge Naši ljudi. Nitko od građana grada Umaga ne zna da naš gradonačelnik usporedo  s gradonačelnikovanjem radi i u sudskim organima. Evo to nam je i po prvi puta javno objavio naš gradonačelnik.

Javno bih pitao vijećnika Grgića koji odavna grije vijećničku stolicu da javno postavi pitanje o zemlji oko škole koja se nalazi tik do benzinske postaje. Kako je gradska vlast došla do školskog zemljišta? Na koji način i s kojim pretnjama? Je li pritom gradska vlast i ON predsjednik školskog odbora prekoračio zakonske ovlasti? Je li u tom (nazvati ću to otimanjem) poštovan Statut škole, i školska tijela koja su demokratski izabrana. Ili se usprkos Statutu došlo do zemljišta.

Danas je to školsko zemljište na prodaju i Grad Umag dobro si je omastio brkove, pretvarajući zelene površine u betonsku gradnju dvaju ili više višekatnica.

 Nadam se da će gradski vijećnik Grgić, na slijedećoj sjednici gradskog vijeća obrazložiti cjelokupni predmet oko školskog zemljišta, i podariti građanima grada Umaga istinu.

Tekst: Zlatan Varelija

Ujedno bih molio gradskog vijećnika Grgića da još jednom pogled snimku svog izlaganja i molim ga da za govornicom ne upotrebljava riječi koje se ne koriste u hrvatskom jeziku. One su atavizmi nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika. Ispred gradske vijećnice vijori se hrvatska zastava, a jugoslavenska je skinuta 1990 godine.