Komunela d.o.o. je i dalje gubitaš !

23.07.2022

Komunela d.o.o. je i dalje gubitaš !

Komunela d.o.o. je i dalje gubitaš !

Ostvareni rezultati poslovanja gradske komunalne tvrtke Komunela d.o.o. za 2021. godinu su loši.

Pokazalo se, da razlozi ostvarenog gubitka u poslovanju ne moraju biti samo pogoršani uvjeti poslovanja koje smo imali u pandemijskoj 2020.godini.Razlozi gubitka mogu biti i neki drugi za koje ne znamo.

Nažalost, netransparentnost umaške gradske vlasti je dovela do toga da građani koji pune proračun, nemaju pojma što se dešava u komunalnoj tvrtki koja je u 100%-tnom vlasništvu Grada Umaga. Niti gradski vijećnici pojma nemaju što se dešava u Komuneli jer ih nitko baš o ničemu nije informirao.

Prvih godina nakon osnivanja tvrtke Komunela, izvještaji o poslovanju te gradske komunalne tvrtke,  prezentirali su se na Gradskom vijeću i o njima su raspravljali vijećnici.

Sa novim mandatima i ponovnim biranjem Vilija Bassanesea za gradonačelnika, ukinuta je i praksa izvještavanja o poslovanju Komunele na Gradskom vijeću. Nema potrebe „zamarati“ vijećnike nekakvim izvještajima. Tu je On koji brine o svemu.

 

Gradonačelnik u funkciji predsjednika Skupštine društva

 

Ako se pročita Izvješće o poslovanju za 2021.g. saznaje se da je Komunela u protekloj godini ostvarila gubitak u poslovanju od 1.473.665,27 kuna. Gubitak se prenosi u slijedeće obračunsko razdoblje te će se pokriti iz budućeg očekivanog dobitka. Odluku o pokriću gubitka potpisao je predsjednik Skupštine društva a to je Vili Bassanese.

Odluku o pokriću gubitka u poslovanju za 2020.g u iznosu od 1.433.329 kuna također je potpisao Vili Bassanese kao predsjednik Skupštine društva. I tom prilikom je u odluci o pokriću gubitka napisano da će se pokriti iz budućeg očekivanog dobitka. Sve po zakonu.

U dvije poslovne godine, 2020. i 2021. nagomilani gubici iznose 2.906.994 kuna. Iznos od 2,9 milijuna kuna gubitka planira se pokriti iz budućeg očekivanog dohotka ? Jasno je, da gubici u poslovanju, utječu i na likvidnost društva ali i na smanjenje njegovog temeljnog kapitala.

Što se događa sa temeljnim kapitalom društva ?

Prema izvješću revizije za 2021.g. stanje na dan 01.01.2021. bio je upisani temeljni kapital od 24.200.000 kuna (iz proračuna Grada Umaga), zadržana dobit od 1.196.009 kuna (pozitivno poslovanje iz prethodnih razdoblja), gubitak poslovne 2020.g. u iznosu od 1.433.329 kuna i gubitak u poslovanju od 1.473.665 kuna u 2021.g. rezultiralo je u konačnici da je temeljni kapital društva na dan 01.01.2022. iznosio 22.709.016 odnosno smanjen je za 1.490.984 kuna nakon dvije posljednje godine poslovanja.

 

Ukupni prihod i ukupni rashodi

 

U 2021. Komunela d.o.o. ostvarila je ukupni prihod od 10.912.443 kuna dok su ukupni rashodi iznosili 12.386.108  kuna. Od ukupno ostvarenih rashoda, 50% se odnosi na troškove osoblja odnosno rashoda za zaposlene. Kumunela ima 53 zaposlenih i rashodi za njihove plaće brutto s ostalim troškovima osoblja iznosili su 6.229.233 kune.

Zanimljiva je usporedba sa pandemijskom 2020.godini.Tada je bio ostvaren ukupni prihod od 10.473.659 kuna i ukupni rashodi u iznosu od 11.906.988 kuna.

U 2021. ukupni rashodi bili su veći od ukupnih prihoda za 13,5% a u 2020.g. ukupni rashodi su bili veći od ukupnih prihoda za 13,7%.Ako se uzme u obzir da je 2020. bila pandemijska godina pa su zato i bili veći rashodi od prihoda, što se to dogodilo u 2021. godini ?

 

Struktura poslovnih prihoda i rashoda

 

Poslovni prihodi se dijele na poslovne prihode od prodaje i ostale poslovne prihode.Za našu analizu zanimljivi su prihodi od prodaje koji su u 2021.g. iznosili ukupno 10.731.800 a u 2020. 10.199.331 kunu. Dvije su najvažnije stavke prihoda od prodaje na koje se trebamo osvrnuti. To su prihodi od naplate parkinga i prihodi od komunalne djelatnosti. U 2021.g. ostvareno je 2.928.913 kuna prihoda od naplate parkinga dok je u 2020.g. ostvareno 2.108.861 kuna. Porast prihoda od parkinga u 2021. prema 2020.g. iznosio je 39% odnosno veći prihod od 820.052 kune.

Sa prihodima od komunalne djelatnosti dogodilo se obrnuto. U 2021. ostvareni su prihodi od komunalne djelatnosti u iznosu od 6.344.445 kuna u odnosu na 2020.g. kada je ostvareno 7.045.197 kuna. Zašto je ostvareno 700.752 kuna manje prihoda od komunalne djelatnosti u 2021. u odnosu na 2020.g. nije poznato.

Nećemo niti saznati, obzirom da odgovorne osobe a to su 2 člana uprave i predsjednik Skupštine Komunele ne smatraju potrebnim o tome informirati javnost.

U svakom slučaju, pozitivan utjecaj porasta prihoda od naplate parkinga na poslovanje tvrtke, umanjen je nižim prihodima od komunalne djelatnosti, što je utjecalo na krajnji rezultat poslovanja a to je gubitak.

Poslovni prihodi su rasli 5% a poslovni rashodi 4% u 2021. u odnosu na 2020.g.

Komunela d.o.o . je 100%-tni vlasnik tvrtke RADIO STAR TV koja ima radio Eurostar. U 2021. tvrtka Komunela je dala pozajmicu RADIO STAR TV u iznosu od 320.000 kuna. Nepovezano sa pozajmicom, radio Eurostar je u izbornoj 2021.godini imao pozitivan poslovni rezultat i ostvario dobit u iznosu od 47.926 kuna, za razliku od posljednjih godina kada je ostvarivao gubitak u poslovanju. Ostvario je veći ukupni prihod,2021.g. 738.097 kuna u odnosu na 2020. kada je ostvario 543.076 kuna ukupnog prihoda. Šteta što se ne može vidjeti izvor prihoda od prodaje i ostalih poslovnih prihoda za godinu koja je bila izborna i vodile su se izborne kampanje kandidata za funkciju gradonačelnika putem radija.

 

Za usporedbu-poslovanje komunalnih tvrtki u Labinu i Novigradu

 

Iz prikazanih izvještaja o poslovanju tvrtke Labin 2000 d.o.o. može se vidjeti da je ta gradska komunalna tvrtka ostvarila pozitivan poslovni rezultat. Tvrtka ima 11 zaposlenih i ostvarila je u 2021.g. 2.843.396 kuna ukupnog prihoda i dobit od 225.928 kuna.

Troškovi osoblja tvrtke Labin 2000 iznosili su 1.005.949 kuna i u odnosu na ostvarene ukupne rashode iznose 37,1 %.

Novigradska komunalna tvrtka Neapolis također je ostvarila pozitivan poslovni rezultat. Neapolis je ostvarila 18.015.533 kuna ukupnog prihoda i dobit od 671.933 kuna. Troškovi osoblja iznosili su 6.581.558 kuna i u odnosu na ukupne rashode od 17.331.866 kuna iznosi 38 %.Broj zaposlenih nepoznat.

 

Zaključak

 

Jasno je da se poslovanje komunalnih tvrtki u različitim gradovima ne može u potpunosti uspoređivati zbog njihovih djelatnosti i obima poslovanja koji se razlikuju. Svaka komunalna tvrtka bi trebala težiti što kvalitetnijem obavljanju poslova za djelatnost koju je registrirana. Maksimalizacija dobiti nije poslovni cilj u javnom sektoru ali bi rezultat poslovanja u svakom slučaju trebao biti pozitivan.

Treba naglasiti da se poslovni prihodi u pravilu ne ostvaruju na tržištu već naplatom obavljenih radova u odnosima dogovorenih cijena usluga sa lokalnom samoupravom (izuzetak ugostiteljstvo i slične djelatnosti).Bilo bi interesantno vidjeti kako se kreću cijene komunalnih usluga koje obavljaju komunalne tvrtke u raznim gradovima. Da li se dobri rezultati poslovanja kriju u višim cijenama usluga, u većoj produktivnosti zaposlenih ili racionalnijem i ekonomičnijem poslovanju ?

Kada je riječ o troškovima zaposlenih, vidljivo je, u Labinu i Novigradu, niže je učešće rashoda za zaposlene od 12-13% u odnosu na ostvarene ukupne rashode, naspram Umaga.

Još je vidljiviji raskorak između Umaga, Labina i Novigrada kada se rashodi za zaposlene stavljaju u odnos sa ostvarenim ukupnim prihodom. Kolika je opterećenost ukupnog prihoda sa troškovima zaposlenih ?

U Umagu na ostvareni UP od 10.912.443 kune imamo 6.229.233 kune troškova osoblja što znači da rashodi za zaposlene „opterećuju“ ukupni prihod sa 57%.U Labinu na 2.843.396 kuna UP imamo 1.005.949 kuna troškova osoblja koji „opterećuju“ ukupni prihod sa 35,3%.U Novigradu na ostvareni UP od 18.015.533 kune imamo 6.581.558 kuna troškova osoblja koji opterećuju ukupni prihod sa 36,5%.Razlika u troškovima osoblja u Komuneli Umag u odnosu na Labin 2000 i Neapolis, značajna je, preko 20% kada se stavi u odnos sa ostvarenim ukupnim prihodom.

To ne znači, da se razlog ostvarenog gubitka u poslovanju Komunele sastoji isključivo u većim rashodima za zaposlene. Razlozi su sasvim sigurno i neki drugi, nama nepoznati.

Kako bilo, Komunela je i dalje gubitaš. Čak i nešto veći u 2021. u odnosu na 2020.

 

Analizirao: Veljko Ivančić

 

P.S. Obzirom da portal Tiramola nije Glas Istre koji ne objavljuje „neugodne“ demantije, rukovodstvo  

        Komunele, ako smatra potrebnim, može demantirati iznesene zaključke u gornjem tekstu.

Stojimo im na raspolaganju!

 

Uredništvo Tiramole