Konstituirano gradsko vijeće Umaga i oporbi dano do znanja Tko je tko?!

22.06.2021

Konstituirano gradsko vijeće Umaga i oporbi dano do znanja Tko je tko?!

E qui comando io, e questo e casa mia...
Umag – S obzirom da predstavnicima sedme sile-novinarima nije, tobože iz epidemioloških razloga (?) u Umagu bilo dozvoljeno prisustvovanje konstituirajućoj sjednici gradskoga vijeća doznali smo sa službenih stranica Grada Umaga i facebooka tko je prisegnuo i time se prihvatio uloge gradskog vijećnika. U ovom će sazivu zastupati interese građana Umaga: Mirko Grgić, Ivan Belušić, Nadio Krt, Antonella Degrassi, Mersada Borić, Svjetlana Pernić Ćetojević, Marino Kocijančić, Kristian Sirotić (SDP-HSU-HNS), Sunita Prodan Benolić, Anja Žužić, Sandi Fabac (iz redova IDS-a), Damir Grünbaum (Akcija mladih), Ilirjana Croata Medur (HDZ), Goran Galović (nezavisni ) i Marino Paretić (nezavisni).
Za predsjednika gradskog vijeća je izabran, dosadašnji zamjenik gradonačelnika Ivan Belušić te dvije potpredsjednice iz redova oporbe: Ilirjana Croata Medur i Sunita Prodan Benolić.
No ono što je zanimljivo i sasvim neuobičajeno, a rekli bismo i neprimjereno, na sjednici koja je tradicionalno deklarativne naravi, ceremonijalnog karaktera na dnevnom redu se našla i točka: Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu Gradskog vijeća. S obzirom da vijećnicima nisu date, uz ove izmjene određenih članka poslovnika, na uvid oni članci koji se mijenjaju iz dosadašnjeg poslovnika na snazi (24. veljače 2021.), Benolić je zatražila da se ne glasa o “novom” prijedlogu Poslovnika, a Galović je još iskoristio i priliku vijećničkog prava iznijeti amandamane na dostavljen Poslovnik, što je učinio u pisanoj formi. Međutim, iz fb sjednice nije razvidno je li rasprava po amandmanima provedena u skladu sa poslovnikom ili je prekinuta tj. zaključena prije nego je uopće okončana ili sprovedena. Belušić je tako filmski, reklo bi se, sve kadrove parlamentarnog nastupa Galovića srezao, očito dobro podučen načinom na koji je njegov prethodnik iz proteklog mandata, dr. Jurica Šiljeg (HDZ), vodio sjednice. Prisjećamo se kao bi nezaustavljivom tiradama, neartikulirano, mnoge pokušaje demokratizacije dijaloga s oporbenim vijećnicima „orgazmički“ gušio, a njegov je stand up nastup često puta podsjećao na tragikomičan monolog sebeljubnog Narcisa pred zrcalnim potokom. Hoće li i Belušić ljubiti samo svoju sliku u ovom časnom domu, usput se klanjajući Velikom voždu dok mu ovaj vješto orkestrira svirku, njegov je prvi nastup odavao takav dojam i da će se ubuduće svirati rekvijem demokraciji ili će antidemokratski posmrtni marš postati hit u novom mandatnom razdoblju umaškog GV-a.
Gradonačelnik koji je poznat po svojim negativističkim stavovima i destruktivnim istupima kako u partiji (kojoj?!), a tako i ostalom djelokrugu rada, koji svoje suradnike strahovladom drži neprekidno u podaničkom odnosu i na ovoj je svečanoj sjednici konstituirajućeg vijeća, malom festivalu demokracije, potvrdio Who is who te da je demokracija, po njegovoj naravi, obrazovanosti i definiciji dobila opasnu političku formulaciju. Bravo ovakvima u kojih vlada demokratsko načelo koje jedino za njih ne vrijedi!
S. Bosnić