Le mule de Umago ga mešo šu un bel šugeto in Gracka kavana

11.10.2020

Le mule de Umago ga mešo šu un bel šugeto in Gracka kavana

E koša či šta šoto, šoto?

Ma ke alegrija ga škopja kvando ke Lučia e Pia še ga višto dopo la meša in kvešto meže dela Madona. Kvaži ke ge že venju šul vižo le lakrime benedete dela Madona.
-Ma šara piu de un šekolo ke no še gavemo višto, o Dio Sinjore, mija Pia! Dove te jeri tuti šti meži?, ge domanda Lučia.
-Ma no veniši meša njanke ođi še no foši šta la meša per la njora dela njora de mija njora. In kvešte štate go kaška dala biči, ke še me gaveva roto tuti i ovi dela botega e go žbatu il đinokio, ke no podevo movreme. Dotor Belčić me ga da una blokada e đušto un poko podevo štar in pije. Dopo ijera što maledeto Covid e dove te vol ke vado in điro kon la maškerina kon kvel kaldo e batu de đente. Te ša ke per noi veče no že de škercar kon što virus, ge špijega Pia e la ge domanda koša de importante šučedeva nelfratempo in čita. Šavendo ke Lučia že šempre ben informada, (ke no ezađeremo ke la že čakolona), Pia la ge fa la domanda kome še la foši poko interešada.
-E cara mija no šo da dove cominčar. Dovemo anadar beverše un kafe makiato, ma no in kvešta Gracka kavana perke adešo špuca de armente e videji, koša šo mi, i kužina anke il šugeto del manzo koji njoki, polenta e bacala…Že diventada un Gracka kavana menza, ma la mađor parte i ge fa manjar le marende a quešti del općina, še lamenta Lučia e kuši le še šta rekando al loro Cirkolo.
-Ma košte me diži, že diventada una menzonja kvešta Gracka kavana, un poko šorda la ge domanda Pia.
-No menzonja, ma una menza, dove še fa le marende kome in fronte dei pompijeri. Me ga špijekga mijo Karleto e šua Šlađana kome ke funcijona il šištema. Inveče de dar ge il lokal dela noštra brava e bela Gracijela in afito a kvalkedun altro, me par a un božniako de čita veča ke me par ga vinto šul konkoršo per lafito, il Comun ga fato poništiti il konkoršo e že šta inveštidi i soldi publiči per meterla in funcion, kome la nova Gracka Kavana. I ga čolto lavorar i camerijeri e un capo sala e kuši tuti že in paga del noštro takujin, ge špijega Lučia fačendosi si tante arije. E poi la va avanti col diškoršo.
-Lori al potere te ga il šištema de špiegarge la gente ke šara un utile prođeto e ke kvešto fara piu bela la noštra čita veča, e parole, parole… dal altra parte i te la fica in cul. Šti poveri camerijeri e camerijere no i še pol gudanjar njanke per čolše i forminanti altro ke per la paga!!! E dopo kvešti de Opičinela i ne alca a noi i preci per il parkeđio per poder darge a lori le page, me ga špjega mio Karleto ke še intendi de tuto.
-Ma forše adešo kol kužinar i še gvadanjara per la paga, domanada Pia kon un sorižo inočente.
Ma ke, že una fregadura me diži Karleto. Te ša ke lui el te lavora in Plava Laguna e kel še kapiši del economia e ristoranti, e kvanto te devi vender per čaparše la paga. Prima de tuto, kvešto že un šištema ke šolo in večio komunižmo il propijetario de tuto te jera lo štato. Adešo bižonjaši darge ai imprenditori ke i lavori e no ke il komun, o le dite del komun ge fa la konkorenca ai privati, ge diži Lučia come una ke foši še intendeši de politika e dopo, anke avendo la maškerina, la fa una moša proibita. La še ge avicina a Pia šula rečia e pian, pian la ge diži un roba in šegreto.
-Pssst, me ga dito Karleto ke že pošibile ke i ga pijanifika kuši, maledeti ladri. Prima inveštir i noštri šoldi in aredamneto del locale e dopo far kapir ge la đente ke il lavor no funcijona, ke i že anda in falimento e poi afitargelo a ki ke i vol lori, diži Lučia e la še alontana de Pia.
-Ma šara il konkoršo per lafito, tuta inštupidida fa la domanda Pia.
-Ha,ha…no farme rider. Mio Karleto me ga fato kapir ke ežišti il šištema kome ke ge še pol far namjestiti a ki ke ge še vol. Šula karta del konkoršo že tuto in regola, ma prima te pol meterte tuto dakorodo, cara mia Pia. No šemo njanke noji due piju de jeri, gavemo impara kvalkoša de kvešta šporka politika in Kroacija, la ge diži Ličia kome una persona del alta politika.
-O meno mal ke šemo arivade in noštro bel Cirkolo, dove ke še rešpira larija noštra. Te ša, piju ke či penšo jera mejo kašakar dela biči, ke aškoltar kvešte remenade. Meno mal ke adešo štaremo naškošte dietro le maškerine e ke noi ne škopri koša gavemo šavu, diži tuta špaurida Pia, mentre Lučia no ge še frega njente e ža la gvarda in điro de kondivider una nova čakola. Forše Karleto, kvando kel vien kaža de Parenco ge špjegera koša, koša že naškošto šoto, šoto.

Piše:Šjora Keka od Pera