Malo koga to zanima? - Odluka o socijalnoj skrbi

11.06.2022

Malo koga to zanima? - Odluka o socijalnoj skrbi

Malo koga to zanima? - Odluka o socijalnoj skrbi

 

Jedna od točaka 7 sjednice Gradskog vijeća koja je zahtijevala daleko veću pažnju bila je odluka o socijalnoj skrbi, jer se ovom odlukom utvrđuje djelatnost socijalne skrbi na području Grada Umaga, korisnici socijalne skrbi, prava i socijalne usluge te uvjeti, način i postupak za njihovo ostvarivanje.

Vrlo šturo i u kratkim crtama Odluku je pojasnio pročelnik Slaviša Šmalc. Iako sama odluka ima 49 točka u svom kratkom izlaganju pročelnik Šmalc osvrnuo se samo na zakonske akte koji su prethodili donošenju ove Odluke.

Jedini aktivni sudionik ove rasprave bio je vijećnik Zlatan Varelija. Predočio je njegovo viđenje ovog akta  kroz 12 amandmana,  koje nam je ustupio vijećnik Varelija. Između ostalih posebno je naglašeno: Vrlo je zanimljiv ova akt tj Odluka kojom se daje ovlasti jednom gradskom odjelu bez ikakvog kontrolnog mehanizma. Odjel donosi odluke samostalno po diskrecionom pravu iako je sukladno zakonskim propisima trebalo oformiti tijelo pri Gradskom  vijeću čiji je dio i kontrola trošenja sredstava. Treba osnovati pri Gradskom vijeću Odbor za socijalnu skrb koji će biti kontrolni organ gradske uprave koja se bavi socijalnom politikom Grada kao i niz drugih  o kojima ćemo pisati uz  komentar i pomoć vijećnika Varelije :

Nakon rasprave neki od amandmana su usvojeni kao u točki 3 brisati mjesne odbore zbog činjenice da ne postoje. Duža rasprava vodila se oko članka 6. stavka 9. jer je amandmanom traženo da se pojam starija osoba zamijeni s riječju osoba treće životne dobi. Nakon duže rasprave amandman nije usvojen. Također u članku 6 stavak 17 bio je prijedlog da se brišu štedne knjižice koje više skoro da i ne postoji a uskoro će i nestati. Amandman nije prošao. Najzanimljivije rasprave vodile su se oko članaka 11.  i  27. U članku 11. predloženo je Da će Grad ovisno o prihodima u proračunu osigurati sredstva za pokrivanje određenih troškova za sve građane pod jednakim uvjetima i to:

-          Nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola čiji je Grad osnivač

-          Sufinanciranje troškova prijevoza za učenike srednjih škola

-          Nabavu higijenskih uložaka za učenice osnovnih i srednjih škola

-          Podmirenje troškova privremenog smještaja u sklonište za žrtve nasilja u obitelji

-          Podmirenja dijela troškova izvanbolničkog liječenja ovisnika..

Amandmanom koji je Varelija podnio tražio je da se ovaj članak proširi s zahtjevom da se u ovaj članak ubaci i slijedeće:

-          Osigurati besplatne uloške za inkontinenciju

-          Osigurati sufinanciranja prijevoza za bolesnike koji zbog bolesti odlaze u bolnice Pulu i Rijeku i ostale gradove

-          Osigurati sufinanciranje prijevoza iz okolnih područja Umaga do Umaga, osobama treće životne dobi, umirovljenicima (posjet liječniku, ostvarivanjem zakonskih  prava)

-          Sufinancirati invalidsku opremu za osobe s niskim primanjima

U svom obrazloženju amandmana vijećnik Varelija je apostrofirao da Mi građani Grada Umaga sufinanciramo ovim člankom i obitelji koje primaju  40 i više tisuća kuna  ( poput nabave udžbenika, prijevoza ) dok populaciju koja danas ima najmanje jednom riječju  diskriminiramo. Zbog čega jedna umirovljenik nema pravo na sufinanciranje prijevoza kao jedan srednjoškolac. Znano je da Srednja škola nije obvezna. Zbog čega jedna osoba treće životne dobi nema pravo na uloške za inkontinenciju  kao srednjoškolaka čiji roditelji primaju dohodak i nekoliko desetaka  tisuća kuna. I zbog čega da roditelj čiji je prihod nekoliko desetaka tisuća kuna bude povlašten. To je diskriminacija utvrdio je vijećnik Varelija. Nažalost taj amandman nije prošao.

U članku 27 stoji: Potporu umirovljenicima s niskim primanjima ostvaruju umirovljenici hrvatski državljani s prebivalištem na području grada Umaga čiji sveukupni iznos primanja ostvarenih u zemlji i/ili  inozemstvu ne prelazi iznos utvrđen Pravilnikom o socijalnoj skrbi Grada

Potpora iz stavka 1. Ovog članka isplatiti će se umirovljenicima u pravilu za Božićne blagdane, ali u iznimnim situacijama gradonačelnik može donijeti odluku o isplati izvanredne pomoći umirovljenicima više puta tokom godine. Amandman vijećnika Varelija sačinjen je da se ova pomoć isplaćuje svaki mjesec, jer što ako umirovljenik umre u mjesecu studenom a desetak ovih pomoći nije ostvario, čime je zakinut. Umirovljenicima osobito u nadolazećim vremenima biti će potrebna svako mjesečna pomoć, jer mnogi od njih neće dočekati kraj godine.  Ujedno ovim člankom  potvrdilo se da je  socijalna pomoć utvrđena ovim člankom ništa drugo  nego ustvari medijski protežirana  kao božićnica.

Amandman nije usvojen.

Iako je odluka trebala biti osnova duže i konstruktivnije rasprave osim vijećnika Varelije ostali vijećnici su ostali bez riječi. Tim više ovo se odnosi i na poziciju koja se diči brigom o svakom čovjeku, a ustvari brine se o samom sebi. Za druge neka se drugi pobrinu, odavna je moto umaških socijaldemokrata.

 

Tiramola