Nakon razornog nevremena u Umagu oštećeni stanari još čekuju na pomoć gradske vlasti i komunalne tvrtke

14.08.2020

Nakon razornog nevremena u Umagu oštećeni stanari još čekuju na pomoć gradske vlasti i komunalne tvrtke

Zašto je uklonjen samo jedan bor, a ne i drugi koji se srušio u nevremenu na krov garaža i domova

Lako je biti general poslije bitke, veli jedna uzrečica. Jer što god da radili u životu nikad nismo sigurni u trenutku odluke je li ona ispravna. Tek ako krene po zlu, znamo što smo pogriješili ili previdjeli i što je trebalo poduzeti da do svega ne dođe. U ispovijesti koja slijedi sudionici nemilog događaja bili su generali prije bitke, ali ih nitko poslušao.

Bravo za JVP Umag, DVD-e Bujštine i gradska komunalna poduzeća Umaga za ekspeditivnost!

Nakon nedavne razorne oluje u Umagu koja je svojim vrtoglavim pijavicama kao vir usisavala i rušila sve pred sobom, ostavljajući pustoš iza sebe, porušena stabala, kamene skulpture u parku Učilišta Umag, potopljene i nasukane brodice, dignute krovove, ulupljene automobile…umaška JVP, gradska komunalna poduzeća potpomognuta DVD-ima iz Umaga, Buja i Novigrada, u gradu su danima sanirala nastalu štetu ( Veliki bravo za vrijedne službe!), pa trenutačno na protutnjali neverin podsjećaju tek manji, neuklonjeni tragovi, dok se nastala materijalna šteta na području grada još zbraja.

Stanari su upozoravali na dotrajale borove

Nažalost, zbrajaju je i stanari u omanjim obiteljskim kućicama smještenim iza umaškog Doma zdravlja (E. Pascalija) kojima su se visoki borovi od nekih 20 metara visine, odnosno dijelovi teških krošnji sručili na krovove. Pretrpljeni strah onih koji su se u trenutku nesreće nalazili u svojim domovima ne može se materijalizirati jer stanje narušena duha i šoka nema cijenu. Međutim, potvrdilo se ono čega su se stanari upravo i pribojavali i na što su mjesecima ranije upozoravali. Upozoravali su na te visoke borove (osobito dva iz grupice), tvrdeći da pokazuju izrazitu statičku nestabilnost te se pribojavaju njihova pada na nastambe naiđe li veće nevrijeme. Obraćali su se, vele, gradskim službama i komunalnoj gradskoj tvrtki Komunela d.o.o., no dobili su odbijenicu. Čak su im iz Komunele, valjda u nedostatku objektivnog ili stručnog odgovora, jednom prilikom rekli da ne mogu intervenirati jer su spriječeni iz građanske inicijative Zeleni Umag?! Kakvog li apsurda i nakaradnog odgovora u nedostatku argumenata za (ne)obavljanje radova iz djelokruga svog poslovanja. A opće je poznato da iz Zelenog Umaga interveniraju i zalažu se samo za održavanje zdravog eko-sustava, zaštitu zdravih stabala, intervenciju nad oboljelima, protive se betonizaciji zelenih površina i urbanizaciji rekreacijskih zona koje se kasnije prodaju za masne cifre. A isto tako se zalažu i za veću sadnju stabala, a manje ukrasnog cvijeća i skupih sustava navodnjavanja kojim se rasipa budžetski novac da bi se vizualno dojmilo ljubitelje imitirajuće (nakaradne) prirode.

A tko je sada kriv za nastalu štetu?

Međutim, očito je da u Komuneli, kada su u pitanju problematična ili prestara stabla ukoliko nemaju pravi lijek za njih, za to imaju izgovor. Usporedbe radi navodimo primjer Opatije u kojoj gradonačelnik nije dopustio da se ukloni stogodišnja pinija koja se suši dok ne dobiju mišljenje eksperta, pa su pozvali fitologa (prof. Diminić) sa zagrebačkog Šumarskog fakulteta da donese sud i odluku kako piniju spasiti (HRT, Županijska panorama, 7.8.2020.). U Umagu su stanovnici, nažalost, svjedoci da su čelne osobe grada ,valjda, svojim dolaskom na svijet stekli diplome na Sveznadarskom fakultetu pa se usuđuju samoinicijativno odlučivati o svemu.
I sada se nakon ovog nemilog događaja, tj. pada i rušenja stabala i postranskih grana (sa sporna dva bora) na krovište i parkirane automobile, mnogi imaju pravo upitati tko je kriv da se to dogodilo. Orkanski vjetar brzine 150 km/h? Zeleni Umag? Ili ovi stručnjaci iz Komunele?
Iz razgovora sa stanarima doznajemo da ih sada to najmanje zanima. Zabrinuti su što moraju sanirati nastalu štetu i vjeruju da će biti sluha kod gradskih vlasti za susretljivost.

U lipnju jedan oštećeni bor ispijen, a druga dva upitne kakvoće je „riješio“ vjetar

Naime, stanari imaju puno valjanih razloga očekivati pozitivan ishod dogovora, jer su komunalci u lipnju došli na teren te ispilili jedan bor iz iste porodice koji je rastao na metar udaljenosti od ovoga kojega je vjetar iščupao s korijenjem te mu se krošnja rascijepila i pala na krovove kućica i garaža. Ali zašto ga nisu uklonili na vrijeme, poznato je samo njima.
Stanari su se tada ponadali da će i on završiti kao njegov zeleni susjed. Ispiljen, u trupcima. Nažalost, to se nije dogodilo, pa se na okrutan način sa njegovom sudbinom kao još jednoga poigrala kolovoska oluja. Usput, možda možemo ukazati i na inertnost službe jer smo u posjedu još nekih ranijih dokumenta - Odobrenja za uklanjanje stabala na području Umaga izdanih u 2013. godini, potpisanih od ondašnjeg upravitelja Vlastitog pogona, Viktora Sabadina, a da stabla još nisu uklonjena! Po kojem modelu i prioritetima se pile ostala stabla u gradu ne znamo postoji li uvijek valjano odobrenje. Sabadin je napustio službu u 2014. godini i sve češće se čuju po gradu komentari da se u njegovo vrijeme stablima bavila Komisija za procjenu dendroloških vrijednosti na području Grada Umaga koja je skrbila o kakvoći stabala i donosila odluke o njihovoj sudbini.

Visoka stabla treba obrezivati i održavati planski

Završit ćemo s nekoliko pojašnjenja na koje su nas upozorili agronomi iz Hrvatskih šuma, najmeritorniji u prosudbi umaških stablašica. “Borovima i pinijama te ostalim crnogoričnim stablima pogoduje ova mediteranska klima i tlo, ako nije šljunkovito, ali kad nadzemni dio preraste neku visinu od 15-ak metara, grane, odnosno krošnje (volumen) postaju teretne i treba stablo smanjivati, odnosno grane uredno obrezivati. Naravno, dendrološka bi komisija trebala sačiniti plan održavanja i skrbi o umaškim stablima po kvartovima, a ne ih često puta i bez analize kakvoće drva i odobrenja struke uklanjati. Obrezivanjem i održavanjem bi se sprječavao lom postranih grana ili samoizvala stabla do koje dolazi zbog snažnih udara olujnih vjetrova. Naravno, pri tome ne mislimo na neverin poput ovog zadnjeg u kojem su pijavice dizale sve pred sobom. Radilo se višoj sili. I pozdravljamo aktiviste Zelenog Umaga koji upozoravaju da se eko -sustav često puta zlorabi zbog interesa javnih politika koje provode ekocid i time narušavaju održivi razvoj što postepeno utječe na klimatske promjene“
I nakon ovog našeg napisa lijepo bi bilo saznati da su iz gradske uprave u međuvremenu izišli u susret oštećenim stanarima odobrivši im određena sredstava pomoći za saniranje štete, a komunalci i dendrolozi utvrdili kakvoću preostalih borova u kvartu, interveniravši prema potrebi, da bi se, nedobog, izbjegla veća drama.

Fotonaslovnica: Bor srušen u neverinu i u blizini panj bora ispiljenog u lipnju
Piše: Sanja Bosnić