Nekadanje ljekarne u Umagu

06.02.2022

Nekadanje ljekarne  u Umagu

Nekadanje ljekarne  u Umagu

Mnoge osobine i karakteristike prošlosti pale su danas u posvemašni u zaborav. Umag je još do Drugog svjetskog rata bio gotovo neznatno primorsko mjesto s oko tisuću žitelja, od kojih su se neki bavili zemljoradnjom, a neki ribarskim obrtom. Od mnogih zanimljivih pojedinosti iz života nekadanjeg Umaga vrijedno je znati kad je na primjer osnovana prva ljekarna, te koji su ljekarnici djelovali u Umagu od osnutka do danas.

Prema pouzdanim podacima prvi umaški ljekarnik bio je Pietro Napoli, koji je započeo s djelovanjem u svojoj apoteci otvorenoj g. 1799. dakle još u posljednjim danima osamnaestog stoljeća. Napoli je u Umagu ostao puna dva decenija, jer ga je naslijedila Marija Vva Napoli, vjerojatno Napolijeva supruga ili možda kćerka dok je u ljekarni radio suradnik Francesco Castro do g. 1855, zatim Antonio Varascin do g.1857 te Machele Gugllelmo  do g.1869, a nakon njega Globatta Pasqualis do g. 1871 kada se pojavljuje novi vlasnik ljekarne u osobi Andrea Fezzla, sa suradnikom Gaetanom Pellegrinijem do g 1881.. Ubrzo se pojavljuju kao  vlasnici ili bolje reći suvlasnici ljekarne Elena Napoli i Florio Spongia. Dočim se 1881 g javlja Paolo dott.Ghira sa suradnikom Luigiom Ghira, vjerojatno svojim bratom ili pak sinom. Dotični potonji suradnik, postaje  zatim vlasnik ljekarne do g 1896. kad se kao vlasnici  javljaju dva nova lica i to Vittorio Dardi i Olga Vva Dardi, te slijede suradnici Francesco Turk, Carlo Mizzan i Leopoldo Balanza koji  g. 1905 postaje vlasnik ljekarne  i u njoj uspješno djeluje punih 37 godina, tj sve do 1942. kada ljekarnu preuzima Italico dott. Balanza koji je vodi sve do g. 1954.

G. 1954. stara umaška ljekarna prestaje biti privatno vlasništvo pojedinaca te se pretvara u Narodnu ljekarnu. Upravitelj postaje Dr. Frano Steka a kao suradnik djeluje u ljekarni Mh. ph Vera Špehar. Ljekarna najprije radi  u staroj zgradi u kojoj je ljekarnu vodio i Balanza, dočim se g. 1961 seli u sklop Doma narodnog zdravlja. S ovom godinom iščezava ujedno stari tip ljekarne, nestaju stare stalaže, boce, itd. i gubi se srednjovjekovni ambijent polumračnih prostorija zgrade, a nova ljekarna poprima sasvim suvremeni moderni vid,  poput ljekarni u raznim većim gradovima. G. 1961 ljekarna prelazi u sastav Doma narodnog zdravlja, a nova upraviteljica iste postaje Mh. ph Vera Špehar, koja ljekarnu vodi sve do današnjeg dana. Međutim g. 1963 ljekarna ponovno posluje samostalno.

Nestajanjem starih umaških ljekarni, poimenice one koju je vodio ne trako davno posljednji privatnik Balanza, nestali su tipovi starinskih ljekarni i u mnogim drugim mjestima, što je imalo za posljedicu da se izmjeni i sama uloga ljekarnika, u pogledu priređivanja i prodaje lijekova, obzirom na razvoj farmaceutske industrije, tj. pojavom mnogih tvornica lijekova koje sredstva za liječenje proizvode u velikim količinama i gotove za upotrebu. Tako se je dakle smanjila uloga nekadanjih veoma sposobnih i iskusnih  ljekarnika, koji su s mnogo umješnosti sami spravljali mnoge važne i odlične lijekove. Vrijeme donosi promjene na svim područjima i tako na području ljekarništva.

Tekst Dr. Frano Steka , objavljen u Bujštini 68   str 138. Umag 1968. g