Neprobojna vrata birokracije

27.04.2022

Neprobojna vrata birokracije

Neprobojna vrata birokracije

 Znanstvenici su odavna utvrdili da je da je birokracija i demokracija u uskoj vezi. Još Max Weber utvrđuje korelaciju kroz ove odnose: Pojednostavljeno : Jaka birokracija  slaba demokracija i obrnuto. Ali nastavlja birokracija je proizvod demokracije, njen parazit, parazit koji siše njene sokove. 

Na jednoj od sjednica gradskog vijeća jedan od vijećnika osvrnuo se na to da ne može dobiti odgovor na postavljeno pitanje. Šalju ga od vrata do vrata, s prizemlja na prvi kat pa opet u prizemlje. Tada ga je prosvjetni radnik u liku gradonačelnika pouči da ne poznaje demokratsku proceduru u birokratskom krugu. Te ga onako poput đaka prvašića uputi u samu birokratsku proceduru. Nisu tu pročelnici radi vijećnika, oni rade za dobrobit građana i svako pitanje koje uputi demokracija   njih jednom riječju dekoncentrira, odvodi ih od merituma stvari. Stoga i nije bitan kakav odgovor će te dobiti već poštujte proceduru bio je srž ovog omalovažavanja.

Ali vijećnik je kao đak prvašić uporan u traženju odgovora. Traži odgovor ali ga ne nalazi. Jer odgovor i on sam zna, samo želi da se uvjeri u svoju istinu. I tu je paradoks birokracije (Thompson). Misleći da služi narodu postaje  sama sebi svrha, postaje brana svakoj demokratskoj inicijativi. A ono što je najtragičnije djeluje birokratski po inicijativi  demokratski izabranih institucija. To nije ništa drugo nego jedan od oblika totalitarizma. Jer čuvar totalitarizma: - je birokracija.

Jer, nijedan totalitarizam nije nastao sam po sebi već iz izabranih demokratskih procesa i uz pomoć birokratskih struktura započinje svoj put u totalitarizam.

Tekst. gl. urednik Zlatan Varelija