NOĆ MUZEJA / LA NOTTE DEI MUSEI MUZEJI SU VAŽNI! I MUSEI SONO IMPORTANTI!

23.01.2023

NOĆ MUZEJA / LA NOTTE DEI MUSEI  MUZEJI SU VAŽNI! I MUSEI SONO IMPORTANTI!

Obilježimo skupa Noć muzeja na jedinstven način!


Petak / venerdì 27/01/2023

18.00h-23.00h

Kuća kaštela / La Casa dei castelli – CI Momiano / ZT Momjan

Trg Sv. Martina Momjan / Piazza San Martino Momiano

Ovogodišnje izdanje Noći muzeja koja će se odvijati u Kući kaštela i Zajednici Talijana u Momjanu želi istaknuti važnost očuvanja lokalnog identiteta i povijesnog sjećanja.

Nadovezujući se na stalni postav „Momjanci” izložen u dvorani za sastanke Kuće kaštela, bit će izložene fotografije koje je snimila fotografkinja Tea Štokovac.

Djeca područnog odjeljenja Talijanske osnovne škole „Edmondo De Amicis” i dječjeg vrtića „Fregola” iz Momjana ispričat će nam što su za njih uspomene te će s predmetima koje su sakupili u momjanskim kućama stvarati nove.

U Zajednici Talijana u Momjanu bit će predstavljena knjiga „Come e quando” Armanda Kozlovića u izdanju Matice hrvatske – Ogranka Buje. U knjizi na istro-venetskom dijalektu Armando je na papir prenio veliki dio svojih razmišljanja s ciljem da ostavi neizbrisivo sjećanje na prošla i sadašnja vremena.

Kao i svake godine, neće nedostajati kvalitetne glazbe - Kuća kaštela ugostit će američkog gitarista Masona Lindahla.

Ulaz je slobodan

 In questa edizione della Notte dei Musei, la quale si svolgerà presso la Casa dei castelli e la Comunità degli italiani a Momiano, vogliamo sottolineare l'importanza della salvaguardia dell'identità locale e della memoria storica.

Collegandoci alla mostra permanente „I Momianesi“ esposta presso la sala conferenze della Casa dei castelli, verranno esposte le fotografie scattate dalla fotografa Tea Štokovac.

I bambini della sezione periferica della scuola elementare italiana „Edmondo De Amicis“ e della scuola d'infanzia „Fregola“ di Momiano ci spiegheranno cosa sono per loro i ricordi e, con gli oggetti raccolti nella casa dei momianesi, ne creeranno di nuovi.

 Presso la Comunita' degli italiani di Momiano verra' presentato il libro „Come e quando“ di Armando Kozlović, edito dalla Matica hrvatska, filiale di Buie. Nel libro, in dialetto istroveneto, Armando ha trasferito nero su bianco gran parte dei suoi pensieri  con l'obiettivo di lasciare un ricordo indelebile dei tempi passati e recenti.

Come ogni anno non mancherà la musica di qualità, presso la Casa dei castelli arriva il chitarrista americano Mason Lindahl.

L'entrata è gratuita

Program / Programma

18.00 h Otvorenje dječje izložbe / Apertura della mostra dei bambini, Casa dei castelli / Kuća kaštela

MOMIANESI 2.0

sudjeluju / partecipano: Područna škola TOŠ "Edmondo De Amicis" Momjan i Talijanski područni vrtić „Mrvica“ Momjan- SEI „Edmondo De Amicis „ Buie- sezione periferica di Momiano e la Scuola materna „Fregola“ Buie- sezione periferica di Momiano

19.00 h Predstavljanje knjige / Presentazione del libro, ZT Momjan / CI Momiano

COME E QUANDO, Armando Kozlović

nakladnik / editore: Matica hrvatska – ogranak Buje / Filiale di Buie

 20.30 h Koncert / Concerto, Kuća kaštela / Casa dei castelli

Mason Lindahl (USA)

*** bogata ponuda lokalnih vina i domaćih kolača / ricca offerta di vini locali e dolci caserecci***