Nova digitalna usluga za maksimalnu transparentnost financijskog poslovanja Grada

09.05.2022

Nova digitalna usluga za maksimalnu transparentnost financijskog poslovanja Grada

Nova digitalna usluga za maksimalnu transparentnost financijskog poslovanja Grada    

U okviru novih mrežnih stranica Grada Novigrada-Cittanova dostupna je i digitalna usluga pod nazivom iTransparentnost. Riječ je o digitalnoj platformi koja omogućuje maksimalno transparentan uvid u financijsko poslovanje Grada, uz javno dostupan, detaljan i ažuran pregled svih isplata iz proračuna, sa svim relevantnim podacima.

Pored toga, iTransparentnost je jedan u nizu već postojećih mehanizama putem kojih Grad Novigrad-Cittanova konstantno osigurava otvoren i kvalitetan pristup relevantnim informacijama o svom radu, planiranim i realiziranim aktivnostima te financijskom poslovanju.

Ova nova digitalna usluga ujedno je novi, učinkoviti mehanizam iskazivanja odgovornosti prema upravljanju javnim resursima, iz kojeg slijedi povećanje kvalitete fiskalne politike, a samim time i povećanje legitimnosti gradske administrativne vlasti te jačanje povjerenja građana.

 

Kako Novigrad može!, a Umag svoje građane vrti u krug!!!!!

 

Tiramola