Novo odlagalište smeća

24.01.2022

Novo odlagalište smeća

Novo odlagalište smeća

Fotografija dovoljno govori. Govori o ljudima koji bezobzirno ostavljaju svoje smeće. Ne nisu to vanzemaljci, to su građani Grada Umaga. U sitne noćne sate u mraku svoje duše mirno bez obzira  ostavljaju svoje smeće.

Idu čak toliko daleko da svojim smećem brane onim odgovornim građanima da svoje smeće odlože u zato određeni spremnik.

Kako je pred više od pola godine stupio na snagu novi cjenik odvoza komunalnog otpada na ovom mjestu ili ti otoku  prikazano je stvarno stanje brige građana oko odvoza i spremanja komunalnog otpada. Svakodnevna je pojava da je spremnik za odlaganje papira prepun iz razloga što gospodarski subjekti odlažu cijele kartonske kutije namjesto da ih razrežu u manje dijelove, što je isto i s većim plastičnim otpadom. Nije li vrijeme da i gospodarski subjekti zaduže za ovu namjenu svoje spremnike. Nije nikakvo čudo, a to je umaški način života ubaciti smeće ako je to potrebno i u spremnik za staklo. Svakodnevno smo tome svjedoci.

I na kraju bilo bi vrlo značajno dobiti podatke povratnom informacijom (ovo se odnosi na stanare zgrada): Koliko je tko puta odložio svoj otpad u zato određene spremnike? Ovdje se zna da stanari u određenim zgradama uredno posjeduju kartice kojima se očitava i s tim očitovanjem se naplaćuje račun.

Neke zemlje su krenule tim putem i ubrzo utvrdile činjenično stanje i na osnovu istog ublažile neodgovorno ponašanje  pojedinaca  u neodlaganju otpada u zato određene spremnike.

Tekst : Zlatan Varelija