O cvijeću i ljudima

14.06.2022

O cvijeću i ljudima

O cvijeću i ljudima

Ponosno gradom caruje novi kružni tok kao i uređenje njegovih krakova. Svuda cvijeće…. Je li kuda drug T… kreće ili u povodu nečeg drugog. Posađeno cvijeće koje tamo ne pripada, ni po prirodi niti po vizuri. Nije ovo cvijeće kuda drug T… kreće već cvijeće koje vode treba, kao iz stihova Hasanaginice, cvijeće  koje ima ograničeno vrijeme trajanja. A Mediteran ima svoje cvijeće, zelenilo kojemu je tamo mjesto. Zelenilo koje treba daleko manje vode, a koje daje mediteranski štih. Nemao li neki Mediteranski vrt i od tamo presadimo zelenilo!

Novaca koliko god hoćeš imamo za vodu i cvijeće koju tamo nemilice trošimo, ali za ljude nemamo, a koga i briga.  Bitno je da imamo za vodu i cvijeće!. Odavna nas više nije briga za ljude koji nemaju prijevoz do umaškog Doma zdravlja, do Pulske i Riječke bolnice, do istih onih koji već ovih dana počinju sanjati koru kruha, koji se već sutra možda neće moći grijati.

Bitno je cvijeće kuda drug T… kreće!

A,  koji iznos financijskih sredstava iz gradskog proračuna  se izdvaja za potrošnju vode za zalijevanje cvijeća i nabave ovih polutrajnih sadnica od ove vlasti nikada nećemo doznati!

Osvrt : Zlatan Varelija