O nad standardima još jednom!

20.06.2022

O nad standardima još jednom!

O nad standardima još jednom!

 

I ne bih se osvrnuo na ovu temu da mi jučer nije čitatelj predočio da je jedan od prošlogodišnjih primatelja „umaške božićnice“,  našao svoj mir tu ispod čempresa. Preminuo i sukladno čl 27. Odluke o socijalnoj skrbi od ovogodišnje ništa.

A što točno piše u tom famoznom čl. 27. Odluke o socijalnoj skrbi – citat:

Potporu umirovljenicima s niskim primanjima ostvaruju umirovljenici hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Umaga, čiji sveukupni iznos primanja ostvarenih u zemlji/ili u inozemstvu  ne prelazi iznos utvrđen Pravilnikom o socijalnoj skrbi Grada.

Potpora iz stavka 1. Ovoga članka isplatiti će se umirovljenicima u pravilu za Božićne blagdane, ali u iznimnim situacijama gradonačelnik može donijeti odluku o isplati izvanredne pomoći umirovljenicima više puta tokom godine.

Uvjeti i način ostvarivanja prava visine potpore utvrditi će se Pravilnikom o socijalnoj skrbi Grada.

To je taj famozni članak koji  svake godine uoči Božića postavlja na pijedestal Grada Umag i gradonačelnika koji ponosno uzvikuju „Dajemo najveće božićnice“ Ako dobro pročitamo ovaj članak to je „fake news“

I čovjek bi prešao preko takve vijesti jer danas ovakvih i sličnih vijesti ima napretek. Ali ono što zabrinjava krije se u nama ljudima, gradskim vijećnicima pozicije i nekoliko njihovih trabanata. Ova Odluka usvojena je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća uz protivljenje vijećnika Varelije autora ovog teksta. Prijedlog vijećnika Varelije bio je da se ovaj dodatak isplaćuje svakog mjeseca u skladu s zakonskim utemeljenjem, a ne na osnovu diskrecionog prava gradonačelnika, jer time se oštećuju i uskraćuju prava potporu - pomoći onima  koji u međuvremenu preminu. Što je diskriminirajuće. Po ovom čuvenom naputku potporu iz ovog članka mogu primiti samo oni sretnici koji prežive cijelu godinu.

Nažalost na gradskom vijeću vijećnici socijaldemokracije samo su svoje glave zabili još dublje između svojih ruku, što samo ukazuje da oni nemaju nikakve veze sa socijaldemokracijom. Niti ako razlučimo pojam socijaldemokracije na socijal i demokraciju oni tu ništa ne razumiju. Za njih je socijal pojam vlastitog JA, njihovo vlastito javstvo i preporučujem im  neka se potrude pronaći značenje ovog pojma. Jer, oni su u tu socijaldemokraciju zalutali. I ne samo to u vijeću sjede i vijećnici koji stalno uzvikuju i hvale se svojim radom u humanitarnim udrugama ili ti ono koji obnašaju i primaju svoj dohodak iz riječi socijale. Samo muk kao da su nijemi.

A na sjednici povodom te točke: Niti riječi, samo muk koji para tišinu ljudskosti. Jednom riječju pitam se : A gdje je  nestao čovjek?

 

Tekst : Zlatan Varelija