Obavijest o čl. 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago

04.08.2021

Obavijest o čl. 15. Poslovnika   Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago

 Obavijest o čl. 15. Poslovnika   Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago

Obzirom da sam zamoljen od strane čitatelja da objavim članak 15. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Umaga-Umago,  u nastavku donosim tekst članka u cijelosti:

Čl. 15.

(1)    Gradsko vijeća ima predsjednika i dva potpredsjednika

(2)    Predsjednika i potpredsjednike bira Gradsko vijeće iz redova članova Gradskog vijeća javnim glasovanjem

(3)    Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine.

Na navedenoj konstituirajućoj sjednici za potpredsjednike su izabrane Ilirjana  Croata Medur (članica HDZ-a) i Sabina Prodan Benolić (članica IDS-a).

Bez komentara!

 

O diskrecionom pravu u ovom Poslovniku jednom drugom prilikom. Diskreciono pravo u dubokoj je koliziji s demokratskim načelima.

Tekst: Zlatan Varelija