Obavijest o zatvaranju ceste u Umagu

04.07.2022

Obavijest o zatvaranju ceste u Umagu

Obavijest o zatvaranju ceste u Umagu

 

 

Povodom izvođenja radova na demontaži kranske dizalice koja se koristila za potrebe izgradnje višestambene građevine na k.č. br. 2623/1 u k.o. Umag, zatvara se za promet dio nerazvrstane ceste u Ulici poduzetnika na dijelu k.č. br. 2626/4 u k.o. Umag i uvodi se privremena regulacija prometa sukladno elaboratu br. 8/1709-22 izrađenom od strane Učka konzalting d.o.o. iz Pazina za naručitelja A&Y Construction d.o.o. iz Siska.

Kao obilazni pravac koristi se dio Kolodvorske ulice na dijelu k.č. br. 3952 u k.o. Umag u smjeru naselja Špinel. 

Suglasnost na uvođenje privremene regulacije prometa izdaje se za dan 04.07. u vremenu od 07:00 do 19:00 sati.

(Izvor: www.umag.hr)