Obavijest - Popis stanovništva, kućanstava i stanova

26.09.2021

Obavijest - Popis stanovništva, kućanstava i stanova

Obavijest - Popis stanovništva, kućanstava i stanova

 

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine  najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje.

Popis 2021. obuhvaća sljedeće tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove.

Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima te o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa služe, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.

 

Popis 2021. provodi se u dvije faze:

– od 13. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva u elektroničkom sustavu e-Građani

– od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. popisivači popisuju sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale osobnim intervjuom sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te kontroliraju podatke prikupljene u prvoj fazi provedbe Popisa 2021.

Kao građani pomognimo popisivačima pri popisu kako bi dobili cjelovitu demografsku sliku Republike Hrvatske

 

Tiramola