Objavljen je online zahtjev za poduzetničke kredite!

20.10.2020

Objavljen je online zahtjev za poduzetničke kredite!

Krenulo podnošenje zahtjeva


Nakon jučerašnjeg svečanog potpisivanja ugovor, 15.listopada između Istarske županije, gradova te poslovnih banaka, od danas i službeno možete predati online zahtjev za poduzetnički kredit „Poduzetnik Istarska županija 2020.“.
Finalna kamatna stopa će se za nove investicije kretati u iznosu od 0,9 do 2 % te za trajna obrtna sredstva u iznosu od 1,3 do 2,4 %, prilikom čega je za obje namjene maksimalni iznos kredita 1,5 milijuna kuna uz maksimalan rok otplate 10 godina za investicijske kredite odnosno 3 godine za trajna obrtna sredstva. Zahtjevi će se zaprimati do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od 385.000.000,00 kuna.
Online zahtjev za poduzetnički kredit dostupan je na web.str IDA-e zajedno s ostalom dokumentacijom koju je potrebno proučiti prije popunjavanja samog zahtjeva.


Izvor:IDA