Od travnja usluga pomoći u kući dostupna i za područje Bujštine

30.03.2021

Od travnja usluga pomoći u kući dostupna i za područje Bujštine

Predstavljen projekt

U Gradskoj vijećnici Grada Buja potpisan je Sporazum o zajedničkom provođenju projekta pružanja pomoći u kući i razvoju usluga u zajednici za starije na području Bujštine, između Istarske županije, gradova Buje-Buie i Novigrad-Cittanova te općina Brtonigla-Verteneglio, Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole te Gradskog društva Crvenog križa Buje.

U ime Istarske županije Sporazum je potpisao obnašatelj dužnosti istarskog župana Fabrizio Radin, koji je naglasio: „Svi mi ćemo ostarjeti i trebat će nam pomoć, a u međuvremenu dužni smo brinuti se o onima koji su sami ili nemaju dovoljno mogućnosti, snage i zdravlja da brinu o sebi. Najbolji je način upravo ovaj predložen Sporazumom, a to je pomoć i njega u kući. Posebno mi je drago što Istarska županija može financijski doprinijeti ovom projektu.“

Zamjenica župana Sandra Ćakić Kuhar osvrnula se na projekt pružanja pomoći u kući kazavši kako se radi o važnoj socijalnoj usluzi namijenjenoj građanima koji nisu u mogućnosti sami skrbiti o svojim potrebama, a takvu im skrb ne mogu osigurati niti članovi njihovih obitelji. Usluga im omogućava funkcioniranje u njima poznatom okruženju, u njihovim kućama, što je za same korisnike usluge najhumanije rješenje.

Novigradski gradonačelnik Anteo Milos zahvalio je županu i zamjenici župana na podršci ovoj inicijativi. Prema njegovim riječima, tijekom pandemije vidjelo se koliko je, ne samo starih, već i bolesnih ljudi kojima je potrebna pomoć, a posebno u ruralnim krajevima.

Bujski gradonačelnik Fabrizio Vižintin istaknuo je da se radi o vrlo važnom Sporazumu za najugroženije građane s područja sjeverozapadne Istre. Pregovori su, kazao je, počeli prije dvije godine, a danas su osigurana logistika i financijska sredstva.

Ravnatelj Gradskog društva Crveni križ Buje Hrvoje Kovačević predstavio je projekt pomoći u kući, za koji smatra da je dobar i potreban, a posebno mu je drago što su se uključile gotovo sve jedinice lokalne samouprave s tog područja.

- U samom istraživanju i dnevnom kontaktu sa svim našim korisnicima vidjeli smo da postoji velika potreba za ovakvim programom. Zahvaljujući Županiji proveli smo istraživanje kroz koje smo dobili realniju sliku o potrebama u našoj zajednici, rekao je Kovačević.

Sporazumom, Županija, gradovi i općine povjeravaju Gradskom društvu CK Buje poslove pružanja pomoći u kući korisnicima, sukladno „Mapiranju potreba za socijalnim uslugama - Bujština – sumativnom izvješću o mapiranju“, iz rujna 2020. GDCK Buje će u okviru pružanja pomoći u kući provoditi sljedeće aktivnosti: obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Pilot projekt pružanja pomoći u kući provodit će se od 1. travnja 2021. do 31. ožujka 2022. godine na terenu u svrhu testiranja novih usluga, najefikasnijeg načina njihovog zadovoljavanja i održivosti njihovog pružanja. Nakon završetka provođenja pilot projekta, sporazumne strane iskazuju namjeru za nastavkom provođenja i zajedničkog financiranja projekta pružanja pomoći u kući, o čemu će se sklopiti pojedinačni ugovori s GDCK Buje, a sukladno utvrđenim stvarnim potrebama i mogućnosti pružanja pomoći u kući.

Svečanosti potpisivanja prisustvovali su i načelnik Općine Brtonigla- Vertneglio Paolo Klarić, načelnik Općine Grožnjan-Grisignana Claudio Stocovaz te načelnik Općine Oprtalj-Portole Aleksander Krt.

Izvor:Grad Novigrad