Ode DPU Zambratija u smeće! Na javnoj raspravi se pokazalo tko je tko i što štiti u prostoru Umaga

06.03.2022

Ode DPU Zambratija u smeće! Na javnoj raspravi se pokazalo tko je tko i što štiti u prostoru Umaga

Trash and cash

Umag – Javna rasprava vezana uz Odluku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja naselja Zambratija ponovno je raspirila žestoku raspravu prisutnih sudionika u gradskoj vijećnici na javnoj raspravi. Kažemo, ponovno jer je riječ o prostornom planu koji je na snazi od 1995., a od tog vremena do danas bila su tri pokušaja izrade novih Prijedloga izmjena DPU Zambratija koji su završili neslavno, tj. fiaskom, ali i velikim prepirkama stanovnika tog naselja i vlasnika parcela na tom području. Zadnji je prijedlog izmjena i dopuna u 2018. godini potaknuo stanovnike na potpisivanje peticije protiv spornog prijedloga gdje su se stanovnici naselja najviše bunili zbog predviđene gradnje šetnice preko pješčane plaže u Crvenoj uvali, pretvaranja/urbaniziranja javnih površina Grada gdje u stambeno poslovne prostore (čitaj apratmanizaciju!), a gdje su se pretežito parkirali autima kupači, ukidanja obilaznice i izgradnje turističkih objekata –hotela na 25 metara od mora. Nezadovoljan ishodom i pravom lavinom pobunjenika gradonačelnik Vili Bassanese je tada i prijavio kazneno neke sudionike peticije te su morali otići na obavijesne razgovore u PP Umaga. Objašnjavati svoje demokratsko pravo neslaganja s gradonačelnikom koji je agresivno forsirao pretjeranu gradnju u njihovom životnom prostoru.
Gradsko zemljište nije vlasništvo građana?
Tada je on prvi put koristio sintagmu na javnim istupima „gradska imovina“ s kojom Grad može raditi što želi i ona imovina građana Umaga (privatna) kao da gradska imovina ne podrazumijeva vlasništvo svih stanovnika Umaga, a koja je dana na upravljanje Gradu, ali u nadi da će se slušati glas naroda. Takav DPU nije bio prihvaćen, a na pitanje Kristine Rota, sudionice rasprave u lipnju 2018. hoće li postojeći DPU stavljati van snage, rečeno je da neće, što se sada pokazalo još jednom neistinom izgovorenom iz Grada Umaga. Ništa čudno, la storia continua. Da bolje pojasnimo, to znači da bez DPU-a koji do u detalje štiti prostor od kojekakve gradnje, sada će se primjenjivati plan višeg reda- Prostorni plan uređenja Grada Umaga (PPUG) u kojem će se liberalnije primjenjivati neke odredbe vezane za gradnju, pa bi to objektivno moglo izazvati samovolju investitora i još veći kaos u prostoru.
PPUG dopušta liberalniju gradnju u prostoru
Izrađivač izrade prijedloga stavljanja van snage DPU-a Zambratija je tvrtka Urban Plan j.d.o.o. Pula. Direktorica Jasminka Peharda Doblanović, pročelnik resornog upravnog odjela Grada, Diego Banković i Martina Bencich, voditeljica odsjeka za prostorno planiranje Grada su obrazlagali plan stavljanja izvan snage DPU-a prisutnima u umaškoj gradskoj vijećnici. Peharda Doblanović je prisutnima pojasnila da se plan stavlja van snage zbog zakonske regulative sa prostornim uređenjem i važećim PPGU-om koji je prihvaćen 2021. Naglasila je da se više ne prakticira izrada DPU-a nego samo UPU-a, (Urbanističkih planova uređenja) te da će sada umjesto DPU se primjenjivati odredbe plana višeg reda, PPUG-a daleko širih tj. liberalnije mogućnosti gradnje. Jedino su u južnom dijelu naselja gdje se nalazi obuhvat neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja dužni prema zakonskim odredbama donijeti UPU, a u dijelovima na sjeveru gdje su izgrađeni dijelovi građevinskog obuhvata moći će se graditi slobodnije, onako kako se nije smjelo do sada detaljnim planom i čemu su se stanovnici svih ovih godina protivili. Obuhvat izgrađenog građevinskog dijela je 77,3 ha, od čega je izgrađen dio od 44, 4 ha (57, 47%), a neizgrađeni neuređeni građevinski dio je 3,64 ha i samo na tom dijelu se mora donijeti UPU.
Građani se podijelili u dva sukobljena tabora
Nakon obrazloženja plana otvoren je javni diskurs pa se uskoro ispostavilo da su se sudionici evidentno podijeli u dva sukobljena tabora. Onaj koji štiti javni interes i životni prostor stanovnika naselja i budućih generacija te onaj koji se ne libi nastupati otvoreno u zaštitu svojih partikularnih interesa. Zbog dinamičnosti i interesantnijeg čitanja donosimo glavne i obrađene dijelove iznesenoga kao svojevrsni dramski prikaz javne rasprave koja bi se po diskursu mogla svesti na latinsku izreku „Divide et impera“/“Podijeli pa vladaj“ u Umagu gdje o svemu odlučuje jedan čovjek, ali nažalost ne Julije Cesar. No zato mu vješto uspijeva podijeliti i posvaditi svoje stanovnike.
Javna rasprava, kako je tekla svađa
Marino Paretić, predsjednik udruge Naši ljudi/ Gente nostra: Jesu li prije donošenja odluke o stavljanju izvan snage DPU-a Zambratija bili obaviješteni Mjesni odbori i uključeni u sve što se događa u prostoru Zambratije?
Diego Banković: Sukladno zakonu obavješteni su svi građani i institucije koji su trebali biti obaviješteni, ali nažalost Mjesni odbori nisu formirani pa nemate koga obavijestiti. Inače je obavijest o javnoj raspravi objavljena u svim zakonom navedenima medijima i oglasnoj ploči Grada Umaga.
Marino Paretić: Sve što ste spomenuli je u redu, ali nije u redu što još uvijek nemamo stavljene u funkciju mjesne odbore koji postoje u našem gradu.
(U tom trenutku zamjenik gradonačelnika Mauro Jurman negoduje kao to nije bitno, pa mu Paretić poručuje da Mjesni odbori itekako imaju veze za odlučivanje i informiranje građana što se događa na njihovom teritoriju i planira prostornim planovima, jer se bez njih dopušta svakom da radi na našem prostoru što mu se hoće.)
Martina Bencich: Organizacija tj. novi izbori u MO nije nešto na što možemo utjecati. To nije u našoj nadležnosti.
Veljko Ivančić, aktivist, Naši ljudi/Gente nostra:
Gospođo Peharda ponekad kada čitate uvodna obrazloženja oko donošenja ili izmjena prostornih planova, pozivate se na zakon. Zanimljivo, kad se baš ne može citirati zakon tj. reći da je plan obavezno staviti van snage po članku tom i tom zakona, onda se ide na priču usklađenja sa zakonom. Meni je jasno da je zakon pred nekoliko godina rekao nema više izrade Detaljnih planova uređenja (DPU) nego Urbanističkih planova uređenja (UPU), tako se oni sada nazivaju, a objasnila ste i zašto se sada tako zovu. Znači, vi ste meni potvrdila ono što sam znao, ali sam htio zbog ovdje prisutnih da i oni to čuju. Ne postoji nikakva zakonska odredba da se ovaj DPU Zambratija mora staviti izvan snage ! I sada je sve jasno da su pravi razlozi stavljanja izvan snage nešto drugo. Pred četiri godine, 2018. smo u ovoj dvorani vodili jako žestoke rasprave o tadašnjem Prijedlogu DPU Zambratija. Bila je sala puna i građani s onog područja, a u ono su vrijeme djelovali MO, kamo su se građani odlazili buniti, žaliti i izraziti svoje neslaganje zbog onoga štetnoga prijedloga DPU-a, jer se htjelo riješiti nešto u prostoru, a tada su se koristile riječi o nekim “interpolacijama unutar prostora”. U međuvremenu smo, lani na drugoj sjednici gradskog vijeća (srpanj, 2021.) usvojili jednoglasno PPGU (hvalili su čelnici Grada kako je jednoglasno usvojen, a ja vam kažem da se to desilo jer većina novih vijećnika nije imala pojma o čemu glasa!). I usvojen je PPUG protiv kojega smo se mi iz udruge žestoko borili oko nekih rješenja u tom planu, a ovdje se sada pozivate upravo na usklađenje sa tim “liberalnijim” planom. A ja sam prvi vodio vrlo žustru prepisku sa Ministarstvom graditeljstva RH ukazujući da se dodatna javna rasprava oko tog PPUG-a nije provela zakonito putem live streaminga (u doba korone, 21. 12. 2020.) jer su građani bili onemogućeni prvih 25 minuta javnog izlaganja slušati izlaganje. To vam je kao da nam vi sad onemogućite 25 minuta vašeg uvodnog izlaganja, je li to propisno, i da ne izlažete ispočetka? No, to je jedna druga priča koja se vodi na drugim razinama. Pitam vas, nakon što će se staviti DPU van snage bit će na snazi PPUG, je li to točno? S time da taj PPUG apsolutno i neusporedivo puno liberalniji da se može graditi svugdje u tzv. uređenim građevinskim područjima tamo na sjeveru zaljeva Zambratije. Znači, nema obaveze da se tamo gdje je to uređeno građevinsko područje izraditi neki UPU koji će regulirati način i vrstu gradnje?
Peharda Doblanović: Da točno je da će se primjenjivati od sada PPUG u Zambratiji. A drugo, nije obveza raditi UPU, ali nema ni zapreke da se radi UPU. Grad Umag to može odlučiti. Ovo danas je samo prvi postupak. A osim toga imate otvoren i postupak novih izmjena PPUG-a.
Veljko Ivančić: Bilo bi to u redu. Ali ja sam proveo u ovoj zgradi četiri godine i poznate su mi neke stvari i neki ljudi. Meni govoriti o nekoj demokraciji je suvišno! Uvijek postoji neki “putinizam”. Kao što je to u Rusiji Putinov, tako i ovdje stoji neki čovjek koji se zove Vili Bassanese koji sve sam odlučuje. Prema tome, iluzorno je to očekivati, kad se ovaj DPU stavi van snage u cijelom području koje je uređeno građevinski (na sjeveru) moći će se graditi na temelju odredbi PPUG-a, a to znači da će se moći graditi i zgrade i hoteli koji će se pretvarati u apartmane jednoga dana i čak na udaljenosti do 25 metara od mora.
Martina Bencich: U takvim izmjenama PPUG-a je ograničena mogućnost gradnje izvan naselja Umaga, stambenih zgrada većih od 6 stanova i maksimalne visine P+2 što prije nije bilo nego, P+4 i sada se neće se moći desiti tj. graditi zgrade u nizu.
Veljko Ivančić: Da se razumijemo, i objekti sa šest stanova mogu biti apartmani. Nije šija nego vrat! Čak se bolje i prodaju jer tamo gdje ima 100 stanova kupcima nije atraktivno. Mene zanima na kojoj udaljenosti će se moći graditi stambeni objekti tj. hoteli od mora?
Martina Bencich: Tu se mogu graditi hoteli u naselju, ali nema ograničenja koliko metara od mora, zavisit će o crti pomorskog dobra koje se moraju utvrditi.
Veljako Ivančić: Još i to bi nam trebalo da se gradi na pomorskom dobru. Osim šetnice kojom se betonira obala sada bi se i hoteli trebali graditi na pomorskom dobru?! Pa nismo došli valjda u tu fazu, ali i u ovoj državi je sve moguće, svugdje isti problem. Mogu samo konstatirati da je ovo katastrofalno što će se staviti DPU van snage i primjenjivati će se odredbe PPGU-a Umaga jer ćemo imati umjesto uređenog prostora, prema nazivu prostornih planova uređenja, prostorne planove neuređenosti prostora tj. naselja u Gradu Umagu.
Branko Lakošeljac: Spomenuli ste debetonizaciju kroz diskusiju, a sada je Ivančić spomenuo uzurpaciju pomorskog dobra. Znači, novu betonizaciju. Primjećujem da vi ovdje u Gradu imate kontraste u struci. Ja sam možda jedno “smetalo” jer stalno pratim javne rasprave pa mogu reći da s jedne strane govorite da se neće desiti uzurpacija obale i to štitite, a sada govorite da će hoteli moći doći na rub obale. Zar to nije betonizacija, pa to i vrapci na grani znaju. Ja se borim kao Don Kihot protiv betonizaije, a vi ju sada pokušavate provesti dok tvrdite suprotno na javnim izlaganjima i stavljanjem van snage ovoga plana. Doprinijet ćete neredu i kaosu, a kakov nered imamo već oko nas, legalizacije, bespravne gradnje…I to traje 50 godina, sada vi još liberalizirate stvar i tvrdite da će biti red u prostoru. Naslušalo sam se tih rasprava kao da se natječemo tko će ljepše govoriti, ali bilo bi vam bolje da prošećete prirodom i pogledate kako ste uništili sve, a stavljanjem DPU-a izvan snage uništit ćete je sada još više. I na poljoprivrednom području gradite naselja. Podijelili ste s time ljude. Nema sloge među nama sudionicima rasprave. Svatko samo gleda svoj mali parcijalni interes. Tu mi je parcela i gurat ću što želim. Nekomu ću dati nešto i dobiti što hoću. A vi tvrdite da imate etiku u izradi planova u prostoru. Nekada su planovi ograničavali udaljenost i gradnju od mora, a sad sve treba nakrcati na rub obale. O čemu mi pričamo?
Ana Klobučar: Pa gdje ćemo graditi ako ne kraj mora? Gdje će turisti doći? Zambratija je dosta neuređena, ali vidim probleme, nema pristupa moru, nema trgovine, pekarnice, nema parkirališta i pristupa moru…jedan je džumbus u prostoru, a druga se naselja uređuju.
Branko Lakošeljac: Vi tako govorite zato što imate interes? Ja nemam nikakav interes. Meni ni iz džepa ni u džep, ali mi trebamo čuvati prostor. Što ćemo ostaviti generacijama poslije nas? Ne tvrdim da ne treba graditi hotele, ali zašto na samoj obali mora betonirati?
Ana Klobučar: Pa posadit ćemo dva stabla i park ako treba.
Veljko Ivančić: Treba zaštiti obalni pojas i ne dozvoliti gradnju na udaljenosti manjoj od 70 metara od mora, a ne 25! Baš s ovim planom ćete zatvoriti pristup moru, a plažu će ionako najviše koristiti njihovi gosti hotela.
(Zatim se uključuje u diskusiju građanin Stevo Miketek, vlasnik parcela na sjeveru Zambratije koji je dolio ulja na vatru jer se osjetio, valjda osobno prozvanim, a da ga nitko nije spominjao u diskusiji.)

Stevo Miketek: Ja sam i moja djeca, kći i sin zainteresirani baviti se turizmom i čekamo više od 20 godina da se nešto dogodi na tom prostoru. Sva se naselja razvijaju ali Zambratija je stala jer putovi i prilazi nisu asfaltirani, turizam je stihijski nastao gradnjom kuća. Napravljena su dva obiteljska hotela i mi tražimo gradnju dva manja hotela i nema razloga da to ne bude kraj mora jer su se svi hoteli u Umagu gradili kraj mora unutar 20 metra. Ako mislite da nisu, nabrojat ću ih. Turizam se ne može dogoditi ako nisu riješeni neki preduvjeti. Bila su predložena dva tri plana i nisu prihvaćena. Stanovnici čekaju rješenje da obnove stare kuće, jer mi nemamo druge grane u gradu od koje će naše domicilno stanovništvo živjeti. I polako moramo svi razmišljati o tome da se svi u gradu bavimo turizmom jer to nam je dar s neba kojega trebamo iskoristiti. Da živimo u području gdje se turizam mora razvijati. Mi bi se u našim budućim hotelima bavili turizmom visoke kategorije koji bi uljepšao cijeli taj prostor koji će zaposliti i neke ljude, 30, 40. I treba graditi što više hotela u gradu što dokazuju neke turističke analize. I naša će se djeca imati gdje zaposliti. A radit će bolje i ugostiteljski objekti jer će gosti odlaziti probati sve naše specijalitete. Kad procjenjujemo ovaj postojeći DPU, on je katastrofa jer je nekad zadirao u privatna područja gdje su planirani javni sadržaji i obrnuto. PPUG će se primjenjivati, pa gdje vi vidite problem? Zašto ste hotel tj. primjenu PPGU-a naveli baš kod mene? Je li to vaše opće stajalište ili imate nešto osobno protiv mene? Baš da ja ne realiziram ništa tj. moja djeca?! Ako nemamo planova koji su izvedivi nećemo imati mogućnosti da se opravdamo sutrašnjim generacijama zašto nešto nismo napravili. Umag je ostao bez turističke kuće ITU-a i mi sada moramo iskoristi šansu da se grade hoteli. To bismo inače prokockali. Odgovor Umaga mora biti 100 malih hotela i 100 malih kampova! Treba pohvaliti ovakve planove u kojim se to može izvoditi…

Branko Lakošeljac: Ja s vama nemam ništa jedva da vas poznajem i ne znam gdje imate parcelu, a gospodični Klobučar bih htio reći da treba učiti na primjeru Španjolske, Italije, Francuske koje sada žale za svojim prirodnim ljepotama, žale što su sve prebetonizirali uz obalu. Imamo loše primjere kod susjeda, a mi baš to sve želimo kopirati. Pa to je nered za mene. Ponovit ću da sam protiv toga da se betonizira obala i grade hoteli na udaljenosti manjoj od 50 metara. Nemam ništa protiv vaše djece g. Stevo, ja nemam ni kuću ni ništa, imam svoju djecu, ali nikada se nisam došao ovdje boriti za neki svoj kvadrat zemlje javno i to jako dobro znaju u Gradu Umagu. Ja vodim brigu da vaša djeca sutra imaju koji komad zemlje i mogu reći da je djed ostavio zemlju tu, pa da oni odlučuju što s time, a ne da sve izbetoniramo i prodamo strancima. Nije u redu ovako preko reda gurati sebe u prvi plan i zato podržavati PPUG.
Marino Paretić: Gospodine Miketek protv vaše djece nema nitko ništa. I ja imam djecu i sagradio sam ugostiteljsko -turistički objekt nešto izvan Umaga i mogu reći da sam uspješan i moj je objekt bio proglašen u Istri među boljima i to zasluženim radom. I ja sam za da se grad razvija i gradi i da vaša djeca ostanu tu raditi, ali je u pitanju zašto se forsira gradnja baš uz samo more. Ja sam primjerice osam kilometra od mora i radim super. A to, kad se spominje hotel Kempinski, smatram promašenim. Rade samo sezonski. Nemaju jedno stablo ni nikakve sadržaje i sada Grad njima treba betonirati plažu i graditi šetnicu na pomorskom dobru s našim novcima. Ja sam prvi da se vama na parceli realizira vaš san i san vaše djece, ali da se poštuje barem crta udaljena 70 metara od plaže i da nam se ne desi jednoga dana da tamo postave rampu, pa se neće moći doći do plaže kao što je u Kempinskom. Obećano je na gradskom vijeću kad su uzimali u plažu u koncesiju od Grada da će naši građani to isto koristiti, ali sada su tamo njihove ležaljke i rampa a naši se građani ne mogu tamo kupati. Bili ste vijećnik, tj. u poglavarstvu, ali niste podržali moj projekt kada sam u Murinama tražio da realiziram projekt agroturizma što je normalno za to naselje udaljeno od urbane sredine, no niste se baš nešto za to zalagali, a sad, kad ste vi u pitanju borite se za gradnju objekta uz samo more.
Veljko Ivančić: Stevo, nemam ništa protiv da gradiš hotel, kad si se već osjetio prozvanim, ali dozvoli da to bude unutar 70 metara od mora i ništa drugo. Ovo forsiranje uz samu plažu, što je rekao Paretić, to je zatvaranje pristupa moru. Rekao si Stevo visoka kategorija, a svi znamo što zahtjeva visoka kategorija. Zahtjeva plažu samo za goste hotela, nema tu pristupa drugima. Oni koji će biti najviše oštećeni ovim planom bit će stotine i 1000 domaćih ljudi koji su vlasnici apartmana i čiji će gosti imati problem pristupa moru jer već danas je u postojećem stanju taj problem prisutan u Zambratiji. Vidjet ćete kad se bude gradilo i u Zlatorogu. Kako će se lijepo i fino zatvoriti ono područje i biti otežan pristup moru našim ljudima.
Stevo Miketek: Nadam se da znate kako zakon o koncesiji pomorskog dobra nigdje u Hrvatskoj tj. nitko ne može zatvoriti plaže i zabraniti pristup moru. Nije izdana ni jedna koncesija koja brani pristup moru. Meni to nije cilj. I što su ovi prije nas bili ludi kad su gradili Kristal na moru?!
Veljko Ivančić: Prošla su ta vremena, Stevo. Bila je to velika greška, koja se ne treba ponoviti. Treba štiti prirodu.
Goran Galović: Stavljanje izvan snage DPU-a se radi isključivo radi nekih slučajeva kojim se pogoduje. DPU zalazi u detalje prostora i teško se se može desiti nered, a s ovim PPGU-om neće biti tako. Novi prijedlozi izmjena DPU-a bili su pokrenuti tri puta i nisu se poklopili s interesima građana naselja. I tada, jednostavno zbog zakonske regulative, ona izmjena i dopuna DPU-a nije mogla proći. Zato se namjerno sada stavlja taj plan nižeg reda DPU van snage i bit će omogućena primjena plana višega reda PPUG koji još više dozvoljava da se izgradi i natrpa prostor raznim građevinama. Samo bih se osvrnuo da prethodno rješenje iz 1995. nije bilo u skladu s katastarskim granicama, ali ovo je mjesto s njime imalo funkciju nekog naselja u kojem je bio predviđen trg, trgovine, pristupi plaži… imalo je obilježje mjesta. Stavljanjem izvan snage DPU-a jedino što vidim je to, da pošto je Grad Umag vlasnik nekoliko atraktivnih parcelica (uz more) koje jednostavno nemaju pristupa, ima interese za takvim planom PPUG-a da se te parcele prodaju. Nažalost, umjesto da je Grad Umag taj koji bi trebao voditi računa o javnom interesu i voditi računa za sve one koji su za razvoj te one koji žele od Zambratije napraviti jedno primjereno mjesto i koji su protiv onih koji su protiv svakakve izgradnje, Grad gleda svoje interese. Na kraju bih se osvrnuo na moju ulogu u sudjelovanju u zadnjoj raspravi prijedloga izmjena DPU (2018.) i peticiji protiv toga DPU-a kojega još možete vidjeti na internetu i možete pročitati da nitko od potpisnika nije bio protiv nekoga ili je želio onemogućiti nekima gradnju, nego se radilo o tome da smo zastupali interese većine da to mjesto zadrži još malo onih zelenih površina zemljišta koje su vlasništvu Grada Umaga te se primjene za javne sadržaje. Stavljanjem ovoga DPU-a izvan snage izgubit ćemo i mi i vi, ne mnogo, nego sve. I tumačim, da se stavljanje izvan snage ovoga DPU-a, i to što se ne ide u nove i izmjene i dopune, u neko novo plansko rješenje, izgubit ćemo svi na kvaliteti života. Isto tako ne želim ulaziti u verbalne duele nekih koji žele bilo kako nešto napraviti u prostoru i onih koji su za zaštitu prostora, reći ću da nisam zastupnik partikularnih interesa, ali sam protiv toga da pojedinci koji rade u Gradu i koje su direktno uključeni u izradu ovoga plana (žive u Zambratiji) sebi su prethodnim rješenjima, izmjenama i dopunama plana, privatizirali javnu/gradsku površinu te je sada to dio njihove čestice. Oni koji su tu će se prepoznati o kome govorim.
Nakon iscrpnih prepirki iz kojih se dalo iščitati tko se za što zalaže, s kojim interesima, tko gine za interese naroda, zaštitu umaškog blaga, a tko za osobne na čelu sa Gradom koji je vodeći (ne) legalist i neosviješteni narušitelj najvećih dragocjenosti u prostoru, Bencich je upozorila sve zainteresirane da još do 14. ožujka imaju pravo predati svoje prijedloge i primjedbe na stavljanje izvan snage DPU-a Zambratija.
Piše Sanja Bosnić