Odgoda Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Umaga

02.04.2021

Odgoda Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Umaga

Apel!!!!!!

Istarska stranka umirovljenika Podružnica Umag obraća se javnosti, a posebito gradskim vijećnicima Grada Umaga da na sjednici koja će se održati dana 2. travnja petak 2021. godine stavi na dnevni red Odgodu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Grada Umaga gradske tvrtke Komunalnog poduzeća 6. maj, a koji se primjenjuje od 1. travnja 2021. godine i da postupi sukladno Odluci i Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-2492/2017 i dr. od 23. ožujka 2021.
Istarska stranka umirovljenika Podružnica Umag je 22. ožujka podnijela zahtjev za odgodu primjene navedenog Cjenika izvršnoj vlasti (gradonačelniku Grada Umaga) Gradskom vijeću kao zakonodavnom tijelu Grada Umaga
Ustavni sud je novom Odlukom potvrdio Rješenje iz siječnja 2020. godine, što Grad je oštetio građane što nije donio Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada temeljem tog Rješenja, odnosno što im nije omogućio plaćanje usluge isključivo na temelju Ugovorenog volumena spremnika i predane količine otpada. Ujedno je ukinuo nejednakosti u razdiobe kućanstva i nekućanstva jer proizvode jednako otpad kućanstva kao i ostali.
Ujedno apeliramo da je novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom, koji je u pripremi i javnom savjetovanju sadrži sve ove članke koje je Ustavni sud osporio, te će njegovim donošenjem uspostaviti norme za donošenje novih odluka jedinica lokalne samouprave. Ujedno naglašavamo da su gradovi i općine upoznate s novim Zakonom na koji se mogu očitovati, te je izlišno donositi novi Cjenik koji je u suprotnosti s Ustavnim odredbama Republike Hrvatske. Svaka neustavna odredba podložna je Tužbi kako fizičkih tako i pravnih subjekata, koje mogu nanijeti nemjerljivu financijsku i materijalnu štetu jedinicama lokalne samouprave.
Tim putem još jednom apeliramo na gradske vjesnike da donesu Odluku o odgodi Cjenika javne usluge prikupljanja otpada.
Za ISU Podružnica Umag pred. Zlatan Varelija