Odgovor znatiželjnicima

27.01.2022

Odgovor znatiželjnicima

Odgovor znatiželjnicima

 

Kao glavni urednik i autor jučerašnjeg  teksta s naslovom Čemu služe obmane odgovaram na neutemeljene objede nekih pojedinaca te im dostavljam  uvid u dokumentaciju koja je službeno objavljena u Službenim novinama Grada Umaga:

Istinu možete potražiti na stranicama grada Umaga i to Službene novine br. 18/2017. stranica 1578.(čl.11. i 12.)

Ovo su bile odredbe za provedbu PPUG-a Umaga, a potpisuje predsjednica Odbora za Statut Ilirjana Croata Medur. Tu se vidi koliko su gdje stanovnika planirali po naseljima. Tako su i proširivali urbanističke obuhvate, a stvarni broj stanovnika je bio u padu.

Još jednom isprika što sam naveo brojku 9600 iz članka 11 navedenog dokumenta a ustvari broj stanovnika iznosi  9621

Zanimljivo je da su bazni ili ti osnovni podaci  bazirani na godini 2001., a ne na 2011. godini kada je već broj stanovnika bio u određenom padu.

 

Tekst:  gl urednik Zlatan Varelija